Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Stowarzyszenia i fundacje! Macie pytania prawne, formalne, księgowe? Pomożemy je rozwiązać. Piszcie: info@ngo.pl i dzwońcie: 801 646 719 lub 22 828 91 21 (g. 9.00-13.00).
Fundacja Puszczy Rominckiej
Kontakt
E-mail
Pokaż
Telefon
87 615 97 27
Telefon
87 615 97 27
Adres rejestrowy
Ulica
Szkolna 1
Kod pocztowy
19-505
Miejscowość
Żytkiejmy
Województwo
warmińsko-mazurskie
Powiat
gołdapski
Gmina
Dubeninki
Utrudnienia dla osób z niepełnosprawnościami
Siedziba na parterze - brak schodów i progów.
Dane rejestrowe
Forma prawna
Fundacja
KRS
0000254743
REGON
28011907200000
NIP
847-15-37-436
Rok powstania
2006
Organizacja pożytku publicznego
Nie
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji

Misja:
Fundacja Puszczy Rominckiej powołana została do realizacji szerokiego spektrum celów. Osoby zaangażowane w jej powstanie związane są - poprzez pracę zawodową i zainteresowania - przede wszystkim z ochroną przyrody i kulturą. Fundacja realizuje więc głównie zadania dotyczące tych dziedzin.
Fundacja Puszczy Rominckiej nastawiona jest na współpracę z podmiotami zagranicznymi. Ze względów geograficznych (Puszcza Romincka przecięta jest granicą polsko-rosyjską, a od wschodu przylega do terytorium Litwy) głównymi partnerami Fundacji są organizacje i instytucje z Rosji i Litwy. Fundacja współpracuje też z partnerami z Kazachstanu, realizując tam projekty rozwojowe.

Działania Fundacji Puszczy Rominckiej:

  • Edukacja ekologiczna: budowa infrastruktury edukacyjnej, zajęcia dydaktyczne (terenowe i kameralne), wydawnictwa, akcje edukacyjne, organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży (akcje typu "Ferie z przyrodą", "Ekowakacje"), organizacja konferencji, seminariów, warsztatów. Odbiorcy działań: dzieci i młodzież (głównie z terenu powiatu gołdapskiego), leśnicy, Straż Graniczna, służby ochrony przyrody, turyści;

  • Ochrona przyrody: inwestycje proekologiczne (np. budowa oczyszczalni ścieków, poprawa małej retencji wodnej), różnorodne inwentaryzacje i opracowania przyrodnicze (np. opracowanie metody rekultywacji jez. Gołdap, wykonanie studium możliwości lokalizacji elektrowni wiatrowych w Gminie Dubeninki). Działania koncentrują się na obszarze Parku Krajobrazowego Puszczy Rominckiej i jego otuliny;

  • Współpraca transgraniczna: działania prowadzone na terenie obwodu kaliningradzkiego - rosyjscy partnerzy (organizacje pozarządowe, pracownicy administracji, służby ochrony przyrody) uczestniczą w konferencjach i szkoleniach organizowanych przez Fundację - zarówno w Polsce, jak i w Kaliningradzie). Część wydawnictw edukacyjnych Fundacji publikowana jest również w jęz. rosyjskim.

  • Pomoc krajom rozwijającym się: Fundacja prowadzi projekty rozwojowe we Wschodnim Kazachstanie. Dotychczas wybudowane i wyposażone zostało centrum edukacyjne przy siedzibie Katon-Karagayskiego Parku Narodowego, drużyna strażaków-ochotników przy Nadleśnictwie Markakol została wyposażona w sprzęt pożarniczy i samochód gaśniczy, prowadzono szkolenia dotyczące pozyskiwania funduszy zewnętrznych, procedury założenia organizacji pozarządowej, metod prowadzenia edukacji ekologicznej, funkcjonowania Ochotniczej Straży Pożarnej, szkolono pracowników Katon-Karagayskiego Parku Narodowego z zakresu udzielania pierwszej pomocy, pomagano w powrocie do tradycyjnych metod ałtajskiego pszczelarstwa. Partnerzy w Kazachstanie: organizacje pozarządowe, administracja, służby ochrony przyrody, leśnicy.

Reklama

Obszary działań i ich odbiorcy

Obszary działań
ochrona roślin
ochrona zwierząt
prawa człowieka, swobody obywatelskie, demokracja
działalność na rzecz integracji europejskiej
Odbiorcy działań

Zarząd

Mirosław Słapik, członek zarządu
Marian Podziewski, członek zarządu
Helena Jakubik, członek zarządu
Jaromir Krajewski, prezes zarządu
Reklama
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji
Numer konta organizacji:
Sugerowany tytuł przelewu:
Darowizna na cele statutowe
Darowiznę możesz odliczyć od podatku! Dowiedz się więcej