Spis organizacji - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Piszesz wniosek o dotację, mały grant do urzędu miasta, gminy? Jak wypełnić formularz wniosku? Zamów poradnik ngo.pl

Wielkopolskie Forum Organizacji Osób z Niepełnosprawnościami

Wielkopolskie Forum Organizacji Osób z Niepełnosprawnościami
Kontakt
E-mail
Pokaż
Telefon
61 823 47 91
Telefon
61 825 96 97
Adres rejestrowy
Ulica
Bukowska 27/29
Kod pocztowy
60-501
Miejscowość
Poznań
Województwo
wielkopolskie
Powiat
Poznań
Gmina
Poznań
Dane rejestrowe
Forma prawna
Federacja, związek stowarzyszeń
KRS
0000171753
REGON
63451358500000
NIP
9721071561
Rok powstania
2003
Organizacja pożytku publicznego
Nie
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji

Celem działania Forum jest reprezentowanie interesów środowiska osób niepełnosprawnych, koordynacja wspólnych działań w zakresie obrony ich praw oraz tworzenie warunków do pełnego i aktywnego udziału osób niepełnosprawnych w życiu społecznym i zawodowym.

Prowadzone działania:

  1. Organizacja szkoleń, seminariów, konferencji.
  2. Prowadzenie Ośrodka Informacji w Poznaniu.
  3. Reprezentowanie organizacji pozarządowych w kontaktach ze strukturami władzy państwowej.
  4. Zrzeszanie organizacji pozarządowych z Wielkopolski.
  5. Prowadzenie projektów z zakresu aktywizacji zawodowej osób z niepełnosprawnościami.

Organizacja wpisana jest do Rejestru Instytucji Szkoleniowych jako niepubliczna instytucja szkoleniowa i posiada uprawnienia do szkolenia osób bezrobotnych i poszukujących pracy.

Reklama

Obszary działań i ich odbiorcy

Obszary działań
prawa człowieka, swobody obywatelskie, demokracja
zrzeszanie organizacji pozarządowych (np. lokalnych, regionalnych, branżowych)
pośrednictwo pracy
doradztwo zawodowe
integracja, reintegracja, aktywizacja zawodowa
szkolenia, kursy, podnoszenie kwalifikacji
Reklama
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji
Numer konta organizacji:
Sugerowany tytuł przelewu:
Darowizna na cele statutowe
Darowiznę możesz odliczyć od podatku! Dowiedz się więcej