Spis organizacji - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Piszesz wniosek o dotację, mały grant do urzędu miasta, gminy? Jak wypełnić formularz wniosku? Zamów poradnik ngo.pl

Augustowskie Stowarzyszenie Kulturalno-Społeczne

Augustowskie Stowarzyszenie Kulturalno-Społeczne
Logo 1,5%
Tej organizacji możesz przekazać 1,5% swojego podatku.
Kontakt
E-mail
Pokaż
Telefon
603 964 159
Adres rejestrowy
Ulica
Śródmieście 9 lok. 14
Kod pocztowy
16-300
Miejscowość
Augustów
Województwo
podlaskie
Powiat
augustowski
Gmina
Augustów
Dane rejestrowe
Forma prawna
Stowarzyszenie rejestrowe
KRS
0000237085
REGON
20002345000000
NIP
8461592505
Rok powstania
2005
Organizacja pożytku publicznego
Tak
od roku 2009
Ludzie
Liczba członków
36
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji

Celami Stowarzyszenia są:

 1. Propagowanie i wspieranie inicjatyw kulturalno-społecznych wśród mieszkańców Powiatu Augustowskiego.
 2. Działalność na rzecz pomocy społecznej, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób oraz wspieranie społeczności lokalnej w uzyskiwaniu pomocy społecznej, w tym: finansowej, rzeczowej, organizacyjnej i prawnej.
 3. Promocja i wspomaganie edukacji oraz kształcenia ustawicznego;
 4. Wspieranie mieszkańców Powiatu Augustowskiego w prezentowaniu dorobku kulturowego szerszej publiczności.
 5. Promowanie współdziałania społeczności lokalnej z samorządem lokalnym w rozwiązywaniu najważniejszych problemów społecznych publiczności.
 6. Przeciwdziałanie i łagodzenie skutków bezrobocia poprzez zwiększanie możliwości zatrudnienia bezrobotnych, organizowanie szkoleń, wspieranie organizacji działających na rzecz aktywizacji zawodowej i rozwoju lokalnego.
 7. Działanie na rzecz rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, oraz wspieranie instytucji i organizacji działających na rzecz tych osób.
 8. Działanie na rzecz rozwoju lokalnych organizacji pozarządowych i promocja wolontariatu;
 9. Działalność oświatowa, oświatowo-wychowawcza, charytatywno-opiekuńcza, kulturalna, sportowo-turystyczna, doradcza i terapeutyczna;
 10. Działanie na rzecz rozwoju obszarów wiejskich;
 11. Działalność na rzecz mniejszości narodowych.
 12. Działalność na rzecz osób uwikłanych w przemoc w rodzinie, ze względu na ich trudną sytuację życiową lub materialną.

Stowarzyszenie realizuje cele poprzez:

 1. Prowadzenie działalności informacyjnej i promocyjnej.
 2. Prowadzenie działalności dydaktycznej w zakresie działalności kulturalnej i społecznej.
 3. Wypowiadanie się w sprawach publicznych będących przedmiotem zainteresowania Stowarzyszenia.
 4. Nawiązywanie kontaktów i współpracy z podobnymi organizacjami w kraju i za granicą w celu wymiany doświadczeń.
 5. Prowadzenie i wspieranie działalności charytatywnej.
 6. Współpraca z władzami samorządowymi, państwowymi, sektorem gospodarczym, środkami masowego przekazu oraz osobistościami życia publicznego, zainteresowanymi rozwojem Powiatu Augustowskiego.
 7. Krzewienie kultury i tradycji, szczególnie wśród młodzieży.
 8. Sprawowanie opieki nad zabytkami na terenie Powiatu Augustowskiego.
 9. Działania na rzecz rozwoju dzieci i młodzieży.
 10. Wspieranie działalności twórców amatorskich.
 11. Organizację imprez kulturalnych, sportowo-turystycznych, oświatowych;
 12. Działania na rzecz pomocy społecznej: w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównaniu szans tych rodzin i osób.
 13. Organizowanie szkoleń na rzecz inicjatyw kulturalnych i społecznych oraz przeciwdziałania bezrobociu w Powiecie Augustowskim, tworzenie instytucji rynku pracy.
 14. Prowadzenie działalności edukacyjnej na rzecz mieszkańców Powiatu Augustowskiego.
 15. Prowadzenie, świetlic, poradni, klubu integracji społecznej, centrum integracji społecznej, punktów informacyjnych.
 16. Udzielanie porad i pomocy prawnej osobom i instytucjom lokalnym.
 17. Prowadzenie działań profilaktycznych i kompleksowych programów pomocy osobom uwikłanym w przemoc w rodzinie poprzez pomoc psychologiczną, pedagogiczną, prawną i terapeutyczną.
 18. Prowadzenie akcji i przedsięwzięć społecznych mających na celu szerzenie wiedzy na temat zjawiska przemocy w rodzinie oraz skutecznych rozwiązań.
 19. Prowadzenie prelekcji, wykładów, warsztatów i szkoleń specjalistycznych.

