Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Stowarzyszenie Rozwoju Miejscowości Studzianka

Stowarzyszenie Rozwoju Miejscowości Studzianka
Kontakt
E-mail
Pokaż
E-mail
Pokaż
Telefon
501 266 672
Adres rejestrowy
Ulica
Studzianka 42
Kod pocztowy
21-532
Miejscowość
Studzianka
Województwo
lubelskie
Powiat
bialski
Gmina
Łomazy
Utrudnienia dla osób z niepełnosprawnościami
Brak podjazdu i toalety.
Dane rejestrowe
Forma prawna
Stowarzyszenie rejestrowe
KRS
0000294546
REGON
06032349800000
NIP
537-24-88-911
Rok powstania
2008
Organizacja pożytku publicznego
Nie
Ludzie
Liczba członków
23
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji

Celem działania Stowarzyszenia jest: wspieranie wszechstronnego i zrównoważonego rozwoju społecznego i kulturalnego sołectwa Studzianka, a także popularyzowanie przeszłości i tradycji związanych z miejscowością Studzianka. Kolejnym zadaniem jest upowszechnianie miejscowej sztuki ludowej i dbanie o rozwój miejscowości Studzianka a także dbałość o stan cmentarza tatarskiego w Studziance. Cel stanowi także popularyzacja rolnictwa ekologicznego i ochrona przyrody oraz krajobrazu. Stowarzyszenie ma podejmować w ramach obowiązujących przepisów wszelkich przedsięwzięć związanych z rozwojem wsi i dbać o rozwój fizyczny społeczeństwa, szczególnie młodzieży. W jednym z celów realizacji będzie zapoznawanie się z dorobkiem kultury narodowej i twórcze zaangażowanie się w rozwój życia kulturalnego oraz współpracę z organizacjami tatarskimi z kraju i zagranicy. Organizacja ma także propagować agroturystykę i wypoczynek na wsi. Ważnym elementem będzie także wspieranie działalności związanej z popularyzacją wiedzy historycznej, wszechstronny rozwój edukacji, oświaty i wychowani, wzmacnianie przywiązania do tradycji i ochronę zabytków-dziedzictwa kultury wsi ze szczególnym uwzględnieniem cmentarza tatarskiego. a.
W myśl § 8 statutu Stowarzyszenie zamierza realizować swoje cele poprzez: prowadzenie zajęć, szkoleń, imprez, obozów sportowych, turystycznych i kulturalnych oraz innych działań na rzecz dzieci, młodzieży i dorosłych, a także szeroko rozumianą działalność kulturalną, w tym działania na rzecz zachowania i rozwoju lokalnej tożsamości, historii, tradycji, obyczajów i dóbr kultury. Także poprzez organizowanie i prowadzenie działań na rzecz rozwoju infrastruktury sołectwa Studzianka i działalność na rzecz upowszechniania turystyki, sportu i rekreacji oraz aktywnego wypoczynku mieszkańców.
Powoli krok po kroku Stowarzyszenie dąży do realizacji założeń. Aby Studzianka była znana i działo się w niej wiele ciekawych rzeczy.

