Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL

Stowarzyszenie Absolwentów, Sympatyków, Przyjaciół Szkoły Zespołu Szkół z Ukraińskim Językiem Nauczania "Kałyna"

Stowarzyszenie Absolwentów, Sympatyków, Przyjaciół Szkoły Zespołu Szkół z Ukraińskim Językiem Nauczania "Kałyna"
Logo 1%
Tej organizacji możesz przekazać 1% swojego podatku.
Kontakt
E-mail
Pokaż
Telefon
89 762 18 30
Telefon
89 762 18 32
Adres rejestrowy
Ulica
Leśna 1
Kod pocztowy
11-200
Miejscowość
Bartoszyce
Powiat
bartoszycki
Województwo
warmińsko-mazurskie
Dane rejestrowe
Forma prawna
Stowarzyszenie rejestrowe
KRS
0000208516
REGON
51961986400000
NIP
7431862247
Rok powstania
2004
Organizacja pożytku publicznego
Tak
Ludzie
Liczba członków
25
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji

Działamy na rzecz Zespołu Szkół, jego uczniów i absolwentów.

Nasze cele to:

 1. Wspieranie działalności pracy Zespołu Szkół z Ukraińskim Językiem Nauczania w Bartoszycach
 2. Pogłębianie wiedzy, szerzenie tradycji i kultury ukraińskiej wśród uczniów
 3. Integracja rodziców wokół środowiska szkolnego
 4. Szerzenie kultury ukraińskiej i polskiej w środowisku wielokulturowym (różne narodowości)
 5. Wspieranie edukacji i rekreacji ruchowej
 6. Wymiana międzynarodowa młodzieży
 7. Organizowanie spotkań różnych mniejszości narodowych
 8. Organizowanie imprez kulturalnych, charytatywnych oraz konferencji naukowych
 9. Wspomaganie rodzin będących w trudnych warunkach materialnych
 10. Propagowanie tolerancji wśród narodów i wyznań
 11. Współpraca z organizacjami i instytucjami działającymi na terenie kraju i za granicą
 12. Współpraca z administracją państwową i samorządową, kościołami i organizacjami pozarządowymi, społecznymi i środowiskami lokalnymi
 13. Tworzenie miejsc pracy
 14. Dofinansowanie do udziału dzieci i młodzieży w imprezach lokalnych i ogólnopolskich
 15. Wydawanie własnej gazetki
 16. Tworzenie funduszy stypendialnych dla uczniów szkoły
 17. Udział w ogólnopolskich akcjach charytatywnych
 18. Partycypowanie w kosztach dojazdów dzieci do szkoły
 19. Uczestniczenie stowarzyszenia w integracji Polski w ramach Unii Europejskiej w nauczaniu języków obcych
 20. Tłumaczenie tekstów z j. ukraińskiego na polski i odwrotnie.

Reklama

Obszary działań i ich odbiorcy

Obszary działań
edukacja dzieci i młodzieży

Zarząd

Wanda Duda, prezes
Iwona Tetkowska-Morszczyzna, z-ca prezesa
Mirosław Drozd, sekretarz
Reklama
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji
Numer konta organizacji:
Sugerowany tytuł przelewu:
Darowizna na cele statutowe
Darowiznę możesz odliczyć od podatku! Dowiedz się więcej