Spis organizacji - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL
Fundacja Consenso
Zakończyła działalność
Kontakt
Adres rejestrowy
Kod pocztowy
01-134
Miejscowość
Warszawa-Wola
Województwo
mazowieckie
Powiat
Warszawa
Dzielnica
Wola
Dane rejestrowe
Forma prawna
Fundacja
KRS
0000411210
REGON
14610892200000
Rok powstania
2012
Organizacja pożytku publicznego
Nie
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji

Celem Fundacji było promowanie i wdrażanie zasad zrównoważonego rozwoju w sferach gospodarczej, społecznej i środowiskowej, a w szczególności:
1) promowanie, inicjowanie i wspieranie partycypacji społecznej w rozwiązywaniu problemów na styku ochrona środowiska - społeczeństwo - gospodarka,
2) promowanie i wdrażanie zasad myślenia systemowego w działaniach na rzecz zrównoważonego rozwoju,
3) promowanie i wdrażanie zasad zrównoważonego rozwoju w działaniach z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu.

Fundacja Consenso realizowała swoje cele głównie poprzez działalność naukową, edukacyjną, szkoleniową, konsultingową oraz rozwój know-how w zakresie: ekologii i ochrony środowiska, partycypacji społecznej we wdrażaniu zasad zrównoważonego rozwoju, zarządzania zasobami środowiska przyrodniczego, społecznych aspektów ochrony przyrody, metod rozwiązywania konfliktów środowiskowych, społecznej odpowiedzialności biznesu, zastosowań analizy systemowej we wdrażaniu zrównoważonego rozwoju. Działania Fundacji obejmowały m.in. organizowanie i prowadzenie procesów planowania partycypacyjnego, konsultacji społecznych i mediacji w sprawach dotyczących zrównoważonego rozwoju, w szczególności zarządzania środowiskiem przyrodniczym. Istotnym narzędziem działania Fundacji było budowanie partnerstw i nawiązywanie współpracy z administracją publiczną, organizacjami pozarządowymi, jednostkami badawczymi, społecznościami lokalnymi, grupami nieformalnymi i środowiskiem biznesu dla osiągania celów Fundacji.

Reklama

Obszary działań i ich odbiorcy

Obszary działań
Reklama
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji
Numer konta organizacji:
Sugerowany tytuł przelewu:
Darowizna na cele pożytku publicznego
Darowiznę możesz odliczyć od podatku! Dowiedz się więcej