Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Stowarzyszenia i fundacje! Macie pytania prawne, formalne, księgowe? Pomożemy je rozwiązać. Piszcie: info@ngo.pl i dzwońcie: 801 646 719 lub 22 828 91 21 (g. 9.00-13.00).

Stowarzyszenie Pracowników Pedagogicznych Burs i Internatów - "Światło" w likwidacji

Stowarzyszenie Pracowników Pedagogicznych Burs i Internatów - "Światło" w likwidacji
W likwidacji
Kontakt
Adres rejestrowy
Kod pocztowy
20-337
Miejscowość
Lublin
Województwo
lubelskie
Powiat
Lublin
Dane rejestrowe
Forma prawna
Stowarzyszenie rejestrowe
KRS
0000202618
REGON
43270984700000
Rok powstania
2004
Organizacja pożytku publicznego
Nie
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji

a) organizowanie szkoleń metodycznych, b) upowszechnianie, promocja i rozwój turystyki, kultury i dziedzictwa narodowego, sportu i kultury fizycznej, c) rozwijanie i propagowanie inicjatyw, postaw i działań proekologicznych wśród młodzieży szkolnej, d) rozwijanie i propagowanie inicjatyw oraz działań na rzecz osób niepełnosprawnych, e) wspieranie realizacji i realizowanie programów profilaktycznych we współpracy z instytucjami zajmującymi się problemami alkoholizmu, narkomanii i innymi patologiami społecznymi, f) wspieranie i rozwój wypoczynku dzieci i młodzieży, szczególnie z terenów wiejskich, obszarów o dużym bezrobociu i ze środowisk patologicznych, g) niwelowanie różnic edukacyjnych, kulturowych i likwidowanie barier światopoglądowych poprzez wymianę międzynarodową dzieci i młodzieży, h) niwelowanie różnic kulturowych i likwidowanie barier światopoglądowych poprzez wymianę międzynarodową pracowników oświaty, i) wspieranie rozwoju dzieci i młodzieży uzdolnionej, szczególnie z terenów wiejskich oraz rodzin najuboższych, j) wspieranie i rozwój wolontariatu, k) wspieranie i rozwój aktywności lokalnej, l) promowanie województwa lubelskiego, m) wspieranie rozwoju form szkolenia oraz doskonalenia nauczycieli, n) współpraca, wspieranie organizacyjne oraz rzeczowe osób fizycznych, jednostek organizacyjnych i instytucji, które podejmują działania o których mowa powyżej.

Reklama

Obszary działań i ich odbiorcy

Odbiorcy działań
Reklama
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji
Numer konta organizacji:
Sugerowany tytuł przelewu:
Darowizna na cele statutowe
Darowiznę możesz odliczyć od podatku! Dowiedz się więcej