Spis organizacji - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Jak chronić dane osobowe w Twoim stowarzyszeniu, fundacji? Dowiedz się więcej o RODO. Zamów praktyczny poradnik PDF

Fundacja Rozwoju Ekonomii Społecznej
Kontakt
E-mail
Pokaż
Telefon
74 665 33 66
Telefon
74 665 33 67
Adres rejestrowy
Ulica
Ludwiga van Beethovena 1-2 lok. 26
Kod pocztowy
58-300
Miejscowość
Wałbrzych
Województwo
dolnośląskie
Powiat
Wałbrzych
Utrudnienia dla osób z niepełnosprawnościami
Winda dla niepełnosprawnych.
Dane rejestrowe
Forma prawna
Fundacja
KRS
0000303440
REGON
02074867400000
NIP
8862894382
Rok powstania
2008
Organizacja pożytku publicznego
Nie
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji

Celem FRES-u jest rozwój ekonomii społecznej, a w szczególności:

 • Organizowanie i wspieranie edukacji w zakresie ekonomii społecznej;
 • Edukacja osób dorosłych w zakresie ekonomii społecznej;
 • Działania na rzecz budowy społeczeństwa obywatelskiego;
 • Inicjowanie i wspieranie rozwiązań z zakresu ekonomii społecznej;
 • Propagowanie znajomości mechanizmów rynkowych sektora ekonomii społecznej;
 • Wspieranie inicjatyw i rozwiązań służących rozwojowi przedsiębiorczości społecznej oraz samo zatrudnienia;
 • Pomoc w nabyciu wiedzy i umiejętności potrzebnych do założenia oraz prowadzenia przedsiębiorstw społecznych;
 • Wspieranie inicjatyw oraz rozwiązań służących ułatwieniu dostępu do rynku pracy osobom niepełnosprawnym i zagrożonym wykluczeniem społecznym;
 • Wspieranie działań na rzecz integracji społecznej i zawodowej;
 • Promocja działań na rzecz integracji oraz reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, a także pozostających bez pracy;
 • Rozwijanie i umacnianie działań nastawionych na aktywne współdziałanie w rozwoju społeczeństwa informacyjnego;
 • Propagowanie wykorzystania nowoczesnych technologii;
 • Wsparcie mobilności i elastyczności zawodowej na rynku pracy osób bezrobotnych;
 • Działania na rzecz rozwoju współpracy pomiędzy sektorami biznesu, administracji publicznej, organizacji pozarządowych i podmiotami sektora ekonomii społecznej;
 • Działania na rzecz wyrównywania szans kobiet i mężczyzn w dostępie do zatrudnienia;
 • Działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijanie kontaktów i współpracy między społeczeństwami;
 • Działalność charytatywna;
 • Prowadzenie akcji i kampanii promocyjno-informacyjnych z zakresu ekonomii społecznej;
 • Pozyskiwanie środków finansowych z przeznaczeniem na udzielanie grantów pomocowych na rozwój podmiotów ekonomii społecznej;
 • Działalność wspomagająca technicznie, szkoleniowo, informacyjno lub finansowo organizacje pozarządowe oraz podmioty ekonomii społecznej w zakresie określonym w powyższych podpunktach.

Prowadzone działania:

szkolenia o tematyce: tworzenie i zarządzanie produktami/usługami w spółdzielni socjalnej, aspekty formalno-prawne zakładania i prowadzenia spółdzielni socjalnych, promocja i marketing usług/produktów, kreowanie wizerunku spółdzielni socjalnej, księgowość w działalności gospodarczej, statutowej odpłatnej i nieodpłatnej, zarządzanie w działalności gospodarczej i statutowej odpłatnej, prowadzenie kadr spółdzielni socjalnej, tworzenie biznesplanów, pozyskiwanie środków na działalność spółdzielni socjalnej, projekt - aplikacja, realizacja, sprawozdawczość.

doradztwo - nastawione przede wszystkim na indywidualną pracę z osobami zainteresowanymi tematem przedsiębiorczości społecznej, a w szczególności spółdzielni socjalnych. Doradztwo kierowane jest do osób indywidualnych, do przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz jednostek samorządu terytorialnego.

doradztwo specjalistyczne - prowadzone przez doświadczonych ekspertów z dziedzin: prawa, zarządzania kadrami, księgowości, marketingu, psychologii - w obszarze budowania zespołu oraz rozwiązywania konfliktów, ze względu na indywidualne potrzeby istnieje także możliwość spotkania ze specjalistą z innej branży.

spotkania informacyjne - spotkania poświęcone zagadnieniom przedsiębiorczości społecznej dostosowane do potrzeb zainteresowanych.

dotacje na założenie/przystąpienie/zatrudnienie w spółdzielniach socjalnych.

Reklama

Treści związane z organizacją na ngo.pl

Publicystyka
23.03.2012
22 marca we Wrocławskiej Wyższej Szkole Handlowej odbyło się Forum Ekonomii Społecznej, a zaraz po nim na uroczystej Gali nagrodzono najbardziej wyróżniających się i docenianych przez swoją odbiorców, przedsiębiorców społecznych z Dolnego Śląska.

Obszary działań i ich odbiorcy

Obszary działań
zakładanie fundacji, stowarzyszenia
sprawy formalne związane z działalnością organizacji, np. konsultowanie statutów, formularzy KRS i dokumentów
księgowość, zarządzanie finansami
dostarczanie informacji o źródłach finansowania
dostarczanie informacji o prowadzeniu działalności zarobkowej (odpłatnej, gospodarczej)
wsparcie finansowe organizacji, w tym pożyczki
pomoc w pisaniu projektów, konsultowanie wniosków
budowanie zespołu i zarządzanie nim
PR i promocja organizacji
wsparcie lokalowe, techniczne
aktywizacja lokalna
współpraca z administracją
wsparcie specjalistyczne
pomoc w samozatrudnieniu
pośrednictwo pracy
doradztwo zawodowe
integracja, reintegracja, aktywizacja zawodowa
szkolenia, kursy, podnoszenie kwalifikacji

Zarząd

Zenon Matuszko, prezes
Marta Wolińska, wice prezeska
Anna Rymarowicz, członek zarządu
Bartłomiej Bartkowiak, członek zarządu
Reklama
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji
Numer konta organizacji:
Sugerowany tytuł przelewu:
Darowizna na cele statutowe
Darowiznę możesz odliczyć od podatku! Dowiedz się więcej