Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Polskie Towarzystwo ADHD
Kontakt
E-mail
Pokaż
Telefon
609 454 809
Adres rejestrowy
Ulica
Gdów 636
Kod pocztowy
32-420
Miejscowość
Gdów
Województwo
małopolskie
Powiat
wielicki
Gmina
Gdów
Dane rejestrowe
Forma prawna
Stowarzyszenie rejestrowe
KRS
0000240787
REGON
12010998800000
NIP
945-20-42-125
Rok powstania
2005
Organizacja pożytku publicznego
Nie
Ludzie
Liczba członków
150
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji

Misją i celem Polskiego Towarzystwa ADHD jest doprowadzenie do systemowych zmian w edukacji, służbie zdrowia, systemie socjalnym, prawie, społecznym postrzeganiu ADHD, aby osoby dotknięte tym zaburzeniem miały komfort pełnego uczestniczenia we wszystkich dziedzinach życia.

Obecnie prowadzona jest ogólnopolska kampania społeczna "ADHD - świat to za mało!" na terenie całej Polski. W jej ramach odbywają się konferencje programowe, szkolenia dla nauczycieli, prowadzona jest terapia i wsparcie osób z ADHD oraz ich rodzin. Polskie Towarzystwo ADHD realizuje kompleksowy program opieki, diagnozowania i terapii nadpobudliwości psychoruchowej.
W Krakowie przy ul. Kazimierza Wielkiego 29 działa poradnia Polskiego Towarzystwa ADHD, oferująca m. in. konsultacje specjalistyczne, terapię indywidualną i grupową, warsztaty dla rodziców, szkolenia nauczycieli i lekarzy.
Polskie Towarzystwo ADHD prowadzi szeroką działalność informacyjną i edukacyjną, współpracuje z podmiotami pozarządowymi, samorządowymi i rządowymi w celu realizacji zadań statutowych, a także prowadzi konsultacje i współpracę międzynarodową z organizacjami o podobnym charakterze i celach działania.

Reklama

Obszary działań i ich odbiorcy

Obszary działań
profilaktyka uzależnień
pomoc ofiarom klęsk żywiołowych i wypadków losowych
porządek, bezpieczeństwo publiczne
prawa człowieka, swobody obywatelskie, demokracja
prawa dziecka
równouprawnienie kobiet i mężczyzn
wsparcie lokalowe, techniczne
pośrednictwo wolontariatu dla organizacji pozarządowych
zrzeszanie organizacji pozarządowych (np. lokalnych, regionalnych, branżowych)
wsparcie specjalistyczne
integracja, reintegracja, aktywizacja zawodowa
działalność na rzecz integracji europejskiej
promocja Rzeczypospolitej Polskiej za granicą
Reklama
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji
Numer konta organizacji:
Sugerowany tytuł przelewu:
Darowizna na cele statutowe
Darowiznę możesz odliczyć od podatku! Dowiedz się więcej