Spis organizacji - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Piszesz wniosek o dotację, mały grant do urzędu miasta, gminy? Jak wypełnić formularz wniosku? Zamów poradnik ngo.pl

Jasielskie Stowarzyszenie Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Jaśle

Jasielskie Stowarzyszenie Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Jaśle
Logo 1,5%
Tej organizacji możesz przekazać 1,5% swojego podatku.
Kontakt
E-mail
Pokaż
E-mail
Pokaż
Telefon
13 442 90 64
Adres rejestrowy
Ulica
Na Kotlinę 8
Kod pocztowy
38-200
Miejscowość
Jasło
Województwo
podkarpackie
Powiat
jasielski
Gmina
Jasło
Dane rejestrowe
Forma prawna
Stowarzyszenie rejestrowe
KRS
0000303858
REGON
18032532000000
NIP
6852249012
Rok powstania
2008
Organizacja pożytku publicznego
Tak
od roku 2011
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji

Celem Stowarzyszenia jest przede wszystkim prowadzenie Jasielskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Jaśle, w  którego programie znajdują się:

1. Prowadzenie edukacji w różnych dziedzinach nauk, a w szczególności w zakresie medycyny i profilaktyki zdrowia, nauk humanistycznych, kultury i sztuki, nauk społecznych, ekonomicznych, rekreacji i sportu, nauk technicznych, a także nauk o ziemi i wszechświecie.
2. Aktywizacja społeczna osób starszych poprzez uczestnictwo w różnych formach życia społecznego; propagowanie zasad kulturalnego współżycia społecznego.
3. Propagowanie i popieranie różnorodnych form aktywności intelektualnej, psychicznej, fizycznej adekwatnie do wieku, stopnia sprawności i zainteresowań członków Stowarzyszenia.
4. Podejmowanie działań zmierzających do nawiązania, utrzymania i zacieśniania więzi i kontaktów osobistych między mieszkańcami regionu, a szczególnie między osobami starszymi i młodym pokoleniem.
5. Inspirowanie wszelkich działań na rzecz środowiska ludzi starszych, w tym również osób niepełnosprawnych, bezrobotnych i chorych.
6. Upowszechnienie wiedzy o Podkarpaciu i ziemi jasielskiej, w szczególności poprzez prezentowanie dorobku kulturalno – społecznego, turystyki oraz organizowanie spotkań ze znanymi osobami zasłużonymi dla regionu i Polski.
7. Działanie na rzecz integracji europejskiej , rozwijania kontaktów i współpracy między  społecznościami członków Unii.
8. Działanie na rzecz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego i aktywności  społecznej obywateli.

Reklama

Obszary działań i ich odbiorcy

Obszary działań
edukacja dorosłych, kształcenie ustawiczne
szkolenia, kursy, podnoszenie kwalifikacji
Odbiorcy działań
Reklama
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji
Numer konta organizacji:
Sugerowany tytuł przelewu:
Darowizna na cele statutowe
Darowiznę możesz odliczyć od podatku! Dowiedz się więcej