Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Fundacja Magnus w likwidacji
W likwidacji
Kontakt
Adres rejestrowy
Kod pocztowy
53-333
Miejscowość
Wrocław
Województwo
DOLNOŚLĄSKIE
Powiat
Wrocław
Gmina
Wrocław
Dane rejestrowe
Forma prawna
Fundacja
KRS
0000246856
REGON
02019901000000
NIP
894-28-49-426
Rok powstania
2005
Organizacja pożytku publicznego
Nie
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji

Fundacja realizuje zadania w następujących obszarach:

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ

Inkubator dla przedsiębiorczych
Projekt Inkubatora dla przedsiębiorczych wychodzi naprzeciw trudnościom, jakie czekają na młodych ludzi na rynku pracy. Jego celem jest kompleksowe wspieranie młodych osób i ułatwienie im realizację własnego pomysłu na: przedsiębiorstwo, stowarzyszenie, fundację lub realizację własnego projektu.

Rozwijając się pod skrzydłami Magnusa możesz spełnić marzenia i zrealizować swój pomysł. Osobom, zainteresowanych skorzystaniem z pomocy w ramach Inkubatora, umożliwiamy założenie własnej firmy lub organizacji, bez konieczności jej rejestracji, prowadzenia rachunku bankowego i księgowości. Pod naszymi skrzydłami możesz przetestować, czy Twój pomysł ma szansę osiągnąć sukces w warunkach rynkowych. Otrzymasz bezpłatne, indywidualne doradztwo doświadczonych konsultantów, na każdym etapie realizacji Twojego pomysłu. Zapewniamy pomoc w postaci:

 • udostępnienia biura,
 • doradztwa organizacyjnego, prawnego i finansowego i organizacji szkoleń w zakresie zarządzania firmą,
 • doradztwa związanego z pozyskiwaniem środków na funkcjonowanie i rozwój firmy lub organizacji
 • doradztwa związanego z poszukiwaniem zleceń

W projekcie może wziąć udział każda osoba pełnoletnia, która chce zrealizować swój pomysł. Wsparcie dla firmy lub organizacji składa się z 3 etapów: okresu preinkubacji, okresu inkubacji oraz okresu pomocy postinkubacyjnej.

W ramach „Wrocławskiej Szkoły Przedsiębiorczości dla Starterów" funkcjonuje Klub Startera. Klubowicze to osoby, które założyły, bądź planują założyć w najbliższym czasie działalność gospodarczą. Spotykają się, wymieniają doświadczeniami i ciekawymi informacjami, wspierają się wzajemnie.

EDUKACJA

Studia Podyplomowe „Mediator w Standardzie Magnus”
W grudniu 2005 weszły w życie przepisy wprowadzające do polskiego prawa możliwość mediacji w sprawach cywilnych i gospodarczych. Nowe możliwości prawne zetknęły się z brakiem na rynku osób posiadających odpowiednie kwalifikacje do wykonywania zawodu mediatora gospodarczego. Wychodząc naprzeciw potrzebom, nasza Fundacja zorganizowała pionierskie studia „Mediator w Standardzie Magnus”, które jako pierwsze w Polsce, wyposażyły słuchaczy w wiedzę niezbędną do skutecznego rozwiązywania sporów w drodze mediacji.

Promowana przez Fundację Magnus idea mediacji w sprawach gospodarczych wzbudziła zainteresowanie dwóch prestiżowych uczelni, które, razem z nami, zaangażowały się w organizację studiów podyplomowych z mediacji.

Niezależnie od prowadzonych na uczelniach zajęć, nieustannie zgłaszają się do nas osoby zainteresowane kształceniem z zakresu mediacji i uczestnictwem w kolejnych edycjach studiów, także w innych miastach w Polsce.

Ośrodek Mediacji przy Fundacji Magnus
Aby popularyzować ideę mediacji, zwłaszcza w zakresie spraw cywilnych i gospodarczych, stworzyliśmy Ośrodek Mediacji. Skupia on wykwalifikowanych mediatorów . Polecani przez Fundację mediatorzy to w pierwszym rzędzie nasi najlepsi słuchacze Studiów Podyplomowych „Mediator w Standardzie Magnus”, czyli osoby o sprawdzonej wiedzy
i umiejętnościach. Na naszej stronie internetowej prezentujemy wszelkie aktualne informacje związane z mediacją i jej praktyką w Polsce i na świecie.

