Używasz nowego ngo.pl Widzisz błąd lub chcesz się podzielić z nami swoją opinią? Pisz na adres redakcja@portal.ngo.pl

Wiejskie Stowarzyszenie Edukacyjno-Kulturalno-Turystyczne "Szansa"

Wiejskie Stowarzyszenie Edukacyjno-Kulturalno-Turystyczne "Szansa"
Kontakt
E-mail
Pokaż
Adres rejestrowy
Ulica
Grzybowo 32
Kod pocztowy
62-309
Miejscowość
Grzybowo
Województwo
Wielkopolskie
Powiat
Wrzesiński
Gmina
Września
Gmina
Września
Dane rejestrowe
Forma prawna
Stowarzyszenia
KRS
0000239659
REGON
30010812000000
NIP
789-16-51-486
Rok powstania
2005
Organizacja pożytku publicznego
Nie
Ludzie
Liczba członków
46
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji

Celem stowarzyszenia jest: 1) wspieranie wszechstronnego i zrównoważonego rozwoju: społecznego, gospodarczego, kulturalnego, a w szczególności utrwalanie tradycji wsi, 2) integracja mieszkańców, przeciwdziałanie bezradności i wykluczeniu społecznemu, 3) wspieranie demokracji i budowanie społeczeństwa obywatelskiego w środowisku lokalnym i euroregionie, 4) promowanie zdrowego stylu życia. Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez: 1) prowadzenie przedszkola, szkoły społecznej (podstawowej i gimnazjum), świetlic środowiskowych, 2) organizowanie wszelkich form edukacji dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych, kursów, szkoleń, warsztatów, seminariów, konferencji i doradztwa, 3) szeroko rozumianą działalność kulturalną, w tym działania na rzecz zachowania i rozwoju lokalnej tożsamości, tradycji, obyczajów i dóbr kultury, ochronę przyrody i krajobrazu, 4) tworzenie i prowadzenie bazy turystycznej, 5) organizowanie festynów, zlotów rekreacyjno-turystycznych, 6) szeroko rozumianą promocję zdrowia i zdrowego stylu życia, 7) wspieranie aktywnego uczestnictwa mieszkańców wsi w Unii Europejskiej, 8) podejmowanie w ramach obowiązujących przepisów wszelkich przedsięwzięć związanych z rozwojem wsi.

Reklama

Obszary działań i ich odbiorcy

Obszary działań
turystyka, krajoznawstwo
edukacja kulturalna
profilaktyka uzależnień
integracja, reintegracja, aktywizacja zawodowa
działalność na rzecz integracji europejskiej
Reklama

Zarząd

Natalia Błaszczyk, członek
Dagmara Wrzeszcz, członek
Małgorzata Niedziela, skarbnik
Anna Wilińska, wiceprezes
Mariola Zalepa, prezes

Masz konto na Facebooku?

Publikujemy tam najciekawsze treści z ngo.pl
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji