Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Mazowieckie Stowarzyszenie Pracy dla Niepełnosprawnych "De Facto"

Mazowieckie Stowarzyszenie Pracy dla Niepełnosprawnych "De Facto"
Logo 1%
Tej organizacji możesz przekazać 1% swojego podatku.
Kontakt
E-mail
Pokaż
Telefon
24 366 86 76
Telefon
24 366 86 76
Adres rejestrowy
Ulica
Małachowskiego 4B lok. 3
Kod pocztowy
09-400
Miejscowość
Płock
Województwo
MAZOWIECKIE
Powiat
Płock
Dane rejestrowe
Forma prawna
Stowarzyszenie rejestrowe
KRS
0000247597
REGON
14037178800000
NIP
774-28-97-986
Rok powstania
2005
Organizacja pożytku publicznego
Tak
od roku 2006
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji

Celem Stowarzyszenia jest:

  • rehabilitacja społeczna i zawodowa osób niepełnosprawnych
  • aktywizacja zawodowa i zatrudnianie osób niepełnosprawnych - bezrobotnych, poszukujących pracy, lub zagrożonych zwolnieniem z pracy
  • budowanie pozytywnego wizerunku osoby niepełnosprawnej, promowanie aktywności i solidarności społecznej w zintegrowanym społeczeństwie lokalnym, regionalnym, ogólnopolskim
  • pobudzenie aktywności społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych na drodze do zatrudnienia, w tym również samozatrudnienia, oraz upowszechnianie modelowych rozwiązań zatrudnienia osób niepełnosprawnych jako grupy społecznej zagrożonej długotrwałym bezrobociem i wykluczeniem społecznym.

Stowarzyszenie realizuje swe cele poprzez:

  • tworzenie i prowadzenie warsztatów terapii zajęciowej, zakładów aktywności zawodowej, jednostek organizacyjnych Stowarzyszenia zatrudniających osoby niepełnosprawne, zatrudnienie socjalne, w tym spółdzielnie socjalne dla niepełnosprawnych
  • doradztwo zawodowe, prawne, psychologiczne, oraz poradnictwo obywatelskie dla osób niepełnosprawnych, poprzez grupy wsparcia, szkolenia, oraz warsztaty dla osób niepełnosprawnych
  • współpracę z władzami lokalnymi w budowaniu partnerstwa publiczno- społecznego w zakresie realizacji lokalnych inicjatyw obywatelskich na rzecz aktywizacji i zatrudnienia osób niepełnosprawnych
  • upowszechnianie edukacji, wiedzy, informacji wśród niepełnosprawnych poprzez ułatwianie dostępu do nowoczesnych technologii, realizowane między innymi poprzez prowadzenie biblioteki dla niepełnosprawnych, oraz biblioteki wydawnictw na nośnikach dostępnych dla niewidomych
  • gromadzenie środków na działalność Stowarzyszenia z funduszy zewnętrznych oraz własnych.

Reklama

Obszary działań i ich odbiorcy

Obszary działań
doradztwo zawodowe
integracja, reintegracja, aktywizacja zawodowa
szkolenia, kursy, podnoszenie kwalifikacji
Reklama
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji
Numer konta organizacji:
Sugerowany tytuł przelewu:
Darowizna na cele statutowe
Darowiznę możesz odliczyć od podatku! Dowiedz się więcej