Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Europejskie Ugrupowanie na rzecz Edukacji i Kreowania Aktywności "Eureka"

Europejskie Ugrupowanie na rzecz Edukacji i Kreowania Aktywności "Eureka"
Kontakt
E-mail
Pokaż
Adres rejestrowy
Ulica
Gdańska 55
Kod pocztowy
84-240
Miejscowość
Reda
Województwo
pomorskie
Powiat
wejherowski
Gmina
Reda
Dane rejestrowe
Forma prawna
Stowarzyszenie rejestrowe
KRS
0000172735
REGON
19299003100000
NIP
588-21-17-734
Rok powstania
2003
Organizacja pożytku publicznego
Nie
Ludzie
Liczba członków
-2
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji

Cele i sposoby działania:

  • Aktywizacja i wspieranie sektora NGO
  • Propagowanie edukacji obywatelskiej i europejskiej
  • Przeciwdziałanie bezrobociu
  • Działanie na rzecz równego statusu kobiet i mężczyzn
  • Wyrównywanie szans grup społecznych znajdujących się w trudnej sytuacji
  • Wspieranie inicjatyw obywatelskich służących społeczności lokalnej
  • Działalność na rzecz gospodarczego, turystycznego i kulturalnego rozwoju regionu.

Reklama

Obszary działań i ich odbiorcy

Obszary działań
edukacja dorosłych, kształcenie ustawiczne
animowanie działań wspólnot lokalnych
równouprawnienie kobiet i mężczyzn
pomoc w samozatrudnieniu
pośrednictwo pracy
doradztwo zawodowe
integracja, reintegracja, aktywizacja zawodowa
szkolenia, kursy, podnoszenie kwalifikacji
działalność na rzecz integracji europejskiej
Reklama
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji
Numer konta organizacji:
Sugerowany tytuł przelewu:
Darowizna na cele statutowe
Darowiznę możesz odliczyć od podatku! Dowiedz się więcej