Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL
Mazowiecka Fundacja Rodzin Zastępczych
Logo 1%
Tej organizacji możesz przekazać 1% swojego podatku.
Kontakt
E-mail
Pokaż
Telefon
516 099 036
Adres rejestrowy
Możliwość wizyt osobistych
Tak
Dni i godziny pracy
w terminie uzgodnionym telefonicznie lub mailowo
Ulica
Nowogrodzka 49
Kod pocztowy
00-695
Miejscowość
Warszawa
Województwo
mazowieckie
Powiat
Warszawa
Dzielnica
Śródmieście
Dostępność dla osób z niepełnosprawnościami
Nie
Utrudnienia dla osób z niepełnosprawnościami
3 piętro, winda starego typu nie jest przystosowana do transportu wózków inwalidzkich.
Dane rejestrowe
Forma prawna
Fundacja
KRS
0000261167
REGON
14062777900000
NIP
701-00-29-658
Rok powstania
2006
Organizacja pożytku publicznego
Tak
od roku 2007
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji

Podstawowym celem Fundacji jest udzielanie wszechstronnej pomocy dzieciom pozbawionym opieki rodzicielskiej, wychowującym się w rodzinnych formach pieczy zastępczej oraz ich opiekunom zastępczym. Pomagamy dzieciom odrzuconym, zaniedbanym, krzywdzonym, chorym oraz wspieramy rodziny, dzieci i osoby w trudnej sytuacji życiowej.

Obecnie wspieramy rodziny zastępcze i adopcyjne oraz rodzinne domy dziecka poprzez:

-prowadzenie grup wsparcia dla opiekunów, organizowanie spotkań okolicznościowych dla rodzin,
-prowadzenie telefonu informacyjno-pomocowego w sprawach dotyczących rodzicielstwa zastępczego,
-pomoc w finansowaniu specjalistycznych terapii, rehabilitacji i leczenia dzieci,
-organizowanie zajęć profilaktyczno-terapeutycznych oraz zajęć edukacyjno-rekreacyjnych dla dzieci,
-bezpłatne porady i konsultacje pedagogiczne i rodzinne,
-szkolenia i warsztaty dla opiekunów zastępczych, kandydatów na opiekunów zastępczych, rodziców biologicznych,
-pomoc w finansowaniu wypoczynku wakacyjnego
-wsparcie rodzin w trudnych sytuacjach,
-organizowanie pomocy wzajemnej rodzin.

Reklama

Działalność gospodarcza i odpłatna

Organizacja nie prowadzi działalności gospodarczej.

Organizacja nie prowadzi działalności odpłatnej.

Zarząd

Ewa Piotrowska, prezes zarządu
Sylwia Łysakowska, wiceprezes zarządu
Waldemar Łysakowski, członek zarządu
Reklama
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji
Numer konta organizacji:
Sugerowany tytuł przelewu:
Darowizna na cele statutowe
Darowiznę możesz odliczyć od podatku! Dowiedz się więcej