Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Stowarzyszenie Polska Gospodyni
Kontakt
E-mail
Pokaż
Adres rejestrowy
Ulica
Piotrkowice 31
Kod pocztowy
62-561
Miejscowość
Piotrkowice
Województwo
wielkopolskie
Powiat
koniński
Gmina
Ślesin
Dane rejestrowe
Forma prawna
Stowarzyszenie rejestrowe
KRS
0000359845
REGON
30152017500000
NIP
665-29-51-233
Rok powstania
2010
Organizacja pożytku publicznego
Nie
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji

 1. Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości i promowanie rozwiązań innowacyjnych,
 2. Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych,
 3. Ochrona i promocja zdrowia,
 4. Działanie na rzecz osób niepełnosprawnych,
 5. Promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy,
 6. Działalność charytatywna,
 7. Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej,
 8. Krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci i młodzieży,
 9. Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji,
 10. Upowszechnienie kultury fizycznej i sportu,
 11. Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego,
 12. Promocja i organizacja wolontariatu,
 13. Prowadzenie działalności oświatowej i edukacyjnej,
 14. Prowadzenie doradztwa zakresie przygotowania projektów inwestycyjnych,
 15. Współpraca z parterami samorządowymi, organizacjami pozarządowymi oraz przedsiębiorcami, poprzez realizację programów wspólnotowych i bilateralnych,
 16. Działanie na rzecz dzieci i młodzieży, absolwentów, kobiet oraz grup marginalizowanych,
 17. Podejmowanie działań na rzecz wsparcia dla małych i średnich przedsiębiorstw i drobnej przedsiębiorczości, promowanie nowych technologii i innowacyjności,
 18. Działanie na rzecz integracji europejskiej,
 19. Ochrona środowiska,
 20. Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz budowy dróg i sieci telekomunikacyjnej na wsi oraz zaopatrzenie wsi w wodę,
 21. Promocja społeczności Gminy Ślesin,
 22. Współpraca z władzami samorządowymi Gminy Ślesin, powiatu konińskiego oraz województwa wielkopolskiego.

Reklama

Obszary działań i ich odbiorcy

Obszary działań
promocja regionu
prawa dziecka
integracja, reintegracja, aktywizacja zawodowa
działalność na rzecz integracji europejskiej
Reklama
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji
Numer konta organizacji:
Sugerowany tytuł przelewu:
Darowizna na cele statutowe
Darowiznę możesz odliczyć od podatku! Dowiedz się więcej