Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Krajowy Komitet Wychowania Resocjalizującego im. Kazimierza Lisieckiego - Koszalińska Delegatura

Krajowy Komitet Wychowania Resocjalizującego im. Kazimierza Lisieckiego - Koszalińska Delegatura
Kontakt
E-mail
Pokaż
Telefon
94 342 36 27
Telefon
94 342 36 16
Adres rejestrowy
Ulica
Marsz. Józefa Piłsudskiego 11-15
Kod pocztowy
75-501
Miejscowość
Koszalin
Województwo
zachodniopomorskie
Powiat
Koszalin
Dane rejestrowe
Forma prawna
Jednostka terenowa stowarzyszenia nie posiadająca osobowości prawnej
REGON
01117680000045
NIP
669-23-57-329
Rok powstania
2002
Organizacja pożytku publicznego
Nie
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji

Misja
Zapobieganie niedostosowaniu i sieroctwu społecznemu oraz wyrównywanie startu dzieci i młodzieży wychowujących się w warunkach utrudniających prawidłowy rozwój i socjalizację, a w szczególności:

  • upowszechnianie idei prorodzinnego i środowiskowego modelu opieki nad dzieckiem,
  • upowszechnianie i ochrona praw dziecka i rodziny, ochrona dzieci i młodzieży przed skutkami przemocy, patologii społecznej, łagodzenie skutków ubóstwa rodzin wychowujących dzieci.

Prowadzone działania
PEDAGOG RODZINNY
W systemie wychowania i środowiskowej opieki nad dzieckiem uzupełnia brakujące ogniwo stanowiąc istotne wsparcie działań opiekuńczo-wychowawczych podejmowanych przez szkołę, placówki wychowania środowiskowego poradnie, sądy i inne instytucje. Jego kontakt z rodziną ma charakter stałej, stymulującej współpracy przy uwzględnieniu potrzeby zmniejszania intensywności i zakresu pomocy na rzecz aktywizowania samej rodziny w rozwiązywaniu swoich problemów.

WYCHOWAWCA PODWÓRKOWY
Celem ogólnym programu jest wypracowanie optymalnego, dostosowanego do różnorodnych warunków modelu pracy profilaktyczno-wychowawczej w środowisku otwartym - na ulicy, podwórku, boisku, w parku, ogrodzie jordanowskim, na dworcu, i w innych miejscach spotkań młodzieży.

Kursy w ramach ośrodka metodycznego: socjoterapia, pedagog rodzinny, szkolenia dla pracowników służb społecznych, obsługa klienta, szkolenia z zakresu zastępczej opieki rodzinnej, praca z dzieckiem nadpobudliwym ADHD, warsztaty umiejętności wychowawczych; inne w zależności od zgłaszanych potrzeb.

Reklama

Obszary działań i ich odbiorcy

Obszary działań
prawa człowieka, swobody obywatelskie, demokracja
Reklama
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji
Numer konta organizacji:
Sugerowany tytuł przelewu:
Darowizna na cele statutowe
Darowiznę możesz odliczyć od podatku! Dowiedz się więcej