Spis organizacji - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL

Europejskie Ugrupowanie na rzecz Edukacji i Kreowania Aktywności "Eureka"

Europejskie Ugrupowanie na rzecz Edukacji i Kreowania Aktywności "Eureka"
Kontakt
E-mail
Pokaż
Adres rejestrowy
Ulica
Gdańska 55
Kod pocztowy
84-240
Miejscowość
Reda
Województwo
pomorskie
Powiat
wejherowski
Gmina
Reda
Dane rejestrowe
Forma prawna
Stowarzyszenie rejestrowe
KRS
0000172735
REGON
19299003100000
NIP
588-21-17-734
Rok powstania
2003
Organizacja pożytku publicznego
Nie
Ludzie
Liczba członków
-2
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji

Cele i sposoby działania:

  • Aktywizacja i wspieranie sektora NGO
  • Propagowanie edukacji obywatelskiej i europejskiej
  • Przeciwdziałanie bezrobociu
  • Działanie na rzecz równego statusu kobiet i mężczyzn
  • Wyrównywanie szans grup społecznych znajdujących się w trudnej sytuacji
  • Wspieranie inicjatyw obywatelskich służących społeczności lokalnej
  • Działalność na rzecz gospodarczego, turystycznego i kulturalnego rozwoju regionu.

Reklama

Obszary działań i ich odbiorcy

Obszary działań
edukacja dorosłych, kształcenie ustawiczne
animowanie działań wspólnot lokalnych
równouprawnienie kobiet i mężczyzn
pomoc w samozatrudnieniu
pośrednictwo pracy
doradztwo zawodowe
integracja, reintegracja, aktywizacja zawodowa
szkolenia, kursy, podnoszenie kwalifikacji
działalność na rzecz integracji europejskiej
Reklama
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji
Numer konta organizacji:
Sugerowany tytuł przelewu:
Darowizna na cele pożytku publicznego
Darowiznę możesz odliczyć od podatku! Dowiedz się więcej