Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Szukasz organizacji, której chcesz przekazać 1%? Znajdziesz ją w serwisie http://pozytek.ngo.pl/

Stowarzyszenie Wsparcie Społeczne "Ja-Ty-My"

Stowarzyszenie Wsparcie Społeczne "Ja-Ty-My"
Logo 1%
Tej organizacji możesz przekazać 1% swojego podatku.
Kontakt
E-mail
Pokaż
Telefon
796 141 420
Telefon
796 141 440
Telefon
796 141 430
Adres rejestrowy
Dni i godziny pracy
poniedziałek - piątek 8:00 - 16:00.
Ulica
28 Pułku Strzelców Kaniowskich 71/73
Kod pocztowy
90-558
Miejscowość
Łódź
Województwo
ŁÓDZKIE
Powiat
Łódź
Gmina
Łódź
Dane rejestrowe
Forma prawna
Stowarzyszenie rejestrowe
KRS
0000174689
REGON
47320453200000
NIP
725-18-72-735
Rok powstania
2002
Organizacja pożytku publicznego
Tak
Ludzie
Liczba członków
22
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji

Stoisz na rozdrożu? Znalazłeś się w trudnej sytuacji życiowej? Nie wiesz co dalej i szukasz pomysłu na powrót na rynek pracy? A może prowadzisz lub zamierzasz założyć organizację pozarządową czy spółdzielnię socjalną? Jeśli tak, to właśnie dla Ciebie swoją działalność prowadzi Stowarzyszenie Wsparcie Społeczne "Ja-Ty-My". U nas zawsze biją dwa serca, to społeczne, które jest pomocne i wspierające oraz biznesowe, które pokazuje jak skutecznie działać by odnieść sukces ekonomiczny.

Stowarzyszenie Wsparcie Społeczne "Ja-Ty-My" jest organizacją pozarządową działającą od 2002 r. Powstało ono w wyniku doświadczeń członków założycieli z trzyletniej współpracy z Community Limited Trust w Szkocji w ramach realizowanego projektu firmy społecznej, projektu wzorowanego na modelowym hotelu Six Mary's Place w Edynburgu. Stowarzyszenie wyrosło z Towarzystwa Przyjaciół Niepełnosprawnych — organizacji zajmującej się rehabilitacją osób chorujących psychicznie. Pomysł na powstanie stowarzyszenia specjalizującego się we wspieraniu rehabilitacji społecznej i zawodowej osób wyrzuconych na margines zatrudnienia z powodu niepełnosprawności lub trudnej sytuacji społecznej czy życiowej oraz na propagowanie modelu przedsiębiorstwa społecznego jako sposobu rozwiązywania problemów zawodowych tych osób był konsekwencją przeświadczenia założycieli o konieczności zmiany w dotychczasowym podejściu do tej problematyki.

Stowarzyszenie uczestniczyło w przygotowaniu aplikacji do Programu Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL i przystąpiło do Partnerstwa Koalicji Łamania Oporów Społecznych "KŁOS" realizowanego w ramach tematu D -"Wzmocnienie krajowej gospodarki społecznej (trzeciego sektora), a w szczególności usług na rzecz społeczności lokalnej oraz poprawę miejsc pracy". Głównym celem projektu było stworzenie systemu wspieranego zatrudnienia socjalnego, który ułatwiłby powrót na rynek pracy osobom niepełnosprawnym psychicznie oraz długotrwale bezrobotnym. Celem Partnerstwa zaś wypracowanie i testowanie mechanizmu tworzenia oraz promocji firm społecznych jako metody integracji społeczno-zawodowej stosowanej w ramach gospodarki społecznej.
Od 2007 roku stowarzyszenie funkcjonuje jako Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej (OWES), a także jako agencja zatrudnienia i instytucja szkoleniowa. W 2016 decyzją Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej OWES tworzony przez Stowarzyszenie Wsparcie Społeczne "Ja-Ty-My" otrzymał akredytację jako Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej Wysokiej Jakości.

Reklama

Działalność gospodarcza i odpłatna

Organizacja nie prowadzi działalności gospodarczej.

Organizacja prowadzi działalność odpłatną.