Nasze działania:
-Realizacja projektu "Kulturalnie na sportowo w Studziance na wesoło. Wakacje 2008"
-Realizacja projektu "Letnia Akademia Wiedzy o Tatarach 2009"- Dni Kultury Tatarskiej, Tatarski Turniej Rodzinny, warsztaty łucznicze, plener malarski "Z mizarem w tle", wycieczka Szlakiem Tatarskim, spektakl Tatarzy w Studziance. Rekonstrukcja z życia tatarskiej rodziny, odsłonięto pamiątkową tablicę 330 lat osadnictwa tatarskiego w Studziance, wieczór poezji i motywu tatarskiego
-Realizacja projektu "Czas letni w Studziance 2009"
-realizacja projektu "Zielona Szkoła Tatarska 2010"
-realizacja projektu "Ochrona i pielęgnacja cmentarza tatarskiego w Studziance 2010"
-Realizacja projektu "W Studziance jedzenie jest jak w bajce" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki z funduszy Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 7.3.2010
-Realizacja projektu "Warsztaty garncarskie sposobem na aktywizacje mieszkańców gminy Łomazy" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki z funduszy Europejskiego Funduszu Społecznego 2010-2011
-Realizacja projektu "Pokaż swoją twarz" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki z funduszy Europejskiego Funduszu Społecznego 2011-2012
-Europejskie Dni Dziedzictwa 2009 - rajd rowerowy, turniej wiedzy, konkurs plastyczny
-wydawanie kwartalnika Echo Studzianki nr 1-6
-Drużyna Łuczników Tatarskich, warsztaty strzelania z łuku tatarskiego
-Tatarski Turniej Łuczniczy 2009, 2010, 2011
-Udział w dożynkach gminnych, powiatowych, sesjach, seminariach i konferencjach
-Udział w Europejskim Festiwalu Smaków u boku Roberta Makłowicza
-konkurs fotograficzny "Pod obiektywem - najciekawsze miejsca w Studziance"
-zajęcia sportowe, plastyczne, zmagania pokoleniowe
-spotkania integracyjne mieszkańców Studzianki
-Dzień Seniora 2011
-Pożegnanie ferii 2012
-porządkowanie cmentarza tatarskiego
-oprowadzanie wycieczek
-prowadzenie strony internetowej www.studzianka.pl
-promowanie miejscowej sztuki ludowej i zapomnianych zawodów
-stała ekspozycja tatarska w świetlicy
-I miejsca na najlepiej promującą się gminę podczas XI Dożynek Powiatowych w Kobylanach 2009
Wyróżnienie w konkursie na najlepszy wypiek chlebowy otrzymała Mirosława Brodacka ze Studzianki.
-Na dożynkach gminnych 2009 Studzianka zajęła 2 miejsce na najlepiej promująca się miejscowość, w konkursie na najpiękniejszy wieniec zajęliśmy po raz pierwszy miejsce na podium i była to 3 lokata
-Stałym już wakacyjnym elementem jest plener malarski "Z mizarem w tle" prowadzony przez artystkę Renatę Owczaruk
-Studzianka dzięki działalności stowarzyszenia posiada własną stronę internetową www.studzianka.pl, własne widokówki, kalendarz, odzież reklamową, gadżety reklamowe (długopisy, zapalniczki, smycze, cukierki, naklejki) oraz film promujący miejscowość
-Stałą forma zająć jest nauka strzelania z łuku, próby kabaretu, wycieczki, gry i zabawy w miejscowej świetlicy
-Stowarzyszenie współpracuje z Muzułmańskim Związkiem Religijnym, gminami tatarskim w Polsce, samorządem lokalnym i licznymi przedsiębiorcami z regionu
-W ostatnim czasie podpisane zostało porozumienie o wzajemnej współpracy z Europejskim Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Roskoszy, Gminnym Ośrodkiem Kultury w Łomazach, Grupa Rekonstrukcji Historycznej "FORTIS", Agencją Reklamy i Informacji VIP-er
W 2009 roku o działaniach stowarzyszenia i jego członków informowała TVP1, TVN 24, TVP Info, Radio Lublin, Katolickie Radio Podlasie. Bardzo miłym akcentem były materiały w prasie m.in. Rzeczpospolitej, Gazecie Wyborczej czy Dzienniku Wschodnim oraz często w prasie regionalnej Łącznie w prasie działania organizacji i jego członków w 2009 roku opisywano w blisko 50 artykułach
-Organizowane spotkania, imprezy i przedsięwzięcia ukazują wielkie serce, oddanie i aktywność mieszkańców Studzianki, którzy zasługują na wielki podziw i gorące podziękowania za pracę na rzecz naszej małej ojczyzny. Dla wielu osób jest to sposób na realizację i spełnianie swoich zainteresowań oraz pasji

W ofercie dla osób indywidualnych i grup zorganizowanych proponujemy:

 • zwiedzanie cmentarza tatarskiego z przewodnikiem
 • nauka strzelania z łuku wschodniego i krymsko-tatarskiego (warsztaty)
 • mały turniej łuczniczy
 • przymierzanie stroju łucznika do zdjęć
 • zwiedzanie wystawy "330 lat osadnictwa tatarskiego w Studziance i okolicy"
 • grę średniowieczną KUBB
 • Muzeum Wsi Podlaskiej
 • degustację potraw kuchni tatarskiej
 • wytwarzanie naczyń z gliny na kole garncarskim
 • emisję filmów promocyjnych o Studziance
 • Na życzenie spektakl "Tatarzy ze Studzianki. Rekonstrukcja z życia tatarskiej rodziny", kabaret i biesiada podlaska
 • bogate i interesujące materiały promocyjne o Studziance.

Zapraszamy do Studzianki gdzie przeszłość łączy się z teraźniejszością.

Reklama

Obszary działań i ich odbiorcy

Obszary działań
muzyka
taniec
sztuki wizualne, wzornictwo
literatura, czasopisma
ochrona zabytków, dziedzictwo, tradycja narodowa
animacja społeczno-kulturalna
edukacja kulturalna
profilaktyka uzależnień
prawa człowieka, swobody obywatelskie, demokracja
prawa dziecka
równouprawnienie kobiet i mężczyzn
zakładanie fundacji, stowarzyszenia
sprawy formalne związane z działalnością organizacji, np. konsultowanie statutów, formularzy KRS i dokumentów
księgowość, zarządzanie finansami
dostarczanie informacji o źródłach finansowania
pomoc w pisaniu projektów, konsultowanie wniosków
pośrednictwo wolontariatu dla organizacji pozarządowych
zrzeszanie organizacji pozarządowych (np. lokalnych, regionalnych, branżowych)
wsparcie specjalistyczne
pośrednictwo pracy
doradztwo zawodowe
integracja, reintegracja, aktywizacja zawodowa
szkolenia, kursy, podnoszenie kwalifikacji
działalność na rzecz integracji europejskiej
promocja Rzeczypospolitej Polskiej za granicą

Zarząd

Anita Kukawska, Sekretarz
Angelika Goławska, Wiceprezes
Mirosława Jaśkiewicz, Skarbnik
Łukasz Radosław Węda, Prezes
Reklama
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji
Numer konta organizacji:
Sugerowany tytuł przelewu:
Darowizna na cele statutowe
Darowiznę możesz odliczyć od podatku! Dowiedz się więcej