Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Szukasz organizacji, której chcesz przekazać 1%? Znajdziesz ją w serwisie http://pozytek.ngo.pl/

Mazowieckie Stowarzyszenie Pracy dla Niepełnosprawnych "De Facto"

Mazowieckie Stowarzyszenie Pracy dla Niepełnosprawnych "De Facto"
Logo 1%
Tej organizacji możesz przekazać 1% swojego podatku.
Kontakt
E-mail
Pokaż
Telefon
24 366 86 76
Telefon
24 366 86 76
Adres rejestrowy
Ulica
Małachowskiego 4B lok. 3
Kod pocztowy
09-400
Miejscowość
Płock
Województwo
MAZOWIECKIE
Powiat
Płock
Dane rejestrowe
Forma prawna
Stowarzyszenie rejestrowe
KRS
0000247597
REGON
14037178800000
NIP
774-28-97-986
Rok powstania
2005
Organizacja pożytku publicznego
Tak
od roku 2006
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji

Celem Stowarzyszenia jest:

  • rehabilitacja społeczna i zawodowa osób niepełnosprawnych
  • aktywizacja zawodowa i zatrudnianie osób niepełnosprawnych - bezrobotnych, poszukujących pracy, lub zagrożonych zwolnieniem z pracy
  • budowanie pozytywnego wizerunku osoby niepełnosprawnej, promowanie aktywności i solidarności społecznej w zintegrowanym społeczeństwie lokalnym, regionalnym, ogólnopolskim
  • pobudzenie aktywności społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych na drodze do zatrudnienia, w tym również samozatrudnienia, oraz upowszechnianie modelowych rozwiązań zatrudnienia osób niepełnosprawnych jako grupy społecznej zagrożonej długotrwałym bezrobociem i wykluczeniem społecznym.

Stowarzyszenie realizuje swe cele poprzez:

  • tworzenie i prowadzenie warsztatów terapii zajęciowej, zakładów aktywności zawodowej, jednostek organizacyjnych Stowarzyszenia zatrudniających osoby niepełnosprawne, zatrudnienie socjalne, w tym spółdzielnie socjalne dla niepełnosprawnych
  • doradztwo zawodowe, prawne, psychologiczne, oraz poradnictwo obywatelskie dla osób niepełnosprawnych, poprzez grupy wsparcia, szkolenia, oraz warsztaty dla osób niepełnosprawnych
  • współpracę z władzami lokalnymi w budowaniu partnerstwa publiczno- społecznego w zakresie realizacji lokalnych inicjatyw obywatelskich na rzecz aktywizacji i zatrudnienia osób niepełnosprawnych
  • upowszechnianie edukacji, wiedzy, informacji wśród niepełnosprawnych poprzez ułatwianie dostępu do nowoczesnych technologii, realizowane między innymi poprzez prowadzenie biblioteki dla niepełnosprawnych, oraz biblioteki wydawnictw na nośnikach dostępnych dla niewidomych
  • gromadzenie środków na działalność Stowarzyszenia z funduszy zewnętrznych oraz własnych.

Reklama

Obszary działań i ich odbiorcy

Obszary działań
doradztwo zawodowe
integracja, reintegracja, aktywizacja zawodowa
szkolenia, kursy, podnoszenie kwalifikacji
Odbiorcy działań
Reklama
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji
Numer konta organizacji:
Sugerowany tytuł przelewu:
Darowizna na cele statutowe
Darowiznę możesz odliczyć od podatku! Dowiedz się więcej