Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Stowarzyszenia i fundacje! Macie pytania prawne, formalne, księgowe? Pomożemy je rozwiązać. Piszcie: info@ngo.pl i dzwońcie: 801 646 719 lub 22 828 91 21 (g. 9.00-13.00).

Diakonia Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Rzeczypospolitej Polskiej

Diakonia Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Rzeczypospolitej Polskiej
Logo 1%
Tej organizacji możesz przekazać 1% swojego podatku.
Kontakt
E-mail
Pokaż
Telefon
22 887 02 06
Telefon
22 887 02 07
Telefon
22 887 02 16
Adres rejestrowy
Ulica
Miodowa 21
Kod pocztowy
00-246
Miejscowość
Warszawa-Śródmieście
Województwo
mazowieckie
Powiat
Warszawa
Dzielnica
Śródmieście
Dane rejestrowe
Forma prawna
Organizacja powstała na mocy umowy państwo - kościół
KRS
0000260697
REGON
01602273300000
NIP
525-21-48-578
Rok powstania
1999
Organizacja pożytku publicznego
Tak
od roku 2006
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji

Misja
Diakonia Kościoła służy pomocą zarówno diecezjom, jak i innym kościelnym osobom prawnym w wypełnianiu ich charytatywnych i opiekuńczych zadań poprzez:

 • rozpoznanie nowych obszarów pracy w sferze socjalnej;
 • kształcenie i dokształcanie współpracowników i wolontariuszy (seminaria,konferencje, stypendia)
 • udzielanie wszechstronnej pomocy rodzinom(szczególnie wielodzietnym, matkom lub ojcom samotnie wychowującym dzieci, rodzinom dysfunkcyjnym itp.);
 • opiekę nad ludźmi chorymi, starszymi,niepełnosprawnymi;
 • współpracę z przedstawicielami opieki społecznej,
  instytucjami państwowymi, samorządowymi,fundacjami socjalnymi, kasami chorych,ubezpieczalniami i innymi instytucjami oraz osobami;
 • reprezentowanie diakonii wobec opinii publicznej;
 • przeprowadzanie zbiórek na cele diakonijne;
 • współdziałanie z innymi przedstawicielami służby diakonijnej Kościołów chrześcijańskich na polu ekumenicznym w kraju i za granicą włącznie z możliwością organizacyjnej współpracy;
 • przygotowywanie wniosków o dofinansowanie i opracowywanie projektów.

Prowadzone działania
Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom - rozprowadzanie świec wigilijnych w okresie Adwentu,dochód przeznaczony na pomoc dzieciom w trudnej sytuacji socjalnej.

Skarbonka Diakonijna - akcja w okresie pasyjnym, z której dochód przeznaczony jest na zakup leków oraz rehabilitację osób dorosłych i dzieci.

Punkt Konsultacyjny - Poradnictwo Rodzinne "Przeciw przemocy", pomoc ofiarom przemocy. Zakres działania poradnictwa:

 1. Porady osobiste i telefoniczne dla ofiar i świadków przemocy
 2. Nawiązanie kontaktów i rozwinięcie współpracy z innymi organizacjami przeciwdziałającymi przemocy m.in.: Niebieska Linia, Centrum Praw Kobiet, Fundacja Dzieci Niczyje, Poradnia Psychoterapii Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, Towarzystwo Pomocy Młodzieży, Komitet Obrony Praw Dziecka .
 3. Przedstawienie programu w parafiach i w społecznościach lokalnych.
 4. Kształcenie i dokształcanie koordynatorów lokalnych, zarówno duchownych jak i świeckich.
 5. Przygotowywanie materiałów szkoleniowych oraz edukacyjnych.
 6. Budowanie sieci miejsc czasowego pobytu dla ofiar przemocy w oparciu o współprace z koordynatorami lokalnymi, także w ramach Diakonii Parafialnej

Wolontariat Europejski - koordynacja długoterminowego wolontariatu w krajach Unii Europejskiej. Oferta kierowana do osób pomiędzy 18 a 25 rokiem zycia.

Wspieranie 10 domów opieki dla osób starszych, chorych i niepełnosprawnych na terenie całego kraju.

Organizacja turnusu rehabilitacyjnego dla osób niepełnosprawnych oraz wczasów świąteczno noworocznych dla osób starszych i samotnych.

Wspieranie działalności 21 stacji diakonijnych, które oferują podstawową opiekę pielęgniarsko-medyczną i praktyczną pomoc:
-wypożyczanie sprzętu rehabilitacyjnego
-odwiedzanie chorych i opieka domowa
-zakup leków
-ustalanie wizyt lekarskich
-mierzenie ciśnienia tętniczego i zmiana opatrunków
-opieka nad osobami w trudnej sytuacji życiowej, starszymi i chorymi
-praca z tzw. "dziećmi ulicy“
-pomoc w gospodarstwie domowym
-dowóz na nabożeństwa, do lekarza i na spotkania parafialne
-wydawanie ubrań i pomoc rzeczowa
-organizowanie spotkań młodzieżowych, spotkań świątecznych dla dzieci oraz ludzi starszych

Działania w ramach Świetlic Środowiskowych i Socjoterapeutycznych, których zadania są następujące:

 • alternatywne formy spędzania wolnego czasu, organizacja grup zainteresowań
 • ukazanie wartości tolerancji i kultury, edukacji i odpowiedzialności oraz szacunku wobec innych ludzi
 • zachęta do aktywności i pomocy na rzecz innych, ukazanie różnych możliwości rozwiązywania problemów, polepszanie oceny samego siebie
 • wypracowanie możliwości rozwiązywania problemów szkolnych
 • profilaktyka powstawania nałogów

Reklama

Obszary działań i ich odbiorcy

Obszary działań
Odbiorcy działań
Reklama
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji
Numer konta organizacji:
Sugerowany tytuł przelewu:
Darowizna na cele statutowe
Darowiznę możesz odliczyć od podatku! Dowiedz się więcej