Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Stowarzyszenia i fundacje! Macie pytania prawne, formalne, księgowe? Pomożemy je rozwiązać. Piszcie: info@ngo.pl i dzwońcie: 801 646 719 lub 22 828 91 21 (g. 9.00-13.00).

Stowarzyszenie Absolwentów, Sympatyków, Przyjaciół Szkoły Zespołu Szkół z Ukraińskim Językiem Nauczania "Kałyna"

Stowarzyszenie Absolwentów, Sympatyków, Przyjaciół Szkoły Zespołu Szkół z Ukraińskim Językiem Nauczania "Kałyna"
Logo 1%
Tej organizacji możesz przekazać 1% swojego podatku.
Kontakt
E-mail
Pokaż
Telefon
89 762 18 30
Telefon
89 762 18 32
Adres rejestrowy
Ulica
Leśna 1
Kod pocztowy
11-200
Miejscowość
Bartoszyce
Powiat
bartoszycki
Województwo
warmińsko-mazurskie
Dane rejestrowe
Forma prawna
Stowarzyszenie rejestrowe
KRS
0000208516
REGON
51961986400000
NIP
743-18-62-247
Rok powstania
2004
Organizacja pożytku publicznego
Tak
Ludzie
Liczba członków
25
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji

Działamy na rzecz Zespołu Szkół, jego uczniów i absolwentów.

Nasze cele to:

 1. Wspieranie działalności pracy Zespołu Szkół z Ukraińskim Językiem Nauczania w Bartoszycach
 2. Pogłębianie wiedzy, szerzenie tradycji i kultury ukraińskiej wśród uczniów
 3. Integracja rodziców wokół środowiska szkolnego
 4. Szerzenie kultury ukraińskiej i polskiej w środowisku wielokulturowym (różne narodowości)
 5. Wspieranie edukacji i rekreacji ruchowej
 6. Wymiana międzynarodowa młodzieży
 7. Organizowanie spotkań różnych mniejszości narodowych
 8. Organizowanie imprez kulturalnych, charytatywnych oraz konferencji naukowych
 9. Wspomaganie rodzin będących w trudnych warunkach materialnych
 10. Propagowanie tolerancji wśród narodów i wyznań
 11. Współpraca z organizacjami i instytucjami działającymi na terenie kraju i za granicą
 12. Współpraca z administracją państwową i samorządową, kościołami i organizacjami pozarządowymi, społecznymi i środowiskami lokalnymi
 13. Tworzenie miejsc pracy
 14. Dofinansowanie do udziału dzieci i młodzieży w imprezach lokalnych i ogólnopolskich
 15. Wydawanie własnej gazetki
 16. Tworzenie funduszy stypendialnych dla uczniów szkoły
 17. Udział w ogólnopolskich akcjach charytatywnych
 18. Partycypowanie w kosztach dojazdów dzieci do szkoły
 19. Uczestniczenie stowarzyszenia w integracji Polski w ramach Unii Europejskiej w nauczaniu języków obcych
 20. Tłumaczenie tekstów z j. ukraińskiego na polski i odwrotnie.

Reklama

Obszary działań i ich odbiorcy

Obszary działań
edukacja dzieci i młodzieży
sprawy formalne związane z działalnością organizacji, np. konsultowanie statutów, formularzy KRS i dokumentów
dostarczanie informacji o źródłach finansowania
pomoc w pisaniu projektów, konsultowanie wniosków
wsparcie lokalowe, techniczne
pośrednictwo wolontariatu dla organizacji pozarządowych

Zarząd

Mirosław Drozd, sekretarz
Iwona Tetkowska-Morszczyzna, z-ca prezesa
Wanda Duda, prezes
Reklama
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji
Numer konta organizacji:
Sugerowany tytuł przelewu:
Darowizna na cele statutowe
Darowiznę możesz odliczyć od podatku! Dowiedz się więcej