Używasz nowego ngo.pl Widzisz błąd lub chcesz się podzielić z nami swoją opinią? Pisz na adres redakcja@portal.ngo.pl
Fundacja "HASCO-LEK"
Logo 1%
To jest organizacja pożytku publicznego
Kontakt
E-mail
Pokaż
Telefon
516 422 453
Telefon
71 327 19 52
Strona na Facebooku
Adres rejestrowy
Ulica
Żmigrodzka 242e
Kod pocztowy
51-131
Miejscowość
Wrocław
Województwo
Dolnośląskie
Powiat
Wrocław
Dane rejestrowe
Forma prawna
Stowarzyszenia
KRS
0000252028
REGON
02024150900000
NIP
895-18-51-434
Rok powstania
2006
Organizacja pożytku publicznego
Tak
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji

Fundacja "HASCO-LEK" powstała w 2006 roku z inicjatywy pracowników firm z Grupy HASCO. Od początku istnienia, organizacja angażuje się w różnorodne projekty, niosąc pomoc najbardziej potrzebującym. Przez pierwsze 10 lat działalności udzieliliśmy wsparcia o łącznej wartości 2 182 015,90 zł.

MISJA FUNDACJI
Umożliwianie wszechstronnego rozwoju oraz stwarzanie nowych możliwości osobom potrzebującym, poprzez niesienie wsparcia finansowego i rzeczowego, zwłaszcza w obszarach największych niedostatków pomocy.

WIZJA FUNDACJI
Dążymy do tego, aby pomoc udzielana naszym podopiecznym umożliwiała im wszechstronny rozwój oraz sprawiała, by ich życie stało się zdrowsze, pełniejsze oraz szczęśliwsze.

Fundacja "HASCO-LEK" udziela pomocy finansowej i rzeczowej osobom potrzebującym. Wspieramy również działalność organizacji pozarządowych i instytucji publicznych oraz angażujemy się w realizowane przez nie inicjatywy, zgodne z misją i wizją Fundacji oraz celami statutowymi obu podmiotów.

Reklama

Działalność gospodarcza i odpłatna

Organizacja nie prowadzi działalności gospodarczej.

Organizacja nie prowadzi działalności odpłatnej.

Zarząd

Agnieszka Han, Prezes Zarządu
Elżbieta Sokulska, Wiceprezes Zarządu
Gizella Matkowska, Wiceprezes Zarządu
Katarzyna Karłowicz-Bodalska, Wiceprezes Zarządu
Paweł Kirejczyk, Wiceprezes Zarządu
Magdalena Kamińska, Członek Zarządu
Reklama

Masz konto na Facebooku?

Publikujemy tam najciekawsze treści z ngo.pl
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji