Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Stowarzyszenie Przedsiębiorczości i Rehabilitacji

Stowarzyszenie Przedsiębiorczości i Rehabilitacji
Logo 1%
Tej organizacji możesz przekazać 1% swojego podatku.
Kontakt
E-mail
Pokaż
E-mail
Pokaż
Telefon
58 341 80 94
Telefon
58 341 89 31
Adres rejestrowy
Ulica
Stefana Batorego 12
Kod pocztowy
80-251
Miejscowość
Gdańsk
Województwo
pomorskie
Powiat
Gdańsk
Dane rejestrowe
Forma prawna
Stowarzyszenie rejestrowe
KRS
0000300684
REGON
22067840100000
NIP
583-30-56-547
Rok powstania
2007
Organizacja pożytku publicznego
Tak
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji

Stowarzyszenie SPiR działa na rzecz osób niepełnosprawnych, przewlekle chorych i w podeszłym wieku, a także ich rodzin, opiekunów i pracodawców. Zasadniczym celem organizacji jest wspieranie i wyrównywanie szans osób, które na skutek chorób bądź zdarzeń losowych utraciły możliwość sprawnego i samodzielnego funkcjonowania.

Ideą Stowarzyszenia jest promowanie szeroko rozumianej przedsiębiorczości wśród osób niepełnosprawnych i zagrożonych wykluczeniem społecznym, przy jednoczesnym wspomaganiu ich w zdobyciu i podnoszeniu kwalifikacji zawodowych oraz rozwijaniu wrodzonych zdolności.

W ramach działalności statutowej, organizacja wspiera również zatrudnianie osób niepełnosprawnych i w podeszłym wieku poprzez fachową pomoc i doradztwo, a także zajmuje się szkoleniem zawodowym osób, pragnących pracować z osobami niepełnosprawnymi.

Stowarzyszenie jest otwarte na wszelkie dostępne formy współpracy z ludźmi dobrej woli, organizacjami pozarządowymi i instytucjami, dla których ważny jest los osób niepełnosprawnych.

Organizacja realizuje projekty, prowadzi kluby samopomocy i terapię zajęciową. W ramach działań statutowych SPiR zapewnia wsparcie psychologiczne, doradztwo zawodowe oraz pomoc w usamodzielnianiu się.

Reklama

Obszary działań i ich odbiorcy

Obszary działań
rehabilitacja, terapia
pomoc w samozatrudnieniu
pośrednictwo pracy
doradztwo zawodowe
integracja, reintegracja, aktywizacja zawodowa
szkolenia, kursy, podnoszenie kwalifikacji
Reklama
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji
Numer konta organizacji:
Sugerowany tytuł przelewu:
Darowizna na cele statutowe
Darowiznę możesz odliczyć od podatku! Dowiedz się więcej