Darowizny zbierane z pomocą  wplacam.ngo.pl

Zostań sponsorem Stowarzyszenia
PRZEKAŻ DAROWIZNĘ
5,00 zł
Bilety do kina
10,00 zł
Bilety do kina
20,00 zł
Bilety do kina
Reklama

Treści związane z organizacją na ngo.pl

Publicystyka
16.10.2022
Augustowskie Stowarzyszenie Kulturalno – Społeczne zrealizowało projekt „Jesteśmy tym o czym marzymy” w ramach programu Erasmus + Akcja 1, Mobilność edukacyjna Wymiana Młodzieży.
Publicystyka
09.11.2020
Program Erasmus+ pomaga wielu młodym ludziom rozwinąć skrzydła, zrealizować plany i marzenia, działać na rzecz innych ludzi, doskonali kompetencje językowe, społeczne, organizacyjne. Dzięki niemu młodzi ludzie doskonalą zdobyte umiejętności, nabywają nowe doświadczenia, nawiązują nowe kontakty z rówieśnikami, działają na rzecz środowiska społecznego, zwiedzają nowe miejsca.
Publicystyka
14.08.2013
Augustowskie Stowarzyszenie Kulturalno – Społeczne w terminie od 22 lipca do 3 sierpnia 2013 roku zrealizowało projekt "Wakacje inne niż wszystkie-2013". Zajęcia odbywały się w placówkach kultury na terenie Gminy Augustów (GOK i GBP w Żarnowie, Świetlica i Biblioteka w Netcie Folwark, Biblioteka w Rutkach i Świetlica w Jeziorkach).

Obszary działań i ich odbiorcy

Obszary działań
rekreacja, wypoczynek
hobby
teatr
taniec
animacja społeczno-kulturalna
edukacja kulturalna
organizacja lokalnych wydarzeń kulturalnych: świąt, festiwali, festynów
edukacja dzieci i młodzieży
prowadzenie zajęć dodatkowych dla dzieci i młodzieży, kół zainteresowań
promocja zdrowia, edukacja zdrowotna
profilaktyka uzależnień
edukacja ekologiczna
zakładanie fundacji, stowarzyszenia
sprawy formalne związane z działalnością organizacji, np. konsultowanie statutów, formularzy KRS i dokumentów
dostarczanie informacji o źródłach finansowania
pomoc w pisaniu projektów, konsultowanie wniosków
aktywizacja lokalna
szkolenia, kursy, podnoszenie kwalifikacji

Zarząd

Ryszard Młodzianowski, prezes zarządu
Bogumiła Danilczyk, skarbnik zarządu
Tomasz Tomaszewski, wiceprezes zarządu
Reklama
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji
Numer konta organizacji:
Sugerowany tytuł przelewu:
Darowizna na cele statutowe
Darowiznę możesz odliczyć od podatku! Dowiedz się więcej