Spis organizacji - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL

Stowarzyszenie Przyjaciół Zespołu Pieśni i Tańca "Beskid"

Stowarzyszenie Przyjaciół Zespołu Pieśni i Tańca "Beskid"
Logo 1%
Tej organizacji możesz przekazać 1% swojego podatku.
Kontakt
E-mail
Pokaż
Telefon
506 678 223
Adres rejestrowy
Ulica
1 Maja 12
Kod pocztowy
43-300
Miejscowość
Bielsko-Biała
Województwo
śląskie
Powiat
Bielsko-Biała
Dane rejestrowe
Forma prawna
Stowarzyszenie rejestrowe
KRS
0000045656
REGON
07230818200000
NIP
5471888795
Rok powstania
2001
Organizacja pożytku publicznego
Tak
od roku 2005
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji
Zdjęcie
Autor/źródło: lentil.studio
Zdjęcie
Autor/źródło: okiem fotoreportera
Zdjęcie
Autor/źródło: lentil.studio
Zdjęcie
Autor/źródło: okiem fotoreportera
Zdjęcie
Miniatura zdjęcie 1
Miniatura zdjęcie 2
Miniatura zdjęcie 3
Miniatura zdjęcie 4
Miniatura zdjęcie 5

Misją Stowarzyszenia jest wspieranie wszelkich aspektów działalności Zespołu Pieśni i Tańca "Beskid" - amatorskiej grupy zrzeszającej miłośników folkloru, którzy nie tylko biernie ale czynnie chcą kultywować narodowe tradycje (około 100 osób, w 4 grupach wiekowych: 1 grupa - przedszkolaki; 2 grupa - klasy 1-3; 3 grupa - klasy 4-6, 4 grupa - reprezentacja młodzieżowa oraz 5 grupa - dorośli 40+).

Ponadto celami Stowarzyszenia jest:

1) zespolenie obecnych i byłych członków Zespołu Pieśni i Tańca „Beskid”, zwanym dalej „Zespołem”, ich rodzin oraz przyjaciół;

2) podejmowanie wszechstronnych działań zmierzających do podtrzymywania tradycji narodowej, ochrony dóbr kultury, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej, poprzez popularyzację i kultywowanie polskiej muzyki, pieśni i tańca ludowego;

3) inicjowanie i organizowanie działań promujących uczestnictwo w kulturze, aktywność twórczą, fizyczną w tym sportową w ramach kultury, zdrowy styl życia, aktywny wypoczynek oraz zamiłowanie do pracy zespołowej;

4) wychowywanie świadomego odbiorcy sztuki i kultury ludowej poprzez rozwijanie wśród dzieci, młodzieży i dorosłych wrażliwości i zamiłowania do piękna polskiego folkloru;

5) upowszechnianie i rozwijanie postaw i wartości humanistycznych i obywatelskich umożliwiających dzieciom, młodzieży i dorosłym uczestnictwo w życiu kraju, społeczeństwa i środowiska;

6) pomoc finansowa oraz materialna obecnym i byłym członkom Zespołu oraz ich rodzinom;

7) promocja i organizacja wolontariatu.

Stowarzyszenie realizuje powyższe cele poprzez:

1) wspieranie kierownictwa Zespołu we wszelkich działaniach mających na celu podniesienie jego poziomu artystycznego i usprawnienie jego funkcjonowania;

2) prowadzenie działań w celu zdobycia środków na działalność Zespołu (dofinansowanie występów i koncertów, imprez artystycznych i sportowo-kulturalnych - turnieje, warsztatów, udziału w festiwalach, wyjazdów wypoczynkowych, zakup kostiumów itp.), pomoc materialną i finansową;

3) organizowanie występów i koncertów zespołu na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza granicami kraju;

4) organizowanie imprez charytatywnych oraz zbiórek pieniężnych;

5) współorganizowanie imprez artystycznych;

6) organizowanie i prowadzenie różnych form wypoczynku dzieci, młodzieży i dorosłych;

7) organizowanie i udział w festiwalach folklorystycznych krajowych oraz zagranicznych;

8) organizowanie i prowadzenie warsztatów dla młodzieży i dorosłych z dziedziny polskiej kultury, muzyki i tańca ludowego;

9) wspieranie młodzieży w samorozwoju poprzez umożliwienie uczestniczenia w różnego typu aktywności twórczej i kulturalnej;

10) tworzenie i wdrażanie programów oraz projektów zgodnych z celami Stowarzyszenia;

11) promocję Zespołu w kraju i za granicą.

Udaje się:

1) dofinansowywać wyjazdy Zespołu, dzięki czemu członkowie mogą wyjeżdżać na liczne przeglądy i festiwale;

2) kupować nowe elementy garderoby Zespołu;

3) organizować kolejne edycję Ogólnopolskiego Turnieju Tańców Polskich "O Serce Beskidów", który odbywa się w Bielsku-Białej, a na niego przyjeżdżają tancerze z całej Polski;

4) wystawiać widowiska muzyczno artystyczne np. pn. „Jak to dawniej w Polsce bywało” oraz pn. „Barwy Polskiej Niepodległości” - przedsięwzięcia polegały na zorganizowaniu specjalistycznych warsztatów dla instruktorów oraz tancerzy zakończone wspólną prezentacją przed liczną publicznością.

Reklama

Działalność gospodarcza i odpłatna

Organizacja nie prowadzi działalności gospodarczej.

Organizacja nie prowadzi działalności odpłatnej.

Obszary działań i ich odbiorcy

Obszary działań
taniec
ochrona zabytków, dziedzictwo, tradycja narodowa
animacja społeczno-kulturalna
edukacja kulturalna
organizacja lokalnych wydarzeń kulturalnych: świąt, festiwali, festynów
profilaktyka uzależnień
animowanie działań wspólnot lokalnych
promocja regionu
Odbiorcy działań

Zarząd

Anna Błażyczek, Przewodniczący
Jakub Stadnicki, Zastępca Przewodniczącego
Agata Polok, Skarbnik
Beata Chrobok, Sekretarz
Reklama
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji
Numer konta organizacji:
Sugerowany tytuł przelewu:
Darowizna na cele statutowe
Darowiznę możesz odliczyć od podatku! Dowiedz się więcej