Szkolenia w „Fundacji Magnus”
Prowadzimy profesjonalne warsztaty i treningi wspierające w dążeniach do sukcesu polskie i zagraniczne przedsiębiorstwa. Towarzyszymy w rozwoju różnym grupom zawodowym.
Nasze kursy obejmują następujące grupy tematyczne:

 • umiejętności menedżerskie
 • umiejętności osobiste
 • marketing i sprzedaż.

Organizujemy szkolenia w dwóch formach: zamkniętej i otwartej.

W pakiecie szkoleń oferowanych prze Fundacje Magnus warto zwrócić uwagę na autorski projekt biznesowej gry kierowniczej. Daje ona uczestnikom możliwość praktycznego sprawdzenia własnych kompetencji menadżerskich, technik sprzedaży i negocjacji, radzenia sobie ze stresem. Gra pozwala na kreację konkretnej sytuacji rynkowej oraz na zmierzenia się z konkurencją.

INICJATYWY SPOŁECZNE

DZIECIAKI, POKOCHAJCIE KOCIAKI! - projekt wpierający kampanię na rzecz tworzenia rodzin zastępczych. Zdając sobie sprawę z tragicznej sytuacji, w jakiej znajdują się dzieci porzucone lub odebrane rodzinom patologicznym, bez uregulowanej sytuacji prawnej, a tym samym bez szans na adopcję, postanowiliśmy podjąć inicjatywę na rzecz ograniczenia wykluczenia społecznego oraz zwrócić uwagę mieszkańców Wrocławia na problem i wzmocni siłę oddziaływania kampanii społecznej.

Projekt złożony został z kilku modułów a jego inauguracją był festyn integracyjny z okazji rozpoczęcia nowego roku szkolnego, który odbył się 1. i 2. września, pod Iglicą. W ramach festynu odbyły się warsztaty plastyczne i konkursy z nagrodami. W warsztatach plastycznych pokazane zostały sposoby pobudzania aktywnego rozwoju dziecka. W konkursach, przy współpracy studentów ASP, rodzinne zespoły współzawodniczyły w tworzeniu obrazów kotów rasowych. Efekty ich zmagań oceniło jury złożone z wrocławskich malarzy, artystów oraz międzynarodowych sędziów felinologicznych. Efekty dokonań artystycznych dzieci i rodziców zostały zaprezentowane na wystawie w Hali Ludowej.

Zarówno obrazy, jak i portrety „dzieciaków-kociaków”, wystawiono na aukcję, która rozpoczęła zbiórkę pieniędzy na wyjazd zimowy dzieci z rodzinnych domów dziecka i rodzin zastępczych. Specjalny fundusz zasiliły pieniądze ze zbiórki prowadzonej przez wolontariuszy oraz ze specjalnej aukcji autografów znanych ludzi Wrocławia.

Hodowcy zwierząt przekazali zainteresowanym domom dziecka i rodzinom zastępczym kilka rasowych kotów. Akcja dała początek współpracy poszczególnych rodzin zastępczych z Fundacją. Dzieci uczestniczyły w zajęciach z zakresu opieki nad zwierzętami, prezentowania i przygotowania kotów do wystawy. Celem naszego działania jest zmniejszanie wykluczenia nie tylko poprzez uczestnictwo w interaktywnych zajęciach, ale również przez poznanie ciekawych zawodów.

Angażowaliśmy do projektu wybitnych specjalistów oraz znanych ludzi naszego miasta, a także studentów. Mamy nadzieję, że pokazywanie talentów, jakie kryją się w tych dzieciach, zmobilizuje dorosłych do podjęcia się opieki nad nimi, zachęci do wspierania ich rozwoju, także społecznego, który bez wzorca rodziny nigdy nie będzie pełny.
BO DZIECI SĄ NASZYM SKARBEM I PRZYSZŁOŚCIĄ

INICJATYWY OBYWATELSKIE

Akademia Zarządzania Zmianą
Projekt Akademii Zarządzania zmianą ma na celu zwiększenie świadomości i zdolności adaptacyjnych pracowników w zakresie skutecznego przewidywania i zarządzania zmianą gospodarczą poprzez wsparcie doradczo szkoleniowe w procesie zmian.

