Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL
Internationaler Bund Polska
Logo 1%
Tej organizacji możesz przekazać 1% swojego podatku.
Kontakt
E-mail
Pokaż
Telefon
12 633 25 73
Adres rejestrowy
Ulica
Wrocławska 37A lok. 320
Kod pocztowy
30-011
Miejscowość
Kraków
Województwo
małopolskie
Powiat
Kraków
Gmina
Kraków
Dane rejestrowe
Forma prawna
Fundacja
KRS
0000231494
REGON
120031453
NIP
6762290123
Rok powstania
2004
Organizacja pożytku publicznego
Tak
od roku 2006
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji

Fundacja Internationaler Bund Polska  została założona w 2004 roku. 

Misją Fundacji jest kompleksowe udzielanie wsparcia oraz aktywizacja zawodowa i społeczna osób wykluczonych w szczególności ze względu na wiek, pochodzenie, miejsce zamieszkania, wykształcenie czy status społeczny.

Różnorodne projekty edukacyjne realizujące ideę wolontariatu, pracy socjalnej oraz opieki senioralnej aktywizują naszych beneficjentów do działania na rzecz własnego rozwoju, integrują z najbliższym otoczeniem i znacząco wpływają na poprawę samopoczucia i chęć uczestniczenia w życiu społecznym.

About

The Internationaler Bund Polska foundation was founded in 2004 by initiative of the Internationaler Bund Freier Träger der Jugend-, Sozial- und Bildungsarbeit e.V. founded in 1949 in western Germany.

The Foundation’s mission is comprehensive support and social and professional activize of people excluded, in particular due to age, origin, place of residence, education or social status.

We implement educational projects on the idea of ​​volunteering, social work and senior care, which activate our beneficiaries to work for their own development, help integrating with their immediate surroundings and improve their well-being and strength to participate in social life.

Reklama

Treści związane z organizacją na ngo.pl

Publicystyka
22.08.2011
W Tychach i Jaworznie odbyły się spotkania podsumowujące udział pracowników instytucji integracji społecznej i pomocy społecznej w projekcie „Organizacja procesu reintegracji zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym – wymiana doświadczeń kadry edukacyjnej”. Projekt był realizowany przez Fundację Internationaler Bund Polska, prowadzącą Centrum Integracji Społecznej w Tychach.
Publicystyka
18.04.2012
Projekt „Organizacja procesu reintegracji zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym – wymiana doświadczeń kadry edukacyjnej” realizowany w ramach Programu "Leonardo da Vinci" dobiegł końca.
Publicystyka
27.04.2012
Osoby zainteresowane materiałami związanymi z tematyką Centrów Integracji Społecznej, klauzulami społecznymi, zintegrowanymi systemem wsparcia ekonomii społecznej od dziś mogą zapoznać się w wirtualnej czytelni Centrum Integracji Społecznej z publikacjami powstałymi m.in. w ramach "Spotkanie sieciującego Centra Integracji Społecznej", które było częścią projektu projektu „Zintegrowany system wsparcia ekonomii społecznej” (ZSWES).

Działalność gospodarcza i odpłatna

Organizacja prowadzi działalność gospodarczą / jest wpisana do rejestru przedsiębiorców.

Organizacja prowadzi działalność odpłatną.

Reklama
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji
Numer konta organizacji:
41 1240 4650 1111 0000 5160 1681
Sugerowany tytuł przelewu:
Darowizna na cele statutowe
Darowiznę możesz odliczyć od podatku! Dowiedz się więcej