Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Lubocheńskie Stowarzyszenie Bezrobotnych i Trzeźwiejących AA "Odnowa"

Lubocheńskie Stowarzyszenie Bezrobotnych i Trzeźwiejących AA "Odnowa"
Logo 1%
Tej organizacji możesz przekazać 1% swojego podatku.
Kontakt
E-mail
Pokaż
Telefon
44 710 37 12
Adres rejestrowy
Ulica
Tomaszowska 13
Kod pocztowy
97-217
Miejscowość
Lubochnia
Województwo
łódzkie
Powiat
tomaszowski
Gmina
Lubochnia
Dane rejestrowe
Forma prawna
Stowarzyszenie rejestrowe
KRS
0000222974
REGON
59230586700000
NIP
773-23-22-959
Rok powstania
2004
Organizacja pożytku publicznego
Tak
Ludzie
Liczba członków
2500
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji

Misja

  1. Troska o wychowanie narodu w trzeźwości.
  2. Podejmowanie działań na rzecz zapobiegania patologiom społecznym z zakresu uzależnień.
  3. Udzielanie pomocy osobom w trudnej sytuacji życiowej.
  4. Pomoc charytatywna dla bezrobotnych.

Prowadzone działania
-Dystrybucja żywności w ramach współpracy z Fundacją "Bank Żywności" PEAD Łódź dla najuboższych. Z pomocy korzysta około 1500 rodzin.
-Prowadzenie grup wsparcia AA i AL-ANON dla uzależnionych i współuzależnionych.Mityngi raz dziennie, grupa wsparcia raz w miesiącu dla 15 osób.
-Rozdawanie odzieży,obuwia,zabawek przy współpracy z siostrami Paulinkami.
Doprowadzanie do stałej abstynencji członków stowarzyszenia. Niesienie wszechstronnej pomocy ludziom uzależnionym i bezrobotnym w kształtowaniu własnego rozwoju i odzyskiwanie właściwej postawy w najbliższym otoczeniu, rodzinie, środowisku, stosunku do pracy. Prowadzenie programów edukacyjnych z zakresu wiedzy o alkoholu, niebezpieczeństw z nim związanych oraz propagowanie idei trzeźwości na terenie działania stowarzyszenia, szczególnie wśród młodzieży. Niesienie pomocy i doskonalenie umiejętności pomagania innym, zwłaszcza osobom mającym problem z zatrudnianiem oraz problemy z nadużywaniem alkoholu. Celem głównym stowarzyszenia jest wychodzenie z
choroby alkoholowej. Działalność charytatywna polegająca na gromadzeniu funduszy lub inne formy wspierania w ramach pomocy społecznej.

Reklama

Obszary działań i ich odbiorcy

Obszary działań
profilaktyka uzależnień
porządek, bezpieczeństwo publiczne
pomoc w samozatrudnieniu
pośrednictwo pracy
doradztwo zawodowe
Reklama
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji
Numer konta organizacji:
Sugerowany tytuł przelewu:
Darowizna na cele statutowe
Darowiznę możesz odliczyć od podatku! Dowiedz się więcej