1) prowadzenie działalności opiekuńczo-terapeutycznej 88.91.Z; 2) prowadzenie działalności oświatowej 85.59.B; 3) organizacja szkoleń 85.59.B; 4) wspieranie innych organizacji pozarządowych - 94.99.Z; 5) organizacja wyjazdów 79.12.Z; 6) sprzedaż detaliczna na straganach i targowiskach towarów wytworzonych przez osoby bezpośrednio korzystające z działalności pożytku publicznego - działalności opiekuńczo-terapeutycznej - 47.89.Z; 7) sprzedaż detaliczna prowadzona poza straganami, targowiskami i siecią sklepową towarów wytworzonych przez osoby bezpośrednio korzystające z działalności pożytku publicznego 47.99.Z; 8) produkcję ozdóbek i pamiątek z papieru przez osoby bezpośrednio korzystające z działalności pożytku publicznego - 17.29.Z; 9) opieka dzienna nad dziećmi 88.91.Z; 10) pomoc społeczna bez zakwaterowania dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych 88.10.Z; 11) pomoc społeczna z zakwaterowaniem dla osób o ograniczonej zdolności radzenia sobie samemu 87.90.Z; 12) pomoc społeczna z zakwaterowaniem dla osób z zaburzeniami psychicznymi 87.20.Z; 13) Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana 88.99.Z; 14) Wykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów i pozostała specjalistyczna działalność wspomagająca prowadzenie biura 82.19.Z; 15) działalność organizatorów turystyki 79.12.Z; 16) badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych, 72.19.Z; 17) badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk humanistycznych i społecznych, 72.20.Z; 18) Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana 86.90.E; 19) działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana 94.99.Z; 20) pozostała działalność związana ze sportem 93.19.Z; 21) pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna 93.29.Z; 22) działalność związana z poprawą kondycji fizycznej 96.04; 23) wychowanie przedszkolne 85.10.Z; 24) pozaszkolne formy edukacji 85.50.Z; 25) działalność wspomagająca edukację 85.60.Z; 26) pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych 85.51.Z; 27) pozaszkolne formy edukacji artystycznej 85.52.Z; 28) nauka języków obcych 85.59.A; 29) pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane 85.59.B; 30) działalność wspomagająca edukację 85.60.Z; 31) opieka dzienna nad dziećmi 88.91.Z; 32) działalność rozrywkowa i rekreacyjna 93.2; 33) działalność wesołych miasteczek i parków rozrywki 93.21.Z; 34) działalność organizacji komercyjnych i pracodawców 94.11.Z; 35) organizacja wyjazdów 79.12.Z; 36) obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania 55.20.Z; 37) wydawanie książek 58.11.Z; 38) wydawanie czasopism i pozostałych periodyków 58.14.Z; 39) pozostała działalność wydawnicza 58.19.Z; 40) działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych 90.01.Z; 41) działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych 90.02.Z; 42) artystyczna i literacka działalność twórcza 90.03.Z; 43) działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych 59.11.Z; 44) działalność post produkcyjna związana filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi 59.12.Z; 45) działalność związana z projekcją filmów 59.14.Z; 46) działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych 59.20.Z; 47) działalność portali internetowych 63.12.Z; 48) działalność fotograficzna 74.20.Z; 49) pozostała działalność usługowa gdzie indziej nie sklasyfikowana 96.09.Z.; 50) udzielanie porad prawnych 69.10.Z.

Obszary działań i ich odbiorcy

Obszary działań
turystyka, krajoznawstwo
rekreacja, wypoczynek
animacja społeczno-kulturalna
edukacja kulturalna
organizacja lokalnych wydarzeń kulturalnych: świąt, festiwali, festynów
edukacja dzieci i młodzieży
edukacja dorosłych, kształcenie ustawiczne
działalność wychowawcza i formacyjna dzieci i młodzieży
prowadzenie zajęć dodatkowych dla dzieci i młodzieży, kół zainteresowań
pomoc psychologiczna
poradnictwo specjalistyczne
animowanie działań wspólnot lokalnych
lokalny rozwój ekonomiczny, rozwój lokalnej przedsiębiorczości
zakładanie fundacji, stowarzyszenia
sprawy formalne związane z działalnością organizacji, np. konsultowanie statutów, formularzy KRS i dokumentów
porady prawne, pomoc prawna
księgowość, zarządzanie finansami
dostarczanie informacji o źródłach finansowania
dostarczanie informacji o prowadzeniu działalności zarobkowej (odpłatnej, gospodarczej)
wspieranie ekonomii społecznej
wsparcie finansowe organizacji, w tym pożyczki
pomoc w pisaniu projektów, konsultowanie wniosków
planowanie strategiczne i operacyjne
budowanie zespołu i zarządzanie nim
PR i promocja organizacji
nowe technologie (np. jak stworzyć stronę www, jak korzystać z Internetu, jaki komputer, oprogramowanie kupić)
wsparcie lokalowe, techniczne
aktywizacja lokalna
współpraca z administracją
współpraca z innymi (partnerstwa), w tym z mediami, biznesem
status pożytku publicznego - przywileje, obowiązki
zrzeszanie organizacji pozarządowych (np. lokalnych, regionalnych, branżowych)
wsparcie specjalistyczne
pomoc w samozatrudnieniu
pośrednictwo pracy

Zarząd

Tomasz Musielski, Prezes Zarządu
Dariusz Krajewski, Wiceprezes
Agnieszka Gortat, Skarbnik
Reklama

Przynależność do związków, porozumień, sieci

Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji
Numer konta organizacji:
Sugerowany tytuł przelewu:
Darowizna na cele statutowe
Darowiznę możesz odliczyć od podatku! Dowiedz się więcej