Spis organizacji - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Jak chronić dane osobowe w Twoim stowarzyszeniu, fundacji? Dowiedz się więcej o RODO. Zamów praktyczny poradnik PDF

Fundacja Współpracy Polsko-Ukraińskiej PAUCI

Fundacja Współpracy Polsko-Ukraińskiej PAUCI
Kontakt
E-mail
Pokaż
Adres rejestrowy
Możliwość wizyt osobistych
Tak
Ulica
Mokotowska 65 lok. 7
Kod pocztowy
00-533
Miejscowość
Warszawa
Województwo
mazowieckie
Powiat
Warszawa
Dzielnica
Śródmieście
Dostępność dla osób z niepełnosprawnościami
Nie
Utrudnienia dla osób z niepełnosprawnościami
3 piętro bez windy
Dane rejestrowe
Forma prawna
Fundacja
KRS
0000238075
REGON
14020429200000
NIP
5252344109
Rok powstania
2005
Organizacja pożytku publicznego
Nie
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji

Misja Fundacji Współpracy Polsko-Ukraińskiej PAUCI polegać ma na rozwijaniu zdolności Ukrainy do ściślejszej integracji ze strukturami europejskimi i euro-atlantyckimi w drodze zastosowania doświadczeń Polski i innych państw.

Dla realizacji misji PAUCI skupia się na pięciu poniższych obszarach tematycznych:

  • Promocja i wspieranie bliższej integracji Ukrainy ze strukturami europejskimi i euro-atlantyckimi;
  • Reforma samorządowa;
  • Rozpowszechnianie norm, procedur i nowoczesnych systemów ułatwiających integrację gospodarczą Ukrainy z rynkami europejskimi;
  • Wdrażanie międzynarodowych standardów etycznych w życiu publicznym;
  • Aktywizacja młodzieży oraz budowanie przyjacielskich kontaktów Ukraińców z Polską i Europą.

Kluczowe programy realizowane w ostatnich latach:

Programy podnoszenia kwalifikacji urzędników samorządowych Mołdawii i Ukrainy w dziedzinie zarządzania, w tym audytu wewnętrznego oraz zarządzania finansami metodą budżetu zadaniowego. Dzięki udziałowi w programach uczestnicy wchodzą w posiadanie umiejętności szczególnie przydatnych w sytuacji gospodarowania ograniczona ilością środków finansowych i materialnych.

Programy promowania technologii energooszczędnych w gospodarce komunalnej miast ukraińskich. Kilkunastu miastom ukraińskim przekazano znajomość podstawowych technologii zarządzania gospodarką energią przez agencje samorządowe. Przeszkolono uczestników w podstawach audytu energetycznego. Zaznajomiono uczestników z metodami edukacji i podnoszenia świadomości społecznej w dziedzinie racjonalnego używania zasobów energii na poziomie tak miasta jak i gospodarstwa domowego.

W Ukrainie, Armenii i Gruzji prowadzono programy profesjonalizacji działania wspólnot mieszkaniowych oraz podnoszenia poziomu współpracy wspólnot z samorządem miejskim oraz podmiotami komercyjnie świadczącymi usługi dla wspólnot mieszkaniowych.

Program wzmocnienia kontrolne roli sadownictwa w Ukrainie skutkował podniesieniem świadomości młodych ukraińskich prawników i dziennikarzy na temat wagi niezależności sądownictwa w systemie trójpodziału władzy na Ukrainie; dostarczeniem przykładów działania polskich sądów i trybunałów w sprawach, których stroną są organy władzy państwowej i publicznej, a także w sprawach pomiędzy tymi podmiotami; promocją etycznych postaw w sądownictwie oraz włączeniem młodych Ukraińców w dyskusję o kryzysie ukraińskiego wymiaru sprawiedliwości i propozycjach jego reformowania

Spotkania klubowe PAUCI w Warszawie przeznaczone są dla mieszkańców Polski zainteresowanych sytuacją w Ukrainie i pozostałych krajach partnerskich Unii Europejskiej. W latach 2012-13 przeprowadzono średnio po 8 spotkań rocznie. Dotyczyły one każdorazowo tzw. gorących tematów i spotkanie w PAUCI było zazwyczaj pierwszą okazja, aby eksperci i zaproszeni goście mogli publicznie odnieść się do proponowanej tematyki. Prelegentami byli wiodący eksperci polscy i zagraniczni, ci ostatni najczęściej przy okazji wizyt w Polsce odbywanych w innym celu. Wśród gości byli przedstawiciela świata nauki, dziennikarze oraz dyplomaci z krajów, których dotyczyła tematyka spotkania. Razem w spotkaniach uczestniczyło ponad 340 osób.

RAZEM szkolni partnerzy - program wymian młodzieży szkolnej między Polska a Ukrainą, w którym w latach 2006-2008 wzięło udział ponad 120 szkół polskich i ukraińskich - uczniów tym ponad 1800 uczniów i 240 nauczycieli. Program miał w opinii jego uczestników duże znaczenie w otwieraniu młodzieży na świat i przyswajanie sobie poczucia jedności europejskiej. Program cieszył się wsparciem ambasad Polski i Ukrainy, stosownych instytucji edukacyjnych oraz znacznych zainteresowaniem mediów. .

Projekt społecznej odpowiedzialności biznesu realizowany wespół z United Parcel Service (UPS) ma na celu zwiększenie szans edukacyjnych uczniów ze szkół wiejskich na pograniczu polsko-ukraińskim. W dwóch miejscowościach w Polsce i dwóch w Ukrainie grupy lokalnych społeczników, samorząd lokalny oraz sponsorzy prywatni zjednoczyli siły aby wesprzeć zmiany wprowadzane w miejscowych szkołach oraz stymulować aktywność społeczną.

About

The mission of the PAUCI Foundation is to build the capacity of Ukraine to integrate more closely with the European Union and NATO.

Reklama

Obszary działań i ich odbiorcy

Obszary działań
prawa człowieka, swobody obywatelskie, demokracja
pomoc humanitarna, rozwojowa
działalność na rzecz integracji europejskiej
partnerstwa międzynarodowe, wymiana doświadczeń
Odbiorcy działań
Reklama

Przynależność do związków, porozumień, sieci

Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji
Numer konta organizacji:
Sugerowany tytuł przelewu:
Darowizna na cele statutowe
Darowiznę możesz odliczyć od podatku! Dowiedz się więcej