Sesje seminaryjne akademii mają na celu zwiększenie świadomości pracowników i kadr zarządzających modernizowanych firm w zakresie możliwości i potrzeby korzystania ze wsparcia szkoleniowego i doradczego w celu skutecznego dokonania zmian w przedsiębiorstwie. Program seminarium umożliwia uczestnikom zdobycie niezbędnej wiedzy na poziomie pobudzającym ich świadomość do nowoczesnego podejścia zarządzania zmianami. Seminaria prowadzone są w formie wykładu (wprowadzenie do tematu), prezentacji rozwiązań (systemów, modeli), dyskusji, case study.

Projekt Akademii pozwoli uczestnikom na zdobycie niezbędnej wiedzy teoretycznej i praktycznej w zakresie skutecznego przewidywania i zarządzania zmianą gospodarczą. Uzyskać efektywne formy wsparcia w rozwiązywaniu bieżących problemów i wdrażania innowacyjnych rozwiązań.

Prowadzącymi Akademię są osoby, które posiadają duży dorobek naukowy i praktyczne doświadczenie w działalności doradczej, szkoleniowej i zarządzania przedsiębiorstwem.

Akademia adresowana jest do członków zarządu, dyrektorów personalnych, kierowników różnych szczebli zarządzania, kierowników i specjalistów ds. personalnych, przewodniczących i członków kierownictwa zakładowych organizacji związkowych, członków komisji zakładowych, przedstawicieli załogi, członków rad przedsiębiorstwa.

Lider Projektu: Związek Pracodawców Dolnego Śląska
Partnerzy Projektu: Fundacja Magnus, Rada OPZZ Województwa Dolnośląskiego, Region Dolny Śląsk NSZZ SOLIDARNOŚĆ
Patronat Honorowy: Dolnośląska Rada Przedsiębiorczości i Nauki.

Dolnośląskiej Rady Organizacji Pozarządowych (DROP).
Inicjatywa Fundacji Magnus skierowana do wszystkich organizacji pozarządowych z terenu Dolnego Śląska. Jej nadrzędnym celem jest zintegrowanie środowiska organizacji pozarządowych z terenu Województwa, ze szczególnym uwzględnieniem uczestnictwa organizacji małych i do tej pory niezrzeszonych. DROP ma ambicję reprezentowanie interesów sektora pozarządowego wobec władz publicznych i innych partnerów społecznych.

Do głównych zadań Dolnośląskiej Rady Organizacji Pozarządowych należy:

 • współpraca z administracją publiczną oraz innymi partnerami życia społecznego
 • opiniowanie i konsultowanie projektów ustaw, uchwał i decyzji administracyjnych dotyczących sektora pozarządowego na poziomie lokalnym i krajowym
 • podejmowanie publicznych dyskusji nad zagadnieniami i problemami społeczeństwa obywatelskiego
 • diagnozowanie kondycji i problemów III sektora
 • przygotowanie i przedstawienie wizji rozwoju organizacji pozarządowych

W ramach struktur DROP funkcjonują zespoły robocze, które działają na zasadzie Paneli Obywatelskich (rekomendowaną w opracowaniu prof. Jacka Sroki pt.: "Zadania do projektu nowelizacji Strategii Rozwoju Województwa Dolnośląskiego do 2020r.").

Organizacja wpisana jest do Rejestru Instytucji Szkoleniowych jako niepubliczna instytucja szkoleniowa i posiada uprawnienia do szkolenia osób bezrobotnych i poszukujących pracy.

Reklama

Obszary działań i ich odbiorcy

Obszary działań
profilaktyka uzależnień
pomoc w samozatrudnieniu
pośrednictwo pracy
doradztwo zawodowe
szkolenia, kursy, podnoszenie kwalifikacji
działalność na rzecz integracji europejskiej
Odbiorcy działań
Reklama
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji
Numer konta organizacji:
Sugerowany tytuł przelewu:
Darowizna na cele statutowe
Darowiznę możesz odliczyć od podatku! Dowiedz się więcej