Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Stowarzyszenie "Pro Milito"
Kontakt
Telefon
22 432 82 51
Adres rejestrowy
Ulica
Pańska 81/83 lok. 536
Kod pocztowy
00-834
Miejscowość
Warszawa-Wola
Województwo
mazowieckie
Powiat
Warszawa
Dzielnica
Wola
Dane rejestrowe
Forma prawna
Stowarzyszenie rejestrowe
KRS
0000301236
REGON
14134704200000
Rok powstania
2008
Organizacja pożytku publicznego
Nie
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji

Prowadzone działania
Integracja środowiska byłych wojskowych wokół spraw obronnych państwa polskiego oraz tradycji walki narodu polskiego o wolność, niepodległość i suwerenność.
Aktywizacja środowiska byłych wojskowych do udziału w życiu publicznym.
Popularyzacja problematyki obronnej w społeczeństwie.
Wspieranie środowiska byłych wojskowych w obronie ich praw nabytych w okresie służby wojskowej i pracy, udzielanie im pomocy prawnej i materialnej.
Upowszechnianie i obrona konstytucyjnych praw i wolności człowieka oraz swobód obywatelskich środowiska byłych wojskowych.
Tworzenie miejsc pracy dla bezrobotnych byłych wojskowych.
Wzajemne i zorganizowane wspieranie członków Stowarzyszenia w zakresie pomocy socjalno-bytowej, ochrony zdrowia i innych w trudnych sytuacjach życiowych.
Utrzymywanie i rozwój więzi koleżeńskich z organizacjami o podobnym profilu działania w kraju, Unii Europejskiej oraz w ramach NATO.

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
Działanie na rzecz zwiększenia udziału środowiska byłych wojskowych w życiu publicznym Rzeczpospolitej Polskiej
Opiekę prawną i materialną nad żołnierzami rezerwy i w stanie spoczynku oraz byłymi pracownikami wojska, szczególnie nad rodzinami poległych lub okaleczonych w czasie wojen i misji pokojowych.
Współpracę z Ministerstwem Obrony Narodowej, Sztabem Generalnym WP, Dowództwami Rodzajów Wojsk, uczelniami i instytutami wojskowymi w dziedzinie potrzeb środowiska byłych wojskowych oraz potrzebami obronnymi państwa.
Występowanie z wnioskami i postulatami dotyczącymi nowych rozwiązań spraw socjalno-bytowych, emerytalnych i zabezpieczenia społecznego członków Stowarzyszenia do właściwych organów władzy ustawodawczej, wykonawczej i sądowniczej;
Organizowanie konferencji, seminariów, odczytów, konsultacji o tematyce związanej z działalnością statutową Stowarzyszenia.
Powoływanie ośrodków analityczno - badawczych, fundacji i innych podmiotów organizacyjnych zgodnie z obowiązującym prawem.
Informowanie mediów o stanowisku Stowarzyszenia na temat zagadnień związanych z działalnością statutową oraz spraw dotyczących członków Stowarzyszenia.
Współpracę z krajowymi i zagranicznymi organizacjami i instytucjami w zakresie realizacji celów Stowarzyszenia.
Zajmowania publicznie stanowiska w sprawach będących przedmiotem zainteresowania Stowarzyszenia.

Reklama

Obszary działań i ich odbiorcy

Odbiorcy działań
Reklama
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji
Numer konta organizacji:
Sugerowany tytuł przelewu:
Darowizna na cele statutowe
Darowiznę możesz odliczyć od podatku! Dowiedz się więcej