Spis organizacji - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL

Związek Harcerstwa Polskiego, Chorągiew Gdańska

Związek Harcerstwa Polskiego, Chorągiew Gdańska
Logo 1%
Tej organizacji możesz przekazać 1% swojego podatku.
Kontakt
E-mail
Pokaż
Telefon
58 301 13 27
Telefon
58 301 36 21
Adres rejestrowy
Ulica
Za Murami 2-10
Kod pocztowy
80-823
Miejscowość
Gdańsk
Województwo
pomorskie
Powiat
Gdańsk
Dane rejestrowe
Forma prawna
Jednostka terenowa stowarzyszenia posiadająca osobowość prawną
KRS
0000273799
REGON
22037756200000
NIP
5832969085
Rok powstania
1911
Organizacja pożytku publicznego
Tak
od roku 2007
Ludzie
Liczba członków
5230
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji

Misją ZHP jest wychowywanie młodego człowieka, czyli wspieranie go we wszechstronnym rozwoju i kształtowaniu charakteru przez stawianie wyzwań.

ZHP wychowuje młodych ludzi na prawych, aktywnych i odpowiedzialnych obywateli w duchu wartości zawartych w Prawie Harcerskim.

Podstawą wychowania w ZHP są normy moralne, wywodzące się z uniwersalnych, kulturowych i etycznych wartości chrześcijaństwa. ZHP uznaje prawo każdego członka Związku do osobistego wyboru systemu wartości duchowych.

Gdańska Chorągiew Związku Harcerstwa Polskiego im. Bohaterów Ziemi Gdańskiej kieruje się w swych działaniach misją ZHP, którą jest wychowanie młodego człowieka - wspieranie go we wszechstronnym rozwoju i kształtowanie charakteru przez stawianie mu wyzwań.

Chorągiew Gdańska ZHP jest terytorialną wspólnotą harcerskich hufców z regionu województwa pomorskiego. Zrzesza ponad 5 tys. zuchów, harcerzy, harcerzy starszych, wędrowników i instruktorów działających w 22 hufcach (Bytów, Czarna Woda, Gdańsk Portowa, Gdańsk-Przymorze, Gdańsk Śródmieście, Gdańsk Wrzeszcz-Oliwa, Gdynia, Kartuzy, Kościerzyna, Kwidzyn, Lębork, Malbork, Miastko, Puck, Rumia, Sierakowice, Słupsk, Sopot, Stare Pole, Starogard Gdański, Sztum, Tczew, Wejherowo).

Wychowanie realizowane jest w organizacji przede wszystkim w podstawowych jednostkach organizacyjnych - gromadach zuchowych i drużynach harcerskich, starszoharcerskich i wędrowniczych, które wchodzą w skład ww. hufców.

Chorągiew Gdańska ZHP realizuje swoją misję m.in. przez organizowanie

  • wypoczynku dzieci i młodzieży (kolonie zuchowe, obozy harcerskie stacjonarne i wędrowne, obozy specjalnościowe - głównie żeglarskie)
  • przedsięwzięć kulturalnych (festiwale, przeglądy, konkursy)
  • przedsięwzięć turystycznych (rajdy, wyprawy, rejsy morskie i śródlądowe, spływy kajakowe)
  • przedsięwzięć sportowych (turnieje, igrzyska, regaty żeglarskie)
  • kształcenia specjalistycznego (np. kursy instruktorskie, żeglarskie).

Celem organizacji jest ponadto służba regionowi, poznawanie jego piękna, historii i teraźniejszości, zachęcanie młodego pokolenia mieszkańców do aktywnego działania na jego rzecz i wiązania z nim swoich planów życiowych.

Za główne cele swojego działania ZHP uznaje:
1) stwarzanie warunków do wszechstronnego, intelektualnego, społecznego, duchowego, emocjonalnego i fizycznego rozwoju człowieka,
2) nieskrępowane kształtowanie osobowości człowieka odpowiedzialnego, przy poszanowaniu jego prawa do wolności i godności, w tym wolności od wszelkich nałogów,
3) upowszechnianie i umacnianie w społeczeństwie przywiązania do wartości: wolności, prawdy, sprawiedliwości, demokracji, samorządności, równouprawnienia, tolerancji i przyjaźni,
4) stwarzanie warunków do nawiązywania i utrwalania silnych więzi międzyludzkich ponad podziałami rasowymi, narodowościowymi i wyznaniowymi,
5) upowszechnianie wiedzy o świecie przyrody, przeciwstawianie się jego niszczeniu przez cywilizację, kształtowanie potrzeby kontaktu z nieskażoną przyrodą.

Reklama

Treści związane z organizacją na ngo.pl

Szkolenia i wydarzenia
24.02.2021
Cała Polska
Bezpłatne
Projekt sPrawny ekspert pozarządowy to cykl szkoleń poświęconych podnoszeniu kompetencji eksperckich organizacji pozarządowych w procesie stanowienia prawa i uregulowań prawnych, które pomogą w zarządzaniu i prowadzeniu NGO.

Obszary działań i ich odbiorcy

Obszary działań
działalność wychowawcza i formacyjna dzieci i młodzieży
Odbiorcy działań

Zarząd

Hanna Piotrowska, Komendant Chorągwi
Karolina Mazerska, Z-ca Komendanta
Anna Deptuła, Z-ca Komendanta
Marek Boraczyński, Z-ca Komendanta
Bogdan Mierzejewski, Skarbnik
Reklama

Jednostka nadrzędna

Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji
Numer konta organizacji:
Sugerowany tytuł przelewu:
Darowizna na cele statutowe
Darowiznę możesz odliczyć od podatku! Dowiedz się więcej