Używasz nowego ngo.pl Widzisz błąd lub chcesz się podzielić z nami swoją opinią? Pisz na adres redakcja@portal.ngo.pl

Stowarzyszenie Promotorów Innowacji i Jakości Proinnova

Stowarzyszenie Promotorów Innowacji i Jakości Proinnova
Kontakt
Adres rejestrowy
Ulica
Bachledy 2 lok. 29
Kod pocztowy
85-794
Miejscowość
Bydgoszcz
Województwo
Kujawsko-pomorskie
Powiat
Bydgoszcz
Gmina
Bydgoszcz
Dane rejestrowe
Forma prawna
Stowarzyszenia
KRS
0000304244
Rok powstania
2008
Organizacja pożytku publicznego
Nie
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji

Celem stowarzyszenia jest wspieranie działań na rzecz podniesienia efektywności jednostek naukowo-badawczych, uruchamiania działalności innowacyjnej i podniesienia konkurencyjności przedsiębiorstw, a w szczególności: 1. Wspieranie wdrażania innowacji i/lub zarządzanie przez jakość, 2. Wspieranie krajowego i międzynarodowego transferu technologii, 3. Wspieranie transferu wiedzy z zakresu zarządzania przez jakość, 4. Ułatwienie współpracy między instytucjami naukowymi i przedsiębiorstwami, 5. Wspieranie działalności badawczo-rozwojowej przedsiębiorstw, 6. Wspieranie komercjalizacji wyników prac badawczo-rozwojowych, 7. Wspieranie uczestnictwa w programach badawczo-rozwojowych Unii Europejskiej, 8. Wspieranie przedsiębiorczości, 9. Wspieranie rozwoju lokalnego i regionalnego, 10. Promocja innowacyjności i wykorzystania nowoczesnych technologii, 11. Promocja metod zarządzania przez jakość, 12. Praca dla dobra członków, a w szczególności: 12. 1. Umacnianie środowiska związanego z innowacyjnością i zarządzaniem przez jakość. 12. 2. Pomoc członkom w pogłębianiu i aktualizacji wiedzy zawodowej, podnoszeniu kwalifikacji i uzyskiwaniu specjalizacji zawodowej.

Reklama

Działalność gospodarcza i odpłatna

Organizacja nie prowadzi działalności gospodarczej.

Organizacja nie prowadzi działalności odpłatnej.

Obszary działań i ich odbiorcy

Obszary działań
wspomaganie rozwoju techniki, wynalazczości, innowacyjności
Odbiorcy działań
Reklama

Masz konto na Facebooku?

Publikujemy tam najciekawsze treści z ngo.pl
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji