Spis organizacji - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL

Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta - Koło Inowrocławskie

Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta - Koło Inowrocławskie
Kontakt
E-mail
Pokaż
Telefon
52 357 11 22
Adres rejestrowy
Ulica
Jacewska 118
Kod pocztowy
88-100
Miejscowość
Inowrocław
Województwo
kujawsko-pomorskie
Powiat
inowrocławski
Gmina
Inowrocław
Dane rejestrowe
Forma prawna
Jednostka terenowa stowarzyszenia nie posiadająca osobowości prawnej
REGON
00122112800230
Rok powstania
2001
Organizacja pożytku publicznego
Nie
Ludzie
Liczba członków
50
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji

Misja
Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta jest niezależną katolicką organizacją dobroczynną. Celem Towarzystwa jest niesienie pomocy osobom bezdomnym i ubogim - w duchu Patrona, św. Brata Alberta.

Towarzystwo realizuje swoje cele poprzez:
-zakładanie i prowadzenie schronisk, noclegowni, domów stałego pobytu,
-pracę socjalną, pomoc prawną i psychologiczną, posługę religijną,
-prowadzenie kuchni, łaźni świetlic, klubów, organizowanie wigilii i śniadań wielkanocnych, kolonii,
-wydawanie żywności, odzieży, sprzętów, środków czystości, leków,
-współdziałanie z samorządem terytorialnym, administracją państwową, Kościołem Katolickim, organizacjami pozarządowymi,
-działalność informacyjną, inspirowanie badań naukowych,
-szkolenie pracowników i wolontariuszy.

Towarzystwo jest pierwszą w Polsce organizacją pozarządową, która zajęła się pomocą bezdomnym. Każde koło stara się zorganizować schronisko, kuchnię lub inną formę pomocy ludziom bezdomnym i ubogim.

"… każdemu głodnemu dać jeść, bezdomnemu miejsce, a nagiemu odzież. Jak nie można dużo to mało. …"

Tę zasadę, która obowiązywała w przytuliskach organizowanych przez św. Brata Alberta, staramy się stosować i w naszych ośrodkach.

Prowadzone działania
Obecnie działalność Schroniska w Inowrocławiu skupia się wokół 4-ech programów:

  • promocja i ochrona zdrowia oraz promocja zatrudnienia i aktywizacja zawodowa pozostających bez pracy w 2006 roku,
  • wspieranie kultury i sztuki, ochrona kultury i tradycji,
  • wspieranie rozwoju kultury fizycznej i sportu,
  • program "Bezdomność"

Reklama

Obszary działań i ich odbiorcy

Obszary działań
schronienie, nocleg
pośrednictwo pracy
doradztwo zawodowe
Reklama
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji
Numer konta organizacji:
Sugerowany tytuł przelewu:
Darowizna na cele pożytku publicznego
Darowiznę możesz odliczyć od podatku! Dowiedz się więcej