Spis organizacji - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL

Łosickie Stowarzyszenie Rozwoju - EQUUS
Logo 1%
Tej organizacji możesz przekazać 1% swojego podatku.
Kontakt
Telefon
83 359 04 20
Telefon
83 359 04 20
Adres rejestrowy
Ulica
Marszałka Piłsudskiego 6
Kod pocztowy
08-200
Miejscowość
Łosice
Województwo
mazowieckie
Powiat
łosicki
Gmina
Łosice
Dane rejestrowe
Forma prawna
Stowarzyszenie rejestrowe
KRS
0000218409
REGON
14000056600000
NIP
496-01-96-702
Rok powstania
2004
Organizacja pożytku publicznego
Tak
od roku 2012
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji

Łosickie Stowarzyszenie Rozwoju - EQUUS jest efektem pracy osób, biorących udział w Warsztatach Lokalnego Ożywienia Gospodarczego. Jednym z projektów powstałych podczas warsztatów, był pomysł utworzenia Łosickiego Centrum Wspierania Przedsiębiorczości. W tym celu powstało Łosickie Stowarzyszenie Rozwoju - EQUUS. Zostało ono powołane do życia przez komitet założycielski składający się z 17 osób, podczas zebrania, które odbyło się 17czerwca 2004 roku. Po przejściu procedury rejestracyjnej i dopełnieniu wszystkich formalności, staliśmy się legalnie działającą instytucją pozarządową. Działamy w oparciu o „Ustawę z dnia 7 kwietnia 1989r. Prawo o Stowarzyszeniach”, „Ustawę z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie” ,oraz w oparciu o „Statut Łosickiego Stowarzyszenia Rozwoju EQUUS”. Organem nadzorującym jest Starosta Łosicki. Za datę powstania Stowarzyszenia należy przyjąć dzień 14.10.2004 r., kiedy to Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie dokonał wpisu Łosickiego Stowarzyszenia Rozwoju - EQUUS do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000218409. Stowarzyszenie skupia przede wszystkim lokalnych przedsiębiorców, ale nie tylko - do stowarzyszenia może wstąpić każdy, kto ma chęć działać na rzecz rozwoju powiatu łosickiego.

Wspólnie przekonaliśmy się, że najlepsze efekty można osiągnąć poprzez współpracę i wytrwałość. Wiele już osiągnęliśmy, a przecież jeszcze wszystko przed Nami. Mamy pomysły i wiemy jak je zrealizować, potrafimy tworzyć struktury i organizację dla Naszych inicjatyw, co rokuje dalsze sukcesy. Czerpiemy ogromną radość z bycia razem i czujemy satysfakcję z działania na rzecz rozwoju „Naszej Małej Ojczyzny”.

Reklama

Obszary działań i ich odbiorcy

Obszary działań
pomoc w samozatrudnieniu
pośrednictwo pracy
doradztwo zawodowe
integracja, reintegracja, aktywizacja zawodowa
szkolenia, kursy, podnoszenie kwalifikacji
Reklama
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji
Numer konta organizacji:
Sugerowany tytuł przelewu:
Darowizna na cele statutowe
Darowiznę możesz odliczyć od podatku! Dowiedz się więcej