Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Stowarzyszenie Pracodawców w Jelczu-Laskowicach

Stowarzyszenie Pracodawców w Jelczu-Laskowicach
Kontakt
E-mail
Pokaż
Adres rejestrowy
Ulica
Witosa 19
Kod pocztowy
55-220
Miejscowość
Jelcz-Laskowice
Województwo
DOLNOŚLĄSKIE
Powiat
oławski
Gmina
Jelcz-Laskowice
Dane rejestrowe
Forma prawna
Stowarzyszenie rejestrowe
KRS
0000278016
REGON
93187445100000
NIP
912-16-36-440
Rok powstania
1997
Organizacja pożytku publicznego
Nie
Ludzie
Liczba członków
24
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji

Stowarzyszenie Pracodawców w Jelczu-Laskowicach to jedna z kluczowych organizacji gospodarczych w regionie. Powstało w 1997 roku z inicjatywy przedsiębiorców i menedżerów z Jelcza-Laskowic. Celem była wymiana doświadczeń i wspólne rozwiązywanie problemów gospodarki rynkowej.

Misją Stowarzyszenia Pracodawców w Jelczu-Laskowicach jest aktywne uczestnictwo w życiu społecznym i ekonomicznym miasta i gminy Jelcz-Lakowice, wspieranie przemian gospodarczych, propagowanie zasad gospodarki rynkowej, kreowanie postaw uczciwości i rzetelności w życiu publicznym.

Do głównych zadań Stowarzyszenia należy:

  1. Promowanie ziemi jelczańsko-laskowickiej i sprzyjanie jej wszechstronnemu rozwojowi.
  2. Promowanie możliwości produkcyjno-usługowych członków Stowarzyszenia, wspieranie ich rozwoju oraz budowanie wysokiego poziomu etyki zawodowej.
  3. Tworzenie atmosfery społecznej akceptacji wokół potrzeby funkcjonowania i działania Stowarzyszenia.
  4. Uczestniczenie w tworzeniu i realizacji programów społecznych i gospodarczych dla miasta i gminy Jelcz-Laskowice.
  5. Dążenie do stworzenia warunków, zapewniających zrównoważone funkcjonowanie i stabilny rozwój firm lokalnych, szczególnie tych będących członkami lub reprezentowanych w Stowarzyszeniu.
  6. Reprezentowanie i obrona interesów członków Stowarzyszenia przed negatywnymi objawami funkcjonowania życia społecznego, przeciwdziałanie nieuczciwej konkurencji, korzystaniu z praktyk monopolistycznych i pozaprawnych w zawieraniu umów o usługi i roboty oraz lekceważenie potrzeb interesów społeczności lokalnej.

Reklama

Obszary działań i ich odbiorcy

Obszary działań
prawa człowieka, swobody obywatelskie, demokracja
prawa konsumentów
pomoc w samozatrudnieniu
pośrednictwo pracy
integracja, reintegracja, aktywizacja zawodowa
Odbiorcy działań
Reklama
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji
Numer konta organizacji:
Sugerowany tytuł przelewu:
Darowizna na cele statutowe
Darowiznę możesz odliczyć od podatku! Dowiedz się więcej