Spis organizacji - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Piszesz wniosek o dotację, mały grant do urzędu miasta, gminy? Jak wypełnić formularz wniosku? Zamów poradnik ngo.pl

Fundacja Aktywności Obywatelskiej
Kontakt
E-mail
Pokaż
Telefon
81 532 25 52
Adres rejestrowy
Możliwość wizyt osobistych
Tak
Ulica
Projektowa 1
Kod pocztowy
20-209
Miejscowość
Lublin
Województwo
lubelskie
Powiat
Lublin
Dostępność dla osób z niepełnosprawnościami
Tak
Dane rejestrowe
Forma prawna
Fundacja
KRS
0000231024
REGON
06002124800000
NIP
9462456064
Rok powstania
2005
Organizacja pożytku publicznego
Nie
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji

Misja:

Budowanie pozytywnego klimatu wsparcia i rozwoju społeczeństwa obywatelskiego oraz samorządności obywatelskiej w Polsce i poza jej granicami, poprzez angażowanie lokalnych społeczności i rozwój wolontariatu.

Misja nasza realizowana jest przez następujące cele szczegółowe:

  • wspieranie i promowanie działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości,
  • wspieranie rozwoju społecznego i gospodarczego na obszarach wiejskich,
  • upowszechnianie nauki, edukacji, oświaty i wychowania,
  • wspieranie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych,
  • podejmowanie działań dążących do przezwyciężania i powstrzymywania się od faworyzowania lub dyskryminowania poszczególnych narodowości, grup etnicznych, ugrupowań religijnych czy światopoglądowych,
  • podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej,
  • działanie na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Prowadzimy poradnictwo prawne dla organizacji z powiatu biłgorajskiego i tomaszowskiego.

Organizacja wpisana jest do Rejestru Instytucji Szkoleniowych jako niepubliczna instytucja szkoleniowa i posiada uprawnienia do szkolenia osób bezrobotnych i poszukujących pracy.

Reklama

Treści związane z organizacją na ngo.pl

Publicystyka
13.02.2013
Fundacja Aktywności Obywatelskiej zaprasza na stronę internetową projektu AKCJA STANDARYZACJA, poświęconą problematyce standardów dla Trzeciego sektora.
Publicystyka
31.01.2013
Po 28 miesiącach realizacji projektu pt. ”Aktywni Obywatele – Aktywne Obywatelki” liczba udzielonych porad prawnych i obywatelskich przekroczyła zaplanowany w projekcie wskaźnik rezultatu i na koniec grudnia 2012 r. osiągnęła poziom 119,49%.
Publicystyka
20.12.2012
Fundacja Aktywności Obywatelskiej zaprasza na stronę internetową projektu AKCJA STANDARYZACJA, poświęconą problematyce standardów dla Trzeciego sektora.

Zarząd

Monika Dominik, Prezes
Agnieszka Wojnarska, Wiceprezes
Agata Czwórnóg, Wiceprezes
Anna Maciąg-Pazik, Wiceprezes
Reklama
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji
Numer konta organizacji:
Sugerowany tytuł przelewu:
Darowizna na cele statutowe
Darowiznę możesz odliczyć od podatku! Dowiedz się więcej