Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Towarzystwo Przyjaciół Rzek Iny i Gowienicy

Towarzystwo Przyjaciół Rzek Iny i Gowienicy
Logo 1%
Tej organizacji możesz przekazać 1% swojego podatku.
Kontakt
E-mail
Pokaż
Telefon
531 402 868
Adres rejestrowy
Ulica
Chrobrego 17
Kod pocztowy
72-112
Miejscowość
Stepnica
Województwo
zachodniopomorskie
Powiat
goleniowski
Gmina
Stepnica
Utrudnienia dla osób z niepełnosprawnościami
Lokalizacja na parterze, z utwardzonym dojazdem.
Dane rejestrowe
Forma prawna
Stowarzyszenie rejestrowe
KRS
0000300296
REGON
32052173100000
NIP
856-18-06-242
Rok powstania
2008
Organizacja pożytku publicznego
Tak
od roku 2010
Ludzie
Liczba członków
80
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji

Dążenie do zachowania dziewiczego charakteru rzek Iny, Gowienicy i Wołczenicy, naturalnych ich walorów oraz poprawy stanu czystości wody.
Walka z kłusownictwem i trucicielami wody oraz wszelkimi przejawami dewastacji rzek, ich mieszkańców i dorzecza.
Propagowanie idei ekologii i ochrony środowiska naturalnego w społeczeństwie, w szczególności wśród młodzieży.
Kształtowanie etyki wędkarskiej wśród wszystkich wędkarzy.
Działanie i wspieranie działań w kierunku zachowania i przywracania ginących, zagrożonych gatunków fauny i flory w dorzeczu rzek Iny, Gowienicy i Wołczenicy.
Nasze działania nakierowane są na jak najszersze propagowanie najnowocześniejszych, ale sprawdzonych trendów w gospodarowaniu wodami oraz zasobami wód. Dodatkowym celem jest stymulowanie zrównoważonego rozwoju społeczności nadrzecznych na bazie potencjału związanego z różnym wykorzystaniem zasobów wodnych oraz obszarów od wód zależnych.

Reklama

Obszary działań i ich odbiorcy

Obszary działań
ochrona zasobów naturalnych: wód, powietrza, kopalin
aktywizacja lokalna
współpraca z administracją
współpraca z innymi (partnerstwa), w tym z mediami, biznesem
wsparcie specjalistyczne
działalność na rzecz integracji europejskiej
Odbiorcy działań

Zarząd

Piotr Jurkiewicz, z-ca przewodniczącego
Krzysztof Filocha, z-ca przewodniczącego
Artur Furdyna, przewodniczący
Adam Ratajczyk, sekretarz- skarbnik
Sebastian Podolak, członek zarządu
Reklama
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji
Numer konta organizacji:
Sugerowany tytuł przelewu:
Darowizna na cele statutowe
Darowiznę możesz odliczyć od podatku! Dowiedz się więcej