Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Stowarzyszenie Integracji Społecznej Regionalnego Związku Stowarzyszeń i Klubów Abstynenckich Ziemi Częstochowskiej

Stowarzyszenie Integracji Społecznej Regionalnego Związku Stowarzyszeń i Klubów Abstynenckich Ziemi Częstochowskiej
Kontakt
E-mail
Pokaż
Telefon
607 949 454
Telefon
693 543 622
Telefon
34 361 41 50
Adres rejestrowy
Ulica
Księżycowa 12
Kod pocztowy
42-202
Miejscowość
Częstochowa
Województwo
śląskie
Powiat
Częstochowa
Dane rejestrowe
Forma prawna
Federacja, związek stowarzyszeń
KRS
0000219075
REGON
15218677400000
NIP
949-19-35-005
Rok powstania
2004
Organizacja pożytku publicznego
Nie
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji

Celem Stowarzyszenia Integracji Społecznej Regionalnego Związku Stowarzyszeń i Klubów Abstynenckich Ziemi Częstochowskiej jest realizowanie działań w zakresie:

 • Kształtowania u swoich członków stałej , nieprzerwanej abstynencji.
 • Upowszechniania kultury fizycznej, sportu i trzeźwego stylu życia.
 • Koordynacja wspólnych przedsięwzięć członków Związku.
 • Prowadzenie edukacyji w zakresie wiedzy o uzależnieniach, niebezpieczeństw z nimi związanych.
 • Niesienie pomocy i doskonalenie umiejętności pomagania innym, zwłaszcza osobom mającym problemy związane z nadużywaniem alkoholu.
 • Współdziałanie z organizacjami i instytucjami rządowymi w zakresie niesienia pomocy rodzinom, w których występuje przemoc.
 • Przeciwdziałanie innym patologiom społecznym.
 • Obrona interesów członków Związku.

Cele te Związek realizuje między innymi poprzez:

 • Stałe pogłębianie wiedzy o chorobie alkoholowej.
 • Propagowanie abstynenckiego modelu życia i oddziaływania na innych poprzez własną postawę.
 • Organizowanie wymiany doświadczeń pomiędzy członkami Związku w zakresie metod pracy.
 • Organizowanie wspólnych programów, szkoleń i obozów rehabilitacyjno-terapeutycznych.
 • Organizację imprez kulturalno - sportowych i prowadzenie stałej działalności informacyjnej, jak również profilaktycznej i wychowawczej wśród młodzieży.
 • Organizowanie spotkań z przedstawicielami różnych środowisk celem przedstawienia form pracy Związku i jego programu działania.
 • Organizowanie środowisk abstynenckich poprzez tworzenie klubów i grup samopomocowych.
 • Współdziałanie z instytucjami państwowymi i samorządowymi.
 • Współpracę ze służbą zdrowia oraz instytucjami w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi i innym uzależnieniom.
 • Współpraca ze stowarzyszeniami, organizacjami i ruchem społecznym o podobnym profilu.

Reklama

Obszary działań i ich odbiorcy

Obszary działań
profilaktyka uzależnień
zakładanie fundacji, stowarzyszenia
zrzeszanie organizacji pozarządowych (np. lokalnych, regionalnych, branżowych)

Zarząd

Zbigniew Kamiński, Członek
Sławomir Zymek, Skarbnik
Grzegorz Dobosz, Sekretarz
Wiesław Młyńczyk, Wiceprzewodniczący
Zbigniew Jadczak, Przewodniczący
Reklama
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji
Numer konta organizacji:
Sugerowany tytuł przelewu:
Darowizna na cele statutowe
Darowiznę możesz odliczyć od podatku! Dowiedz się więcej