Używasz nowego ngo.pl Widzisz błąd lub chcesz się podzielić z nami swoją opinią? Pisz na adres redakcja@portal.ngo.pl

Stowarzyszenie Zarządców i Pośredników w Obrocie Nieruchomościami

Stowarzyszenie Zarządców i Pośredników w Obrocie Nieruchomościami
Kontakt
E-mail
Pokaż
Telefon
77 455 54 32
Telefon
77 457 61 04
Adres rejestrowy
Ulica
Sosnkowskiego 40-42 lok. 124
Kod pocztowy
45-273
Miejscowość
Opole
Województwo
Opolskie
Powiat
Opole
Gmina
Opole
Dane rejestrowe
Forma prawna
Stowarzyszenia
KRS
0000176996
REGON
53241640900000
NIP
754-27-62-891
Rok powstania
2003
Organizacja pożytku publicznego
Nie
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji

  1. Osiągnięcie najwyższego poziomu wiedzy i ukształtowanie profesjonalnego stylu pracy. 2. Nawiązanie kontaktów i podjęcie współpracy z organizacjami o podobnym charakterze w kraju i za granicą. 3. Organizowanie sympozjów, konferencji oraz wszelkich form szkolenia. 4. Propagowanie standardów zawodowych i kodeksu etyki. 5. Kształtowanie moralności i osobowości. 6. Popularyzowanie w społeczeństwie wiedzy o zawodzie i randze zawodu. 7. Ochrona interesów członków stowarzyszenia, zasad konkurencji rynku oraz współpraca z organizacjami zrzeszającymi przedstawicieli innych zawodów. 8. Uczestniczenie w pracach legislacyjnych z zakresu działalności stowarzyszenia. 9. Utworzenie forum wymiany doświadczeń i opinii w zakresie gospodarki nieruchomościami. 10. Wspieranie organizacyjne i rzeczowe osób fizycznych i jednostek organizacyjnych, które podejmują działania zgodne z celami stowarzyszenia. 11. Reprezentowanie interesów środowiska wobec władz państwowych, samorządowych, gospodarczych i organizacji społecznych.

Reklama

Działalność gospodarcza i odpłatna

Organizacja nie prowadzi działalności gospodarczej.

Organizacja nie prowadzi działalności odpłatnej.

Obszary działań i ich odbiorcy

Odbiorcy działań
Reklama

Masz konto na Facebooku?

Publikujemy tam najciekawsze treści z ngo.pl
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji