Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Stowarzyszenie "Spichlerz" w likwidacji
W likwidacji
Kontakt
Telefon
33 846 17 37
Telefon
782 692 533
Telefon
33 846 42 30
Adres rejestrowy
Ulica
Nadwiślańska 9
Kod pocztowy
32-661
Miejscowość
Bobrek
Województwo
małopolskie
Powiat
oświęcimski
Gmina
Chełmek
Utrudnienia dla osób z niepełnosprawnościami
Wejście, ubikacje.
Dane rejestrowe
Forma prawna
Stowarzyszenie rejestrowe
KRS
0000233215
REGON
12004517100000
NIP
549-22-25-628
Rok powstania
2005
Organizacja pożytku publicznego
Nie
Ludzie
Liczba członków
23
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji

Celem Stowarzyszenia jest:

 1. Popieranie inicjatyw społecznych w zakresie gospodarki, sportu, kultury i turystyki.
 2. Działanie na rzecz osób niepełnosprawnych.
 3. Budowanie wzajemnych więzi międzyludzkich.
 4. Pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz działanie na rzecz wyrównywania szans tych rodzin i osób.
 5. Działalność na rzecz integracji mieszkańców regionu małopolski zachodniej.
 6. Pomoc ofiarom wypadków, katastrof i klęsk żywiołowych.
 7. Popieranie wszelkich działań mających na celu promowanie regionu małopolski zachodniej.
 8. Współpraca z organizacjami i instytucjami działającymi na terenie kraju i zagranicy, które w swoich programach respektują ogólnoludzkie zasady: Bóg, Honor, Ojczyzna.
 9. Działalność edukacyjna, oświatowa i wychowawcza.
 10. Ochrona zabytków.
 11. Szerzenie kultury, sztuki, poszanowanie dóbr kultury i tradycji.
 12. Podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej.
 13. Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych.
 14. Krajoznawstwo oraz organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży.
 15. Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu.
 16. Działanie na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijanie kontaktów i współpraca między społecznościami.
 17. Promocja i organizacja wolontariatu.
 18. Działalność charytatywna.
 19. Szerzenie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego.
 20. Promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy.
 21. Propagowanie porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz przeciwdziałania patologiom społecznym.
 22. Działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz wspomaganie ich technicznie, szkoleniowo i informacyjnie.

Reklama

Obszary działań i ich odbiorcy

Obszary działań
ochrona zabytków, dziedzictwo, tradycja narodowa
animacja społeczno-kulturalna
edukacja kulturalna
Odbiorcy działań

Zarząd

Krzysztof Saternus, Członek Zarządu
Adam Łękawa, Członek Zarządu
Adam Łoziński, Członek Zarządu
Maciej Kleszcz, Członek Zarządu
Bogdan Kowalczyk, Prezes Stowarzyszenia
Reklama
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji
Numer konta organizacji:
Sugerowany tytuł przelewu:
Darowizna na cele statutowe
Darowiznę możesz odliczyć od podatku! Dowiedz się więcej