Spis organizacji - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Piszesz wniosek o dotację, mały grant do urzędu miasta, gminy? Jak wypełnić formularz wniosku? Zamów poradnik ngo.pl

Stowarzyszenie Przymierze Śląskie
Kontakt
E-mail
Pokaż
E-mail
Pokaż
Telefon
666 595 391
Adres rejestrowy
Ulica
Zagrodowa 5
Kod pocztowy
42-600
Miejscowość
Tarnowskie Góry
Województwo
śląskie
Powiat
tarnogórski
Gmina
Tarnowskie Góry
Adres kontaktowy
Ulica
Średnia 51
Kod pocztowy
41-922
Miejscowość
Radzionków
Województwo
śląskie
Dane rejestrowe
Forma prawna
Stowarzyszenie rejestrowe
KRS
0000224649
REGON
24003273500000
NIP
6452362880
Rok powstania
2005
Organizacja pożytku publicznego
Nie
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji

Jesteśmy stowarzyszeniem działającym na rzecz kultury śląskiej, kultywowania tradycji oraz tożsamości regionalnych. Przedmiotem naszego działania są również wszelkie sprawy społeczne wpływające na jakość życia mieszkańców Górnego Śląska. Opowiadamy się za:

  • zachowaniem dziedzictwa kultury Górnego Śląska,
  • kształtowaniem postaw obywatelskich w celu budowania poczucia współodpowiedzialności za swoją Ojczyznę,
  • rozwojem samorządności terytorialnej poprzez respektowanie zasady pomocniczości w ustroju RP,
  • promocją i wsparciem postaw proekologicznych w celu zachowania środowiska naturalnego dla przyszłych pokoleń,
  • dialogiem w celu integracji mieszkańców Górnego Śląska.

Reklama

Działalność gospodarcza i odpłatna

Organizacja nie prowadzi działalności gospodarczej.

Organizacja nie prowadzi działalności odpłatnej.

Obszary działań i ich odbiorcy

Obszary działań
ochrona zabytków, dziedzictwo, tradycja narodowa
architektura, urbanistyka
edukacja kulturalna
edukacja dzieci i młodzieży
działalność wychowawcza i formacyjna dzieci i młodzieży
animowanie działań wspólnot lokalnych
promocja regionu
miasto, ruchy miejskie
działalność na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych
działalność na rzecz języka regionalnego
ochrona zasobów naturalnych: wód, powietrza, kopalin
edukacja ekologiczna
zrównoważony rozwój
transport
prawa człowieka, swobody obywatelskie, demokracja
sprawy formalne związane z działalnością organizacji, np. konsultowanie statutów, formularzy KRS i dokumentów
wspieranie ekonomii społecznej
PR i promocja organizacji
pośrednictwo wolontariatu dla organizacji pozarządowych
aktywizacja lokalna
współpraca z administracją
współpraca z innymi (partnerstwa), w tym z mediami, biznesem
integracja, reintegracja, aktywizacja zawodowa
szkolenia, kursy, podnoszenie kwalifikacji

Zarząd

Józef Korpak, Prezes Zarządu
Joachim Ganszyniec, Wiceprezes Zarządu
Michał Sporoń, Sekretarz
Krystian Wonchała, Skarbnik
Reklama
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji
Numer konta organizacji:
11 2030 0045 1110 0000 0325 6100
Sugerowany tytuł przelewu:
Darowizna na cele statutowe
Darowiznę możesz odliczyć od podatku! Dowiedz się więcej