Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Chrześcijańskie Stowarzyszenie Dobroczynne Oddział w Jaworznie

Chrześcijańskie Stowarzyszenie Dobroczynne Oddział w Jaworznie
Logo 1%
Tej organizacji możesz przekazać 1% swojego podatku.
Kontakt
E-mail
Pokaż
Telefon
32 615 19 30
Telefon
32 615 19 30
Adres rejestrowy
Ulica
Solskiego 3a
Kod pocztowy
43-603
Miejscowość
Jaworzno
Województwo
śląskie
Powiat
Jaworzno
Dane rejestrowe
Forma prawna
Jednostka terenowa stowarzyszenia posiadająca osobowość prawną
KRS
0000299353
REGON
24088402000000
NIP
632-19-67-878
Rok powstania
2002
Organizacja pożytku publicznego
Tak
od roku 2004
Ludzie
Liczba członków
32
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji

Chrześcijańskie Stowarzyszenie Dobroczynne jest organizacją pozarządową, działającą głównie na polu pomocy społecznej. Idea organizacji zawiera się w słowach: "łaknącemu dać jeść, pragnącemu dać pić, przychodnia przyjąć, chorego odwiedzić, do przebywającego w więzieniu pójść" biblijnej zasady Ewangelii św. Mateusza.

Stowarzyszenie swym zasięgiem obejmuje teren całej Polski.

Prowadzi działalności: noclegownię dla osób bezdomnych, usługi opiekuńcze i specjalistyczne w domu podopiecznego, Klub wsparcia "SIEĆ" dla osób zaburzonych psychicznie, Punkt informacyjny dla osób bezdomnych, bezrobotnych, bezpłatne poradnictwo prawne, socjalne, psychologiczne, grupy wsparcia dla osób uzależnionych od alkoholu i narkotyków, warsztaty i szkolenia, piknik, spotkania okazjonalne, wycieczki, itp. Systematycznie angażuje się w różnego rodzaju akcje charytatywne, rozdawnictwo odzieży i żywności, realizuje programy rządowe mające na celu pomoc osobom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej - ubogim, bezdomnym, bezrobotnym, niepełnosprawnym, chorym.

Reklama

Obszary działań i ich odbiorcy

Obszary działań
profilaktyka uzależnień
usługi opiekuńcze
porządek, bezpieczeństwo publiczne
pomoc w samozatrudnieniu
pośrednictwo pracy
doradztwo zawodowe
integracja, reintegracja, aktywizacja zawodowa

Zarząd

Jan Barniak, członek
Anna Pederska, członek
Henryk Wiecheć, zastępca prezesa
Maria Sikora, skarbnik
Halina Kania, prezes
Reklama
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji
Numer konta organizacji:
Sugerowany tytuł przelewu:
Darowizna na cele statutowe
Darowiznę możesz odliczyć od podatku! Dowiedz się więcej