Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Fundacja Aktywności Obywatelskiej
Kontakt
E-mail
Pokaż
Telefon
81 532 25 52
Telefon
81 532 25 52
Adres rejestrowy
Ulica
Dolna 3-go Maja 6 lok. 3
Kod pocztowy
20-079
Miejscowość
Lublin
Województwo
lubelskie
Powiat
Lublin
Dane rejestrowe
Forma prawna
Fundacja
KRS
0000231024
REGON
06002124800000
NIP
946-24-56-064
Rok powstania
2005
Organizacja pożytku publicznego
Nie
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji

Misja:
Budowanie pozytywnego klimatu wsparcia i rozwoju społeczeństwa obywatelskiego oraz samorządności obywatelskiej w Polsce i poza jej granicami, poprzez angażowanie lokalnych społeczności i rozwój wolontariatu.

Misja nasza realizowana jest przez następujące cele szczegółowe:

  • wspieranie i promowanie działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości,
  • wspieranie rozwoju społecznego i gospodarczego na obszarach wiejskich,
  • upowszechnianie nauki, edukacji, oświaty i wychowania,
  • wspieranie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych,
  • podejmowanie działań dążących do przezwyciężania i powstrzymywania się od faworyzowania lub dyskryminowania poszczególnych narodowości, grup etnicznych, ugrupowań religijnych czy światopoglądowych,
  • podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej,
  • działanie na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Prowadzimy poradnictwo prawne dla organizacji z powiatu biłgorajskiego i tomaszowskiego.

Organizacja wpisana jest do Rejestru Instytucji Szkoleniowych jako niepubliczna instytucja szkoleniowa i posiada uprawnienia do szkolenia osób bezrobotnych i poszukujących pracy.

Reklama

Obszary działań i ich odbiorcy

Obszary działań
prawa człowieka, swobody obywatelskie, demokracja
sprawy formalne związane z działalnością organizacji, np. konsultowanie statutów, formularzy KRS i dokumentów
dostarczanie informacji o źródłach finansowania
szkolenia, kursy, podnoszenie kwalifikacji
działalność na rzecz integracji europejskiej

Zarząd

Anna Maciąg-Pazik, Wiceprezes
Agata Czwórnóg, Wiceprezes
Agnieszka Wojnarska, Wiceprezes
Monika Dominik, Prezes
Reklama
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji
Numer konta organizacji:
Sugerowany tytuł przelewu:
Darowizna na cele statutowe
Darowiznę możesz odliczyć od podatku! Dowiedz się więcej