Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL

Stowarzyszenie Zamojskie Centrum Wolontariatu

Stowarzyszenie Zamojskie Centrum Wolontariatu
Kontakt
E-mail
Pokaż
Telefon
84 639 28 63
Telefon
84 627 37 75
Adres rejestrowy
Ulica
Kolegiacka 16
Kod pocztowy
22-400
Miejscowość
Zamość
Województwo
lubelskie
Powiat
Zamość
Adres kontaktowy
Ulica
Wyszyńskiego 28A
Kod pocztowy
22-400
Miejscowość
Zamość
Dane rejestrowe
Forma prawna
Stowarzyszenie rejestrowe
KRS
0000142736
REGON
95116683300000
NIP
922-26-15-250
Rok powstania
2002
Organizacja pożytku publicznego
Nie
Ludzie
Liczba członków
23
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji

Misja
Celem Stowarzyszenia jest:

 1. Zwiększenie aktywności społecznej obywateli i umożliwienie im podejmowania działań w charakterze wolontariuszy.
 2. Promowanie wiedzy z zakresu wolontariatu i upowszechnianie idei pracy wolontarystycznej.
 3. Wspieranie organizacji pozarządowych, instytucji publicznych i osób prywatnych poprzez oferowanie im pomocy świadczonej przez Stowarzyszenie i wolontariuszy.
 4. Organizowanie i wspieranie różnorodnych form działalności na rzecz młodzieży.
 5. Organizowanie i wspieranie działań zapobiegających zjawiskom wykluczenia społecznego.
  Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez następujące formy działania:
 6. Prowadzenie pośrednictwa pracy dla wolontariuszy.
 7. Organizację i prowadzenie szkoleń przygotowujących wolontariuszy i instytucje do wzajemnej współpracy.
 8. Przygotowywanie i prowadzenie spotkań o charakterze formacyjnym dla wolontariuszy.
 9. Organizowanie seminariów, spotkań i uroczystości dotyczących wolontariatu.
 10. Gromadzenie materiałów i prowadzenie biblioteki o tematyce wolontarystycznej.
 11. Przygotowywanie i dystrybucja publikacji z zakresu wolontariatu oraz problemów młodzieży i grup marginalizowanych.
 12. Prowadzenie szkoleń dotyczących aktywizacji młodzieży oraz problemów związanych z wykluczeniem społecznym.

Prowadzone działania

 1. Prowadzenie Biura, w tym biura pośrednictwa pracy dla wolontariuszy.
 2. Prowadzenie szkoleń podstawowych i specjalistycznych dla wolontariuszy.
 3. Prowadzenie szkoleń dla korzystających z zakresu praktycznego wykorzystania zapisów ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
 4. Prowadzenie szkoleń dla organizatorów i koordynatorów wolontariatu w środowisku lokalnym.
 5. Szkolenia i doradztwo dal organizacji pozarządowych w zakresie: tworzenia i zarządzania organizacją oraz pozyskiwania funduszy na działalność statutową.
 6. Realizacja stałych programów oraz projektów w ramach pozyskanych funduszy.
 7. Akcje promujące wolontariat w lokalnych mediach.

Reklama

Obszary działań i ich odbiorcy

Obszary działań
zakładanie fundacji, stowarzyszenia
sprawy formalne związane z działalnością organizacji, np. konsultowanie statutów, formularzy KRS i dokumentów
księgowość, zarządzanie finansami
dostarczanie informacji o źródłach finansowania
pomoc w pisaniu projektów, konsultowanie wniosków
pośrednictwo wolontariatu dla organizacji pozarządowych
wsparcie specjalistyczne
działalność na rzecz integracji europejskiej
Odbiorcy działań
Reklama
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji
Numer konta organizacji:
Sugerowany tytuł przelewu:
Darowizna na cele statutowe
Darowiznę możesz odliczyć od podatku! Dowiedz się więcej