Spis organizacji - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Szukasz aktualnych informacji o NGO w Polsce? Odwiedź fakty.ngo.pl: ponad 100 raportów, analiz, infografik

Fundacja Pomocy Chorym Psychicznie im. Tomasza Deca

Fundacja Pomocy Chorym Psychicznie im. Tomasza Deca
Logo 1%
Tej organizacji możesz przekazać 1% swojego podatku.
Kontakt
Telefon
12 652 43 97
Telefon
12 652 43 97
Adres rejestrowy
Ulica
Babińskiego 29
Kod pocztowy
30-393
Miejscowość
Kraków
Województwo
małopolskie
Powiat
Kraków
Gmina
Kraków
Dane rejestrowe
Forma prawna
Fundacja
KRS
0000076649
REGON
35639541600000
NIP
6762207458
Rok powstania
2002
Organizacja pożytku publicznego
Tak
od roku 2010
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji

Fundacja Pomocy Chorym Psychicznie im. Tomasza Deca została powołana przez Szpital Specjalistyczny im. dr Józefa Babińskiego SPZOZ w Krakowie w 2002 roku. Naszą podstawową misją jest opieka, pomoc oraz poprawa jakości życia osób cierpiących na zaburzenia psychiczne i ich rodzin.

Cele statutowe Fundacji to:
Rehabilitacja lecznicza, zawodowa i społeczna osób chorujących w celu osiągnięcia przez nich jak największej samodzielności,
Gromadzenie środków finansowych i rzeczowych służących realizacji programów i projektów opieki pomocy psychiatrycznej,
Opieka i pomoc osobom uzależnionym i współuzależnionym,
Pomoc prawna,
Szeroko rozumiana pomoc finansowa i rzeczowa na rzecz Szpitala Specjalistycznego im. dr Józefa Babińskiego SPZOZ w Krakowie.

Fundacja realizuje swoje cele poprzez :
działalność informacyjno-popularyzatorską,
szkolenia w zakresie profilaktyki i postępowania z osobami objętymi celami Fundacji,
przystosowanie i aktywizację zawodową osób chorujących psychicznie (w tym umożliwienie im uzyskania kwalifikacji),
pomoc w uzyskiwaniu samodzielności i integracji ze społeczeństwem,
nawiązywanie kontaktów oraz współpracy z instytucjami w kraju i zagranicą, realizującymi zbliżone do Fundacji cele.
Fundacja zrealizowała wiele projektów z dziedziny rehabilitacji pracą osób chorujących psychicznie, psychoedukacji rodzin pacjentów, terapii przez sztukę. Dwa projekty zrealizowaliśmy na rzecz pacjentów Szpitala Psychiatrycznego we Lwowie w ramach programu Ministerstwa Spraw Zagranicznych „Polska Pomoc Zagraniczna”.
Fundacja prowadzi dwa mieszkania chronione dla 6 osób z zaburzeniami psychicznymi jako zadanie zlecone przez Gminę Miejską Kraków.

Reklama

Obszary działań i ich odbiorcy

Obszary działań
profilaktyka uzależnień
pomoc psychologiczna
prawa człowieka, swobody obywatelskie, demokracja
pomoc w samozatrudnieniu
szkolenia, kursy, podnoszenie kwalifikacji
działalność na rzecz integracji europejskiej
Reklama
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji
Numer konta organizacji:
Sugerowany tytuł przelewu:
Darowizna na cele statutowe
Darowiznę możesz odliczyć od podatku! Dowiedz się więcej