Spis organizacji - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Chcesz dostawać artykuły wybrane przez redakcję ngo.pl specjalnie dla Ciebie? Przeczytaj najciekawsze teksty publicystyczne. Zamów bezpłatny newsletter Magazyn NGO.PL na weekend!

Podkarpackie Stowarzyszenie Społeczno-Penitencjarne

Podkarpackie Stowarzyszenie Społeczno-Penitencjarne
Zakończyła działalność
Kontakt
Adres rejestrowy
Miejscowość
Rzeszów
Województwo
podkarpackie
Powiat
Rzeszów
Dane rejestrowe
Forma prawna
Stowarzyszenie rejestrowe
KRS
0000137744
REGON
69169389300000
NIP
5170074632
Rok powstania
2002
Rok zakończenia działalności
2020
Organizacja pożytku publicznego
Nie
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji

Celem działania stowarzyszenia było: 1. Prowadzenie działalności w zakresie profilaktyki społecznej, resocjalizacyjnej i zdrowotnej wśród społeczeństwa. 2. Przeciwdziałanie przestępczości, aktom agresji oraz przemocy w rodzinach i społeczeństwie. 3. Udzielanie pomocy prawnej, psychologicznej i materialnej ofiarom przestępstw. 4. Przeciwdziałanie objawom patologii społecznej wynikającej z uzależnień. 5. Przeciwdziałanie bezrobociu w społeczeństwie oraz podejmowanie działań mających na celu poprawę warunków życia obywateli. 6. Upowszechnianie dorobku nauk humanistycznych i prawnych, które podejmują aspekt penalny w zakresie przydatnym w procesie readaptacji społecznej i wykonywaniu środków karnych. 7. Wspieranie działalności instytucji penitencjarnych i probacyjnych w zakresie readaptacji społecznej osób ze środowisk patologicznych. 8. Promowanie inicjatyw i wniosków zmierzających do usprawniania funkcjonowania placówek resocjalizacyjnych. 9. Propagowanie doświadczeń placówek resocjalizacyjnych, a także prowadzenie i upublicznianie badań naukowych w zakresie problematyki społecznej, resocjalizacyjnej i zdrowotnej. 10. Współdziałanie z instytucjami oraz innymi stowarzyszeniami realizującymi tożsame lub podobne cele statutowe.

Reklama
Reklama
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji
Numer konta organizacji:
Sugerowany tytuł przelewu:
Darowizna na cele statutowe
Darowiznę możesz odliczyć od podatku! Dowiedz się więcej