Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL
Stowarzyszenie Regionu Cigacic
Logo 1%
Tej organizacji możesz przekazać 1% swojego podatku.
Kontakt
Telefon
68 385 12 01
Telefon
68 385 93 83
Adres rejestrowy
Ulica
Plac Szkolny 10
Kod pocztowy
66-131
Miejscowość
Cigacice
Województwo
lubuskie
Powiat
zielonogórski
Gmina
Sulechów
Dane rejestrowe
Forma prawna
Stowarzyszenie rejestrowe
KRS
0000116341
REGON
97800046800000
NIP
973-07-51-841
Rok powstania
2002
Organizacja pożytku publicznego
Tak
od roku 2013
Ludzie
Liczba członków
24
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji

Celem Stowarzyszenia jest pogłębianie wiedzy w zakresie historii regionu, ochrona dziedzictwa kulturowego, podejmowanie wszechstronnych działań mających na celu rozwój i kształtowanie regionu oraz wspieranie jego mieszkańców w szeroko rozumianym rozwoju.

 1. Integracja mieszkańców Cigacic, Górek Małych, Górzykowa, Leśnej Góry i Nowego Świata,
 2. Inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć w dziedzinie rozwoju turystyki, sportu i rekreacji w regionie,
 3. Działanie na rzecz poprawy środowiska naturalnego oraz propagowanie zachowań proekologicznych,
 4. Przywracanie i rozwój walorów turystycznych regionu,
 5. Upowszechnianie historii regionu i dziedzictwa kulturowego,
 6. Wspieranie środowisk zainteresowanych wszechstronnym rozwojem regionu,
 7. Inspirowanie działań na rzecz niepełnosprawnych i zwalczania patologii społecznych,
 8. Promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy oraz zagrożonych zwolnienie z pracy,
 9. Prowadzenie działalności szkoleniowej, informacyjnej, eksperckiej i doradczej,
 10. Prowadzenie działalności oświatowej i kulturalnej m.in. przez organizowanie konferencji, odczytów, spotkań, seminariów i wystaw,
 11. Działanie na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijanie kontaktów i współpracy miedzy społeczeństwami,
 12. Promocja przedsiębiorczość i nowoczesnych rozwiązań gospodarczych,
 13. Promocja zdrowia
 14. Wspieranie idei równouprawnienia i tolerancji,
 15. Rozwój świadomości obywatelskiej,
 16. Współpraca z organami władzy samorządowej
 17. Prowadzenie dokumentacji stowarzyszenia w zakresie realizowanych celów.

Prowadzone działania:
Integracja mieszkańców regionu.
Ochrona środowiska i propagowanie zachowań proekologicznych.
Rozwój walorów turystycznych.
Promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej.
Działanie na rzecz integracji europejskiej.
Rozwój świadomości obywatelskiej.

Organizacja wpisana jest do Rejestru Instytucji Szkoleniowych jako niepubliczna instytucja szkoleniowa i posiada uprawnienia do szkolenia osób bezrobotnych i poszukujących pracy.

Reklama

Obszary działań i ich odbiorcy

Obszary działań
ochrona zabytków, dziedzictwo, tradycja narodowa
animacja społeczno-kulturalna
edukacja kulturalna
porządek, bezpieczeństwo publiczne
równouprawnienie kobiet i mężczyzn
pomoc w samozatrudnieniu
pośrednictwo pracy
doradztwo zawodowe
szkolenia, kursy, podnoszenie kwalifikacji
działalność na rzecz integracji europejskiej

Zarząd

Marzena Wozińska, członek zarządu
Agnieszka Wyszyńska, członek zarządu
Katarzyna Bemben, sekretarz
Krystyna Szczepuła, skarbnik
Łukasz Kalinowicz, prezes
Reklama
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji
Numer konta organizacji:
Sugerowany tytuł przelewu:
Darowizna na cele statutowe
Darowiznę możesz odliczyć od podatku! Dowiedz się więcej