Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL
Fundacja Aktywności Obywatelskiej
Kontakt
E-mail
Pokaż
Telefon
81 532 25 52
Telefon
81 532 25 52
Adres rejestrowy
Ulica
Dolna 3-go Maja 6 lok. 3
Kod pocztowy
20-079
Miejscowość
Lublin
Województwo
lubelskie
Powiat
Lublin
Dane rejestrowe
Forma prawna
Fundacja
KRS
0000231024
REGON
06002124800000
NIP
946-24-56-064
Rok powstania
2005
Organizacja pożytku publicznego
Nie
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji

Misja:
Budowanie pozytywnego klimatu wsparcia i rozwoju społeczeństwa obywatelskiego oraz samorządności obywatelskiej w Polsce i poza jej granicami, poprzez angażowanie lokalnych społeczności i rozwój wolontariatu.

Misja nasza realizowana jest przez następujące cele szczegółowe:

  • wspieranie i promowanie działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości,
  • wspieranie rozwoju społecznego i gospodarczego na obszarach wiejskich,
  • upowszechnianie nauki, edukacji, oświaty i wychowania,
  • wspieranie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych,
  • podejmowanie działań dążących do przezwyciężania i powstrzymywania się od faworyzowania lub dyskryminowania poszczególnych narodowości, grup etnicznych, ugrupowań religijnych czy światopoglądowych,
  • podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej,
  • działanie na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Prowadzimy poradnictwo prawne dla organizacji z powiatu biłgorajskiego i tomaszowskiego.

Organizacja wpisana jest do Rejestru Instytucji Szkoleniowych jako niepubliczna instytucja szkoleniowa i posiada uprawnienia do szkolenia osób bezrobotnych i poszukujących pracy.

Reklama

Treści związane z organizacją na ngo.pl

Publicystyka
26.09.2011
Fundacja Aktywności Obywatelskiej zakończyła realizację projektu „Koordynator – skuteczny lider II”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego, którego celem było podwyższenie kwalifikacji i umiejętności zawodowych kobiet i mężczyzn z terenu Lubelszczyzny z zakresu zarządzania projektami społecznymi.
Publicystyka
17.08.2011
Po wakacyjnej przerwie powracają szkolenia dla koordynatorów z województwa lubelskiego, mające na celu profesjonalizacje ich działania w zakresie zarządzania projektami społecznymi. Grupa parczewska zaczyna zajęcia 18 sierpnia, natomiast łukowska 20 sierpnia.
Publicystyka
18.06.2012
Fundacja Aktywności Obywatelskiej zaprasza na stronę internetową AKCJA STANDARYZACJA, poświęconą problematyce standardów dla trzeciego sektora.

Obszary działań i ich odbiorcy

Obszary działań
prawa człowieka, swobody obywatelskie, demokracja
sprawy formalne związane z działalnością organizacji, np. konsultowanie statutów, formularzy KRS i dokumentów
dostarczanie informacji o źródłach finansowania
szkolenia, kursy, podnoszenie kwalifikacji
działalność na rzecz integracji europejskiej

Zarząd

Anna Maciąg-Pazik, Wiceprezes
Agata Czwórnóg, Wiceprezes
Agnieszka Wojnarska, Wiceprezes
Monika Dominik, Prezes
Reklama
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji
Numer konta organizacji:
Sugerowany tytuł przelewu:
Darowizna na cele statutowe
Darowiznę możesz odliczyć od podatku! Dowiedz się więcej