Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Fundacja Feniks Anny Chodorowskiej
Logo 1%
Tej organizacji możesz przekazać 1% swojego podatku.
Kontakt
E-mail
Pokaż
Telefon
605 468 767
Adres rejestrowy
Dni i godziny pracy
na spotkanie prosimy umówić się telefonicznie
Ulica
Marcina Chwiałkowskiego 5 lok. 4
Kod pocztowy
61-543
Miejscowość
Poznań
Województwo
wielkopolskie
Powiat
Poznań
Gmina
Poznań
Utrudnienia dla osób z niepełnosprawnościami
Schody.
Dane rejestrowe
Forma prawna
Fundacja
KRS
0000309560
REGON
34047647500000
NIP
556-26-65-167
Rok powstania
2008
Organizacja pożytku publicznego
Tak
od roku 2009
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji

Misja:
"Słabym podać rękę - zagubionym dać nadzieję"

Celami Fundacji jest:

 • Wspieranie działalności instytucji, organizacji i osób na rzecz zainicjowania i kontynuowania procesu pomocy i opieki nad dziećmi i młodzieżą.
 • Pomoc społeczna rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej.
 • Podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej.
 • Krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci i młodzieży.
 • Edukacja w zakresie uzyskiwania funduszy i środków europejskich w dziedzinach społecznych, kulturalnych, zdrowotnych, edukacyjnych i w zakresie dobroczynności.
 • Podnoszenie poziomu edukacji dzieci pochodzących z rodzin biednych i zaniedbanych.

Prowadzone działania

 1. Świadczenie bezpośredniej i pośredniej pomocy finansowej, rzeczowej, organizacyjnej, naukowej, oświatowej, wychowawczej, kulturalnej i merytorycznej oraz tworzenie warunków do rozwoju pomocy w formie organizowania lub dofinansowywania bezpłatnych szkoleń, sympozjów, zebrań naukowych z udziałem przedstawicieli środowiska nauki, oświaty i kultury poświęconych tematyce dzieci i młodzieży.
 2. Wspieranie organizacyjne i finansowe powstawania i funkcjonowania dziecińców i ogrodów sportu, rekreacji i wypoczynku.
 3. Wspieranie organizacyjne i finansowe kolonii letnich i obozów dzieci i młodzieży.
 4. Wspieranie organizacyjne i finansowe różnych form aktywnych zajęć pozaszkolnych dzieci i młodzieży.
 5. Popularyzacja osiągnięć i dokonań młodzieży i dzieci niepełnosprawnych w dziedzinie nauki sztuk pięknych i sportu w formie organizowania lub dofinansowywania organizacji wystaw artystycznych, prelekcji, wernisaży, galerii sztuki, okolicznościowych ekspozycji muzealnych oraz różnego rodzaju imprez o charakterze sportowym.
 6. Upowszechnianie wiedzy o przyczynach niepełnosprawności i prowadzenie działalności profilaktycznej w środowiskach młodzieży szkolnej i akademickiej oraz zakładach pracy w formie finansowania bezpłatnych wydawnictw i publikacji dotyczących tej tematyki.
 7. Popularyzacja osiągnięć innych państw zaawansowanych w rozwiązywaniu problemów młodzieży i dzieci niepełnosprawnych w formie dofinansowywania druku i kolportażu bezpłatnych broszur zajmujących się tą tematyką, a uwzględniających doświadczenia zagraniczne.
 8. Dla osób szczególnie uzdolnionych finansowanie nagród i stypendiów Fundacji Anny Borowiak "FENIKS".
 9. Dofinansowywanie wyjazdów dzieci i młodzieży na kolonie i obozy, leczenia w kraju i za granicą.
 10. Dofinansowywanie dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, chorych lub ubogich.
 11. Zbieranie środków i przekazywanie ich na dożywianie.
 12. Finansowanie leków dla dzieci i młodzieży chorej.
 13. Dofinansowywanie imprez charytatywnych koncertów i wystaw.
 14. Przeciwdziałania patologiom życia publicznego i społecznego.
 15. Działania służące wyrównywaniu szans grup słabszych lub zagrożonych społecznym wykluczeniem (m.in. niepełnosprawni, mniejszości, uchodźcy, dzieci i młodzież ze środowisk patologicznych lub terenów zaniedbanych gospodarczo, społecznie, kulturowo).

Reklama

Obszary działań i ich odbiorcy

Obszary działań
muzyka
teatr
taniec
ochrona zabytków, dziedzictwo, tradycja narodowa
animacja społeczno-kulturalna
edukacja kulturalna
profilaktyka uzależnień
działalność na rzecz integracji europejskiej
Odbiorcy działań

Zarząd

Patrycja Stec-Brzezińska, członek zarządu
Waldemar Janiszewski, członek zarządu
Anna Borowiak, prezes
Reklama
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji
Numer konta organizacji:
Sugerowany tytuł przelewu:
Darowizna na cele statutowe
Darowiznę możesz odliczyć od podatku! Dowiedz się więcej