Używasz nowego ngo.pl Widzisz błąd lub chcesz się podzielić z nami swoją opinią? Pisz na adres redakcja@portal.ngo.pl

Stowarzyszenie Wspierania Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej im. Stanisława Adamskiego w Toruniu

Stowarzyszenie Wspierania Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej im. Stanisława Adamskiego w Toruniu
Kontakt
Telefon
56 651 03 53
Telefon
56 651 03 46
Adres rejestrowy
Ulica
Marii Skłodowskiej-Curie 73
Kod pocztowy
87-100
Miejscowość
Toruń
Województwo
Kujawsko-pomorskie
Powiat
Toruń
Gmina
Toruń
Dane rejestrowe
Forma prawna
Stowarzyszenia
KRS
0000047855
REGON
87152943000000
Rok powstania
2000
Organizacja pożytku publicznego
Nie
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji

  • integrowanie w ramach stowarzyszenia pracowników najemnych, w tym w szczególności osób nisko i średnio wynagradzanych, osób pracujących dorywczo lub czasowo bezrobotnych, studentów zaocznych oraz emerytów i rencistów, -promocja i upowszechnianie wśród osób wymienionych w pkt. 1 form pomocy wzajemnej, w szczególności w zakresie pracowniczej samopomocy w finansowaniu wydatków rodzinnych, - popularyzacja postaw oszczędzania wśród członków stowarzyszenia i ich rodzin, - współpraca ze spółdzielczą kasą oszczędnościowo-kredytową im. Stanisława Adamskiego w Toruniu działającą na podstawie ustawy z 14. 12.1995 r. o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych (Dz. U. Nr 1 z 1996 r. poz. 2) w celu upowszechniania wiedzy o zasadach działalności wśród członków stowarzyszenia, - współpraca z innymi spółdzielczymi kasami oszczędnościowo-rozliczeniowymi na podstawie zawartych porozumień w tym promocja tych kas.

Reklama

Działalność gospodarcza i odpłatna

Organizacja nie prowadzi działalności gospodarczej.

Organizacja nie prowadzi działalności odpłatnej.

Obszary działań i ich odbiorcy

Obszary działań
Odbiorcy działań
Reklama

Masz konto na Facebooku?

Publikujemy tam najciekawsze treści z ngo.pl
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji