Spis organizacji - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL

Stowarzyszenie Wiejskie "Zielona Przestrzeń" w likwidacji

Stowarzyszenie Wiejskie "Zielona Przestrzeń" w likwidacji
W likwidacji
Kontakt
Adres rejestrowy
Ulica
Grabowo 55
Kod pocztowy
78-425
Miejscowość
Grabowo
Województwo
zachodniopomorskie
Powiat
szczecinecki
Gmina
Biały Bór
Dane rejestrowe
Forma prawna
Stowarzyszenie rejestrowe
KRS
0000256601
REGON
30031235100000
NIP
7811784772
Rok powstania
2006
Organizacja pożytku publicznego
Nie
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji

Cele stowarzyszenia:

 1. budowanie otwartego społeczeństwa obywatelskiego i wspieranie rozwoju wsi zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju,
 2. wyrównywanie szans i przeciwdziałanie bezrobociu mieszkańców wsi,
 3. przeciwdziałanie dyskryminacji, zwłaszcza z powodu płci, wyznawanej religii, niepełnosprawności, narodowości, wieku, orientacji seksualnej,
 4. upowszechnianie i ochrona praw kobiet oraz działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn,
 5. podniesienie społecznego poziomu świadomości ekologicznej na obszarach wiejskich,
 6. popularyzacja idei rolnictwa ekologicznego oraz pozarolniczych form działalności na wsi,
 7. promocja zdrowego stylu życia i postaw przyjaznych środowisku,
 8. rozbudzanie tożsamości regionalnej i wspieranie dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego wsi,
 9. działalność na rzecz integracji społecznej osób niepełnosprawnych,
 10. wspieranie edukacji na terenach wiejskich,
 11. podejmowanie, realizowanie i propagowanie inicjatyw edukacyjno-kulturalnych i artystycznych,
 12. promocja i organizacja wolontariatu.

Reklama

Obszary działań i ich odbiorcy

Obszary działań
Odbiorcy działań
Reklama
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji
Numer konta organizacji:
Sugerowany tytuł przelewu:
Darowizna na cele statutowe
Darowiznę możesz odliczyć od podatku! Dowiedz się więcej