Spis organizacji - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Zobacz, jak organizacje praktykują fundraising Narzędzia fundraisingu w Polsce. Kup poradnik PDF >

Prośba o wpłatę darowizny na Twój portal ngo.pl prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.
Prośba o wpłatę darowizny na Twój portal ngo.pl prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.

International Police Association (Międzynarodowe Stowarzyszenie Policji) - Sekcja Polska - Podkarpacka Grupa Wojewódzka

International Police Association (Międzynarodowe Stowarzyszenie Policji) - Sekcja Polska - Podkarpacka Grupa Wojewódzka
Logo 1,5%
Tej organizacji możesz przekazać 1,5% swojego podatku.
Kontakt
E-mail
Pokaż
E-mail
Pokaż
E-mail
Pokaż
Telefon
502 322 836
Adres rejestrowy
Ulica
Jarosława Dąbrowskiego 30
Kod pocztowy
35-036
Miejscowość
Rzeszów
Województwo
podkarpackie
Powiat
Rzeszów
Dostępność dla osób z niepełnosprawnościami
Utrudniona
Adres kontaktowy
Ulica
Lwowska 28
Kod pocztowy
38-400
Miejscowość
Krosno
Województwo
podkarpackie
Powiat
Krosno
Dane rejestrowe
Forma prawna
Jednostka terenowa stowarzyszenia posiadająca osobowość prawną
KRS
0000482731
REGON
69072856600000
NIP
8133176877
Rok powstania
2000
Organizacja pożytku publicznego
Tak
od roku 2017
Ludzie
Liczba członków
1730
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji

Wesprzyj działalność stowarzyszenia

przekaż darowiznę na cele statutowe

Naczelne hasło: "Służyć poprzez przyjaźń".

Stowarzyszenie skupia funkcjonariuszy policji, Straży Granicznej i emerytów tych służb, a jego celem jest tworzenie więzów autentycznej przyjaźni i koleżeństwa zawodowego pomiędzy zatrudnionymi w służbach policyjnych na świecie a także do krzewienia idei tolerancji we wszystkich obszarach kulturowych i przyczynianie się do zrozumienia między narodami. Nie jest to organizacja zawodowa typu INTERPOL. Pomagamy funkcjonariuszom z innych krajów poznawać Polskę, rozwijamy kontakty międzynarodowe, uczestniczymy w imprezach kulturalnych i sportowych organizowanych przez kolegów zza granicy.

Podkarpacka Grupa Wojewódzka wspólnie z szesnastoma innymi grupami tworzy Sekcję Polską Międzynarodowego Stowarzyszenia Policji IPA liczącą prawie 11 tys. członków. Podkarpacka Grupa IPA powstała w dniu 18 września 2000 roku z połączenia się w jednolity organizm dwóch ówczesnych grup wojewódzkich: Rzeszowskiej (działającej od 1992 roku) i Krośnieńskiej (działającej od 1996 roku). W swoich szeregach PGW skupia ponad 1160 członków zrzeszonych w 13 regionach. Podkarpacka Grupa opowiada się za współpracą ze wszystkimi grupami wojewódzkimi w kraju oraz sekcjami narodowymi. Jej celem i zadaniem jest tworzenie więzów autentycznej przyjaźni i koleżeństwa zawodowego pomiędzy zatrudnionymi w służbach policyjnych na całym świecie, a także do nawiązywania współpracy międzynarodowej i krzewienie idei tolerancji we wszystkich obszarach kulturowych i przyczynianie się do zrozumienia między narodami.

Celem IPA jest jednoczenie czynnych i byłych funkcjonariuszy służb policyjnych, poprzez nawiązywanie kontaktów i wzajemną pomoc oraz angażowanie się w działalność społeczną i kulturalną. Jej głównym zadaniem jest tworzenie więzów autentycznej przyjaźni i koleżeństwa zawodowego pomiędzy policjantami na całym świecie oraz promowanie współpracy lokalnej i międzynarodowej. Bardzo ważnym elementem odnoszącym się do członkostwa jest jego rodzinny charakter.

Ponadto celami Stowarzyszenia są:
a) rozwój kontaktów kulturalnych pomiędzy jego członkami,
b) pogłębianie wiedzy ogólnej i wymiany doświadczeń zawodowych,
c) prowadzenie działalności charytatywnej i socjalnej,
d) podnoszenia prestiżu Policji i Straży Granicznej, a w szczególności poprzez poprawę stosunków między społeczeństwem, a tymi formacjami.
d) przyczynianie się do pokojowej koegzystencji narodów i utrzymania pokoju światowego.

Stowarzyszenie zobowiązuje się do zachowania podstaw zawartych w Deklaracji Praw Człowieka o treści przyjętej w 1948 roku przez Narody Zjednoczone. IPA Sekcja Polska jest neutralna wobec organizacji politycznych, związków zawodowych, wspólnot religijnych i związków wyznaniowych, kierując się w realizacji swych zadań jedynie celami ideowymi Stowarzyszenia.

Reklama

Działalność gospodarcza i odpłatna

Organizacja prowadzi działalność odpłatną.

Odpłatna działalność statutowa oraz pożytku publicznego prowadzona jest w zakresie organizacji: szkoleń, imprez sportowych i rekreacyjnych (wpisowe) , turystycznych, spotkań integracyjnych.

Obszary działań i ich odbiorcy

Obszary działań
sport amatorski, rekreacyjny
turystyka, krajoznawstwo
rekreacja, wypoczynek
hobby
literatura, czasopisma
organizacja lokalnych wydarzeń kulturalnych: świąt, festiwali, festynów
promocja zdrowia, edukacja zdrowotna
profilaktyka uzależnień
pomoc ofiarom klęsk żywiołowych i wypadków losowych
porządek, bezpieczeństwo publiczne
działalność na rzecz integracji europejskiej
promocja Rzeczypospolitej Polskiej za granicą
partnerstwa międzynarodowe, wymiana doświadczeń

Zarząd

Adam Pietrzkiewicz, prezes
Piotr Furmanek, sekretarz Prezydium Zarządu
Iwona Drozdowska, z-ca sekretarza Prezydium Zarządu
Sebastian Trala, skarbnik
Robert Gomułka, członek Prezydium Zarządu
Beata Raus, członek Prezydium Zarządu
Reklama

Sprawozdania

Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji
Numer konta organizacji:
7210925900000000137117707
Sugerowany tytuł przelewu:
Darowizna na cele statutowe
Darowiznę możesz odliczyć od podatku! Dowiedz się więcej