Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Stowarzyszenie Absolwentów Liceum Ogólnokształcącego im. gen. Józefa Wybickiego w Śremie

Stowarzyszenie Absolwentów Liceum Ogólnokształcącego im. gen. Józefa Wybickiego w Śremie
Kontakt
Telefon
61 281 00 24
Telefon
61 281 00 24
Adres rejestrowy
Ulica
Poznańska 11
Kod pocztowy
63-100
Miejscowość
Śrem
Województwo
wielkopolskie
Powiat
śremski
Gmina
Śrem
Dane rejestrowe
Forma prawna
Stowarzyszenie rejestrowe
KRS
0000220014
REGON
41157224400000
NIP
785-17-91-407
Rok powstania
2004
Organizacja pożytku publicznego
Nie
Ludzie
Liczba członków
58
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji

Misja
Celem Stowarzyszenia jest:
a)utrzymywanie kontaktów z absolwentami szkoły,
b)wspieranie i organizacja przedsięwzięć o charakterze społecznym, kulturalnym, towarzyskim i charytatywnym,
c)podtrzymywanie i popularyzowanie tradycji i osiągnięć szkoły,
d)utrzymywanie stałych kontaktów z Dyrekcją i Radą Pedagogiczną szkoły,
e)budowanie więzi między absolwentami, uczniami i wykładowcami,
f)wspieranie wszystkich form działalności szkoły zmierzających do:

 • podnoszenia poziomu nauczania,
 • wszechstronnego rozwoju uczniów,
 • kształtowania pożądanych postaw obywatelskich uczniów,
 • kształtowanie kulturotwórczej roli szkoły w środowisku,
  g)niesienie pomocy materialnej uczniom szkoły, jej absolwentom i wykładowcom,
  h)podnoszenie kwalifikacji zawodowych członków Stowarzyszenia,
  i)reprezentowanie i obrona interesów swych członków.
 1. Cele stowarzyszenia realizowane są poprzez:
  a)integrowanie środowiska absolwentów szkoły, poprzez organizowanie spotkań towarzyskich i zjazdów absolwentów,
  b)organizowanie szkoleń, imprez kulturalnych, oświatowych, wycieczek itp.,
  c)urządzanie okazjonalnych uroczystości podtrzymujących tradycje szkoły,
  d)uczestniczenie w imprezach organizowanych przez szkołę,
  e)uczestniczenie w uroczystościach rocznicowych organizowanych przez szkołę i władze miasta,
  f)reagowanie na sygnały o ciężkiej sytuacji materialnej i rodzinnej absolwentów, wykładowców i emerytowanych wykładowców i w miarę potrzeb do udzielenia im odpowiedniej pomocy,
  g)współpraca z Dyrekcją szkoły, Radą, Pedagogiczną, Samorządem Szkolnym, Radą Rodziców i Radą Szkoły,
  h)współdziałanie z innymi Stowarzyszeniami, organami administracji państwowej i samorządowej,
  i)utrzymywanie kontaktów z absolwentami przebywającymi poza granicami kraju,
  j)poszukiwanie sponsorów celem pozyskania środków finansowych i rzeczowych,
  k)wspieranie inicjatyw pomagających w rozwoju szkoły.

Prowadzone działania
http://www.salosrem.prv.pl

Cele Stowarzyszenia i sposoby działania

 1. Celem Stowarzyszenia jest:
  a) utrzymywanie kontaktów z absolwentami szkoły,
  b) wspieranie i organizacja przedsięwzięć o charakterze społecznym, kulturalnym, towarzyskim i charytatywnym,
  c) podtrzymywanie i popularyzowanie tradycji i osiągnięć szkoły,
  d) utrzymywanie stałych kontaktów z Dyrekcją i Radą Pedagogiczną szkoły,
  e) budowanie więzi między absolwentami, uczniami i wykładowcami,
  f) wspieranie wszystkich form działalności szkoły zmierzających do:
 • podnoszenia poziomu nauczania,
 • wszechstronnego rozwoju uczniów,
 • kształtowania pożądanych postaw obywatelskich uczniów,
 • kształtowanie kulturotwórczej roli szkoły w środowisku,
  g) niesienie pomocy materialnej uczniom szkoły, jej absolwentom i wykładowcom,
  h) podnoszenie kwalifikacji zawodowych członków Stowarzyszenia,
  i) reprezentowanie i obrona interesów swych członków.
 1. Cele stowarzyszenia realizowane są poprzez:
  a) integrowanie środowiska absolwentów szkoły, poprzez organizowanie spotkań towarzyskich i zjazdów absolwentów,
  b) organizowanie szkoleń, imprez kulturalnych, oświatowych, wycieczek itp.,
  c) urządzanie okazjonalnych uroczystości podtrzymujących tradycje szkoły,
  d) uczestniczenie w imprezach organizowanych przez szkołę,
  e) uczestniczenie w uroczystościach rocznicowych organizowanych przez szkołę i władze miasta,
  f) reagowanie na sygnały o ciężkiej sytuacji materialnej i rodzinnej absolwentów, wykładowców i emerytowanych wykładowców i w miarę potrzeb do udzielenia im odpowiedniej pomocy,
  g) współpraca z Dyrekcją szkoły, Radą, Pedagogiczną, Samorządem Szkolnym, Radą Rodziców i Radą Szkoły,
  h) współdziałanie z innymi Stowarzyszeniami, organami administracji państwowej i samorządowej,
  i) utrzymywanie kontaktów z absolwentami przebywającymi poza granicami kraju,
  j) poszukiwanie sponsorów celem pozyskania środków finansowych i rzeczowych,
  k) wspieranie inicjatyw pomagających w rozwoju szkoły.

Reklama

Obszary działań i ich odbiorcy

Obszary działań
porządek, bezpieczeństwo publiczne
Reklama
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji
Numer konta organizacji:
Sugerowany tytuł przelewu:
Darowizna na cele statutowe
Darowiznę możesz odliczyć od podatku! Dowiedz się więcej