Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Fundacja Spokój, Opieka, Wsparcie, Aktywność S.O.W.A

Fundacja Spokój, Opieka, Wsparcie, Aktywność S.O.W.A
Zakończyła działalność
Kontakt
Adres rejestrowy
Kod pocztowy
48-200
Miejscowość
Prudnik
Województwo
opolskie
Powiat
prudnicki
Gmina
Prudnik
Dane rejestrowe
Forma prawna
Fundacja
KRS
0000253022
REGON
16006877800000
Rok powstania
2006
Organizacja pożytku publicznego
Nie
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji

Misja
Cel, a zarazem misja Fundacji, o którym mówi statut, realizowany będzie poprzez:
a) prowadzenie i utrzymywanie domu opieki dla ludzi w podeszłym wieku
b) pozyskiwanie środków finansowych oraz rzeczowych w kraju jak i za granicą z przeznaczeniem na realizację celów statutowych
c) zakup nieruchomości oraz sprzętu
d) prowadzenie działań informacyjnych i promujących Dom Opieki i Fundację
e) organizowanie spotkań, konferencji, kursów i warsztatów edukacyjno-informacyjnych
f) poradnictwo i doradztwo z zakresu prawa i polityki społecznej dla mieszkańców Domu Opieki, ich rodzin, opiekunów prawnych, a takie członków Fundacji
g) podejmowanie działań w kierunku pełnej integracji mieszkańców Domu Opieki ze środowiskiem lokalnym.
h) współpracę z osobami i instytucjami w kraju i za granicą w zakresie zbierania informacji i wymiany kontaktów i doświadczeń w dziedzinie wspomagania ludzi w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych
i) doradztwo i pomoc organizacyjno-ekonomiczną oraz szkolenie członków i innych podmiotów zainteresowanych działalnością Fundacji
j) przeciwdziałanie wszelkim formom dyskryminacji ludzi w podeszłym wieku oraz osób niepełnosprawnych.
k) prowadzenie działalności integrującej członków Fundacji poprzez aktywność kulturalną, rekreacyjną i towarzyską
l) inne działania sprzyjające rozwojowi statutowych celów organizacji
m) gromadzenie środków finansowych dla osób potrzebujących, na tworzonych celowo subkontach
n) organizowanie imprez artystycznych i kulturalnych, w szczególności o charakterze charytatywnym
o) upowszechnianie idei wolontariatu
p) organizowanie obozów, imprez turystycznych i integracyjnych dla osób chorych, w podeszłym wieku i ich rodzin oraz dla wolontariuszy
q) przyznawanie nagrody "Wolontariusza Roku".

Prowadzone działania
Podajemy wstępne plany Fundacji, szersze i bardziej szczegółowe plany, będziemy w stanie podać, gdy uda się zakupić dom:

  1. Dopełnienie wszelkich formalności prawnych w związku z rejestracją Fundacji w KRS
  2. Na bieżąco informujemy UMiG w Piwnicznej Zdroju o kolejnych krokach podjętych przez Fundację
  3. W momencie uzyskania wszelkich formalności prawnych w związku z rejestracją Fundacji, zebranie niezbędnych środków na zakup domu
  4. Remont i adaptacja domu na potrzeby Rodzinnego Domu Opieki dla ludzi starszych
  5. W trakcie remontu i adaptacji, podjęcie rozmów z UMiG w Piwnicznej Zdroju na temat współpracy, w organizowaniu wszelkich działań związanych z planowanymi imprezami promocyjnymi
  6. W trakcie remontu i adaptacji, podjęcie rozmów z OPS w Piwnicznej Zdroju, w celu pozyskania pensjonariuszy, oraz sprecyzowanie wspólnych działań na rzecz ludzi będących w potrzebie.

Reklama

Obszary działań i ich odbiorcy

Obszary działań
pośrednictwo pracy
doradztwo zawodowe
szkolenia, kursy, podnoszenie kwalifikacji
Odbiorcy działań
Reklama
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji
Numer konta organizacji:
Sugerowany tytuł przelewu:
Darowizna na cele statutowe
Darowiznę możesz odliczyć od podatku! Dowiedz się więcej