Spis organizacji - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Instrukcja, terminy – wszystkie niezbędne informacje do złożenia sprawozdania Poradnik o sprawozdaniu finansowym za rok 2022. Sprawdź

Fundacja Rozwoju Resocjalizacji
Kontakt
E-mail
Pokaż
Adres rejestrowy
Ulica
Wielkie Garbary 15 lok. 3
Kod pocztowy
87-100
Miejscowość
Toruń
Województwo
kujawsko-pomorskie
Powiat
Toruń
Adres kontaktowy
Ulica
skr. poczt. 313
Kod pocztowy
87-100
Miejscowość
Toruń 1
Dane rejestrowe
Forma prawna
Fundacja
KRS
0000177380
REGON
87169291100000
NIP
9562125160
Rok powstania
2003
Organizacja pożytku publicznego
Nie
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji

  1. Resocjalizacja osób przebywających w zakładach karnych i aresztach śledczych.
  2. Reintegracja społeczna i zawodowa więźniów, byłych więźniów i ich rodzin, a także innych osób wykluczonych społecznie.
  3. Zapobieganie powtórnemu zejściu na drogę przestępstwa przez osoby, które weszły w konflikt z prawem.
  4. Profilaktyka przestępczości wobec osób zagrożonych zejściem na drogę przestępstwa, skierowana w szczególności do grup ryzyka oraz dzieci i młodzieży z rodzin patologicznych.
  5. Działanie na rzecz współpracy pomiędzy wszystkimi podmiotami zaangażowanymi w obszar resocjalizacji (służba więzienna, kuratorska służba sądowa, uczelnie wyższe, organizacje pozarządowe, związki wyznaniowe, ośrodki pomocy społecznej, urzędy pracy, ośrodki terapii uzależnień i inne), w celu podnoszenia skuteczności procesu reintegracji społecznej więźniów oraz działań profilaktycznych.
  6. Działanie na rzecz reformy wymiaru sprawiedliwości i systemu penitencjarnego w kierunku sprawiedliwości naprawczej, większego udziału kar wolnościowych oraz bardziej humanitarnego i skoncentrowanego na poprawie osadzonych wykonywania kary pozbawienia wolności.
  7. Zmiana nastawienia społecznego do idei resocjalizacji.

Reklama

Obszary działań i ich odbiorcy

Obszary działań
profilaktyka uzależnień
porządek, bezpieczeństwo publiczne
prawa człowieka, swobody obywatelskie, demokracja
prawa dziecka
integracja, reintegracja, aktywizacja zawodowa
działalność na rzecz integracji europejskiej
Reklama
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji
Numer konta organizacji:
Sugerowany tytuł przelewu:
Darowizna na cele statutowe
Darowiznę możesz odliczyć od podatku! Dowiedz się więcej