Spis organizacji - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Szukasz innych źródeł finansowania niż dotacje, darowizny, składki? Dowiedz się więcej o działalności odpłatnej. Kup poradnik PDF

Stowarzyszenie im. Stanisława Brzozowskiego

Stowarzyszenie im. Stanisława Brzozowskiego
Logo 1%
Tej organizacji możesz przekazać 1% swojego podatku.
Kontakt
E-mail
Pokaż
Telefon
22 505 66 90
Telefon
22 505 66 84
Adres rejestrowy
Dni i godziny pracy
biuro Stowarzyszenia czynne w dni powszednie w godz. 11.00 - 20.00
Ulica
Foksal 16
Kod pocztowy
00-372
Miejscowość
Warszawa-Śródmieście
Województwo
mazowieckie
Powiat
Warszawa
Dzielnica
Śródmieście
Utrudnienia dla osób z niepełnosprawnościami
Winda na II piętro, utrudniony dostęp na klatkę (stopnie do klatki w kamienicy).
Dane rejestrowe
Forma prawna
Stowarzyszenie rejestrowe
KRS
0000242083
REGON
14036915900000
NIP
7010002599
Rok powstania
2005
Organizacja pożytku publicznego
Tak
Ludzie
Liczba członków
18
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji

"Krytyka Polityczna" powstała w 2002 roku z ambicją ożywienia tradycji polskiej inteligencji zaangażowanej. Naszą działalność rozwijamy w trzech głównych sferach: nauki, kultury i polityki, starając się jednocześnie eliminować między nimi sztuczne podziały. Wierzymy, że naukę, sztukę i politykę dzielą jedynie środki wyrazu, łączy zaś wpływ na kształt życia społecznego.

Naszym podstawowym celem jest wprowadzenie i umocnienie w sferze publicznej lewicowego projektu walki z ekonomicznym i kulturowym wykluczeniem. Wychodzimy z przekonania, że nie będzie szans dla lewicowej polityki bez stworzenia wcześniej w sferze publicznej miejsca na lewicowy dyskurs i projekt społeczny. Dlatego obok pracy czysto akademickiej (tłumaczenie, wydawanie książek i opracowań, dyskusje, seminaria i warsztaty) angażujemy się w debatę publiczną, a także aktywnie działamy na polu literatury, teatru i sztuk wizualnych, pojawiamy się w mediach głównego nurtu, publikujemy w dziennikach i tygodnikach opinii, gdzie tworzymy jedyny dobrze słyszalny lewicowy głos w Polsce. Budujemy kolejne instytucje, współpracujemy z najpoważniejszymi ośrodkami kulturalnymi i badawczymi w Polsce i zagranicą. Środowisko "Krytyki Politycznej" tworzą dziś młodzi naukowcy, działacze społeczni, publicyści, ale także pisarze, krytycy literatury i sztuki, dramaturgowie, filmoznawcy i artyści.

W 2005 roku powołaliśmy Stowarzyszenie im. S. Brzozowskiego. Celem Stowarzyszenia jest działanie na rzecz następujących zadań pożytku publicznego:

 1. działalność na rzecz kultury, w szczególności w zakresie myśli politycznej, filozofii i nauk społecznych, literatury i sztuki oraz upowszechniania twórczości i wspierania wszelkich form aktywności artystycznej;
 2. działalność naukowa oraz w zakresie edukacji, oświaty i wychowania;
 3. upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji, w tym w szczególności przeciwdziałanie dyskryminacji z powodu pochodzenia, rasy, wieku, płci, orientacji seksualnej, położenia ekonomicznego, religii i przekonań;
 4. pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób, w tym w szczególności wspieranie szans tych rodzin i osób, w tym w szczególności wspieranie takich grup jak osoby niepełnosprawne, seniorzy, bezdomni, bezrobotni, dzieci i młodzież, kobiety oraz inne grupy społeczne wymagające wsparcia;
 5. działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami.

Stowarzyszenie realizuje swoje cele w ramach poprzez:

 1. wydawanie pisma "Krytyka Polityczna" i prowadzenie Wydawnictwa Krytyki Politycznej;
 2. prowadzenie Instytutu Studiów Zaawansowanych w Warszawie i świetlic kulturalnych w Gdańsku, Cieszynie i Łodzi oraz organizację działań Klubów Krytyki Politycznej w 25 miastach w Polsce oraz Kijowie, Berlinie i Londynie;
 3. prowadzenie portalu internetowego www.krytykapolityczna.pl;
 4. inne:
  a) prowadzenie działalności publicystycznej w ramach innych mediów o zasięgu masowym;
  b) budowa trwałego partnerstwa na rzecz aktywizacji środowisk twórczych i społecznych - współpraca z organizacjami pozarządowymi, instytucjami kultury i środowiskami niezależnymi na poziomie lokalnym i ogólnopolskim.

Pełne archiwum działań, informacje o aktualnych wydarzeniach, zaproszenie na spotkania oraz teksty i komentarze członków Zespołu KP na stronie www.krytykapolityczna.pl. Szczegółowe informacje na temat "Krytyki Politycznej" oraz Stowarzyszenia im. Stanisława Brzozowskiego w dziale "O nas".

Reklama

Treści związane z organizacją na ngo.pl

Publicystyka
02.04.2022
Якщо вашій дитині від 3 до 8 років, ви можете привести її до нас! З 10:00 до 14:00 досвідчені волонтери проводять час з дітьми та організовують безпечне дозвілля! Mamy możliwość zapewnienia opieki nad Waszymi dziećmi. Kiedy? Od poniedziałku do piątku w godzinach 10.00-14.00 Gdzie? W siedzibie Krytyki Politycznej – ul. Jasna 10 lok. 3 (po wejściu w korytarz pierwsze drzwi z prawej, I piętro).
Publicystyka
16.07.2012
15 lipca odbyła się ostatnia impreza w Centrum Kultury Nowy Wspaniały Świat - całodzienny Wielki Piknik Rodzinny. W ciągu trzech lat udało się stworzyć miejsce niepowtarzalne i tętniące życiem. Pół miliona osób wzięło udział w ponad 1100 wydarzeniach kulturalnych. Od dziś znika ono z mapy Warszawy.

Obszary działań i ich odbiorcy

Obszary działań
muzyka
teatr
film
taniec
sztuki wizualne, wzornictwo
literatura, czasopisma
animacja społeczno-kulturalna
edukacja kulturalna
prawa człowieka, swobody obywatelskie, demokracja
równouprawnienie kobiet i mężczyzn
działalność na rzecz integracji europejskiej
Odbiorcy działań

Zarząd

Maciej Kropiwnicki, członek Zarządu
Michał Borucki, członek Zarządu
Dorota Głażewska, członkini Zarządu
Sławomir Sierakowski, prezes Zarządu
Reklama
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji
Numer konta organizacji:
Sugerowany tytuł przelewu:
Darowizna na cele statutowe
Darowiznę możesz odliczyć od podatku! Dowiedz